Allah’ın Zâtî ve Subûtî Sıfatları

Allah İsmi ŞerifiA- ALLAH’IN ZATΠSIFATLARI: 

1Vücud: Allah vardır, varlığı kendisindendir. Madde ve cisim değildir. Nasıldır diye düşünmek haramdır. Çünkü düşünülen, hayal edilen her şekil, akla gelen her görüntüyü Allahu teala yaratmaktadır.

2-Kıdem: Allahu tealanın varlığının öncesi yoktur, yani ezelîdir. Varlığının başlangıcı olan tüm yaratılmışlara, varlığının bir başlangıcı olmayan,  ezelî bir varlığın olması gereklidir..

3-Bekâ: Allah’ın varlığının sonu yoktur.

4-Kıyam binefsihî: Allahu teala hiç bir kimseye muhtaç değildir. Yemeğe, içmeğe, uykuya ihtiyacı yoktur. O’nu asla ne bir an ne uyku,  ne de bir dalgınlık tutmaz.

5-Vahdaniyet: Allah birdir, eş ve oğul edinmekten münezzehtir (Temizdir, yücedir.)  Ortağı ve benzeri yoktur. O doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiç bir kimse O’na denk olamaz.

6Muhaleftün li’lhavadis: Allahu teala yaratıklarından hiçbirine benzemez. Erkeklik ve dişilik gibi eksik sıfatlardan temiz ve yücedir. Allah zaman ve mekandan da münezzehtir.

 

 B- ALLAHU TEALANIN SUBUTİ (manevi) SIFATLARI

1- Hayat: Allahu Teala diridir.                 5- Kudret: Allah bütün kuvvetlerin tek sahibidir ve kudreti sonsuzdur.

2- İlim: O Allah(c.c.) ilim sahibidir.       6- İrade: Evrende her şey O’nun iradesi ile olur.

3- İşitme: O Allah(c.c.) işitendir.            7- Kelam: Allah’ın kelam sıfatı vardır.

4- Görme: O Allah(c.c.) görendir.          8- Tekvîn: Allah’ın fiili sıfatıdır. Dilediğini var eder veya yok eder.

Allahu Teala’nın sıfatları ezeli ve ebedi olup, bütün kemal sıfatlar O’nundur ve eksik sıfatlardan münezzehtir (temiz ve yücedir) . O’nun sıfatları ne zatının aynı, ne gayrısıdır. Kemal sıfatları ile ezelde vasıflanmıştır. Mahlukata güç veren, hayat verip yaşatan onları her an varlıkta durduran O’dur. Bilmek için beyine, görmek için göze, işitmek için kulağa, söylemek için dile, sese ve harflere ihtiyacı yoktur. O ezelden ebede bir tek kelam konuşucudur. O’nun yüce Zatının ve sıfatlarının hakikatını düşünmek haramdır. Akıllar buna asla güç getiremez.
Allah’ı zikir; O’nu kalp de nasılsız ve niçinsiz olarak, hiç bir şeye benzetmeden saygı, sevgi ve edeble ile hatırlamaktır…

 

(Visited 4.586 times, 2 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın