BAŞÖRTÜSÜ

GENÇ KIZLARIN ÖTÜNMEDE ZOLANDIKLARI ŞEYLER:
-Örtünmek isterim, ama ikna olmam lazım.Başörtüsü (2)

CEVAP:“Kuran’da ve hadislerde kesin hüküm var yetmez mi ikna olman için?”
-Örtünmem gerekiyor, ama geleceğimi düşünmek zorundayım.

CEVAP: “Allah; “Şüphesiz ahiret hayatı senin için daha hayırlıdır.” buyurmaktadır. Onu düşünmez misin hiç?”
-Kapalıyım, ama ailem okul için başımı açmamı istiyor.

CEVAP: “Ailen seni cehennem ateşinden kurtarmayacak”

-Genç yaşta da kapanmak olmaz ki, yaşlanınca inşaallah.
CEVAP: “Yaşlanacağın garanti mi? Ya yarın ölürsen? Hem yaşlıların kapanması gençlerin kapanması kadar faziletli değildir.”

-Tekrar açılırım düşüncesiyle, kapanmıyorum.
CEVAP: Hele bir kapan, onu sonra düşünürsün”

-Bazı özgürlüklerimin kısıtlanacağı düşüncesiyle kapanmak istemiyorum.
  CEVAP: “Allah karşısında hesap günü özgür olabilecek misin”

-Güzelliğimi sergilemek istediğimden dolayı kapanmamıştım.
  CEVAP: “Güzelliğim” dediğin şey, Allah’ın sana verdiği bir emanettir. Bir gün senden alınacaktır.

-Kapanırsam, diğer dini vecibelerimi de yerine getirmem gerekecek.
  CEVAP: “Eee bi yerden başlamak lazım, hem doğru olan da bu!”

-Başörtü için kendimi henüz hazır hissetmiyorum.
  CEVAP: “Ölünce mi hazır olacaksın”

-Bu zamanda da başörtü olmaz ki! Hangi çağdayız?
  CEVAP: ” Günahın bu zamanı o zamanı yok. Kuran her çağ için indi”

-Evlenememe korkusu var… Belki eşim kapalı olmamı istemez!
  CEVAP: “Saçın açık diye seninle evlenen erkekten ne beklersin ki?”

-Kapanmak içimden gelmiyor.
 CEVAP:  “Neden; günah işlemek hoşuna mı gidiyor”

-Başörtülüler yeterince örnek olmuyorlar, bence vebal onlarda!!
 CEVAP:  “Herkes kendi yaptığının hesabını verecek. Onların iyiliğinden de, kötülüğünden de sana asla fayda olmayacak. Sen önce kendini kurtarmaya çalış..

(Dinimiz İslam )
Abdullah Bekir
18 Ekim 2013, 09:04 · Düzenlendi

(Visited 71 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın