Cin ve İnsan Şeytanlarının Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar

PEYGAMBERİMİZ CİNLERİN ŞERRİNDEN VE GÖZ DEĞMESİNDEN NASIL KORUNURDU?

İhlas Suresi ; FELÂK SURESİ ; NAS SURESİ ; Faziletleri »

Bir kimse sabah akşam üçer defa İhlas suresi, Felak ve Nas suresini okursa, Allah’u Teala o kimseyi cin ve insan şerrinden korur. Ayrıca bela ve musibetlere karşı da koruma altına alır. hiçbir kötü kişi ona kötülük yapamaz.
Nas Suresini devamlı okumayı alışkanlık haline getiren kimse, daima sıhhat ve afiyette olur. Nazara karşı okunursa, şifa bulur.
Son nefesini vermekte olan kimse için bu sure okunursa, ruhu bedenden rahatça ayrılır

Ebû Saîd (r.a) şöyle demiştir:
“Rasûlullah (s.a.v) (çeşitli dualar okuyarak) cinlerin şerrinden ve göz değmesinden Allah’a sığınırdı. Muavvizeteyn sûreleri (Felâk ve Nâs) nâzil olunca bunları okumaya başladı ve diğer okuduğu duaları bıraktı.” (Tirmizî, Tıbb 16/2058; İbn-i Mâce, Tıbb, 33; Nesâî, İstişare, 37; Ahmed, IV, 144)
Yine yatağına giren kişi Âyetü’l-Kürsî’yi[1] okuduğunda Cenâb-ı Hakk’ın ona bir muhâfız vereceği ve sabaha kadar şeytanın kendisine yaklaşamayacağı haber verilir. (Buhârî, Vekâlet, 10)
Resûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Evlerinizi kabristana çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan, içinde Bakara sûresi okunan evden kaçar.”
(Müslim, Müsâfirîn, 212)
Fiilî ve kavlî dua ile Cenâb-ı Hakk’a ilticâ etmeliyiz. Âyet-i kerimede şöyle buyrulur:
“Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın! Çünkü O işitendir, bilendir.”
(A‘râf, 200; Fussılet, 36)
ŞEYTANDAN KORUNMA DUASI
Yüce Rabbimiz şeytandan korunmamız için bizlere şu duayı öğretmektedir:
وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاط۪ينِ. وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ
“De ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından ve vesveselerinden sana sığınırım! Onların yanıma gelmelerinden de sana sığınırım ey Rabbim!” (Mü’minûn, 97-98)
Allah Rasûlü’nün, hayatın akışı içinde yaptığı günlük dualara devam etmek gerekir. Sabah kalkınca, akşam yatarken, eve girip çıkarken, yemek yerken ve bitirince, tuvalete girip çıkarken… devamlı dua hâlinde olup Cenâb-ı Hak ile irtibâtımızı kuvvetlendirmeliyiz.
Allah’ın zikrinden gâfil kalmamalıyız. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:
“Takvâ sahibi mü’minler, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğunda Allah’ı hatırlar, durup düşünürler. Bir de bakarsın ki derhal gerçeği görüvermişlerdir.” (A‘râf, 201)
Resûlullah Efendimiz’in haber verdiğine göre Cenâb-ı Hak, Yahyâ’ya (a.s), insanlara şöyle söylemesini emretmiştir:
“…Allah Teâlâ size, kendisini çokça zikretmenizi emretti. Bunun misali şudur: Bir kişi düşünün, düşmanları peşinden süratle geliyor ve onu yakalamak istiyorlar. O zât ancak sağlam bir kaleye sığınınca kendisini onlardan koruyabiliyor. Kul da böyledir. Kendisini şeytandan ancak Allah’ın zikri ile koruyabilir… (Tirmizi, Edeb 78/2863; Ahmed, IV, 130, 202)
“Kul Allah’ı zikretmeye devam ederse şeytana karşı, bu adamdan daha iyi korunmuş, daha muhkem bir yere sığınmış olur.” (Ahmed, IV, 130, 202)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Cevap Yazın