İslamda Hoca Hakkı

ia235354356Hoca kelimesinin aslı hâcedir. Farsça kökenli bir kelime olup kelimenin Türkçe karşılığı öğretmen, Arapça karşılığı ise muallimdir.
Bir kimse, kendisine gerek dinini ve gerekse dünyasına yarayacak işleri öğreten hocasına veya ustasına hürmet, saygı ve ta’zîm etmelidir. İnsanın hocası, çocuğa hem dünya ve hem de âhıret hayatını kazandırırsa onun hakkı çok büyüktür.. Dinin emir ve yasakları, güzel ahlâk ve doğru bir imân, hakiki bir İslâm âliminden öğrenilir. Öyle bir alim yoksa öyle büyük alimlerin kitaplarından öğrenilir.

İlim öğrenen talebe, hocasının hakkını gözetmedikçe, ona terbiyeli, edepli davranmadıkça, öğrendiği ilimden faydalanamaz ve âlim olamaz.  Peygamber (s.a.v.) efendimiz buyurdular ki;
-” Ümmetimin alimlerine hürmet ediniz. Zira onlar yeryüzünün yıldızlarıdır.”
(Hadis-i Menâvi -201)

Bir beyit:

Edep ehli, edepten hâli kalmaz,

Edepsiz ilim öğrenen âlim olmaz.

Terbiyeli bir talebenin, hocasına karşı edepleri şöyle olmalıdır:

1- Hocasını görünce selâm vermeli, huzurunda az konuşmalıdır.

2- İzin istemeden bir şey konuşmamalı ve izinsiz soru sormamalıdır.

3- Huzurunda kimse ile gizli konuşmamalı.

4- Huzurunda saygı ve edeple bulunmalıdır. Hocası ayağa kalktığında onunla birlikte kalkmalı, konuşmayı kesmelidir.

5- Hocasında hoşuna gitmeyen bir şey görürse, kötü düşünmemeli ve onun daha iyi bildiğini düşünerek, bunun yapılmasındaki faydayı ve zararı benim aklım ve ilmim anlıyamaz demelidir.

6- Gerektiği yer ve durumda hocasına hizmet etmeyi ihmal etmemeli.

7- Onun olduğu yerde, sorulara cevap vermemeli, doğruyu bilse de susmalıdır. Ancak hocası tarafından kendisine birşey sorulursa cevap vermelidir.

8- Hocasının yanından ayrılırken bir emri, bir ihtiyacı olup olmadığını sormalı ve duasını istemelidir. Hocanın talebesine duası, ana-babanın evladına duası gibidir.

9- Hocasının vefatından sonra, onun ruhuna, Kur’ ân-ı kerim okumalı, Allah rızası için vereceği sadakanın sevabını ona da hediye etmeli. 

Eshâb-ı kiram, bütün müslümanların hocasıdır. Onların hakkını unutmamalıdır. Eshâb-ı kiram, İslamiyeti Rasûlullah Efendimizden öğrenip, sonra gelenlere anlattılar, bildirdiler. Böylece bütün müslümanların hocası oldular.
Vesselam.

(Visited 2.402 times, 4 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın