Kur’an-ı Kerim Tüm Zamanlara Hükmeder 2

 

Bakara Suresinden Seçme Ayetlerle Geçmişten Bugüne Kur’an’ın Işığı

Bakara Suresi 84-85. Ayetler: Hani sizden “Birbirinizin kanını dökmeyin ve birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayın” diye söz almıştık. Sonra kabul ettiniz. Hâlâ da şahitlik etmektesiniz. (Bu sözünüzden) sonra işte sizler yine birbirinizi öldürüyor, içinizden bir kesimi yurtlarından çıkarıyor ve onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşip yardımlaşıyorsunuz. Eğer size esir olarak gelirlerse fidye verip onları kurtarırsınız. Hâlbuki onların çıkarılması size haram kılınmıştır. Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz. İçinizden böyle yapanların cezası, dünyada horlanmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise azabın en şiddetlisine döndürülürler. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

İnsanoğlu defalarca uyarılmasına rağmen tekrar aynı hataya düşmüştür ve düşmektedir. Ayette geçen “yine” ifadesinden bu açıkça anlaşılmaktadır. Bu ayetin o zamanki muhatabı biz olmasak da aslında Kur’an’ı Kerim verdiği misalle tüm zamanlara hükmederek kendisine iman edenlerin bütününe seslenmekte ve biz müminleri aynı hatayı yapmamamız konusunda uyarmaktadır. Fakat günümüzde görüldüğü gibi insanoğlu aynı hataya tekrar düşmektedir. Din veya mezhep farklılığı ileri sürülüp insanlar ya öldürülmekte ya da yurtlarından sürülmektedir. Oysa ayette belirtildiği gibi bu haramdır ve yine yüce rabbimizin ayetinde belirtildiği gibi diğer müminlerin yaptığı sadece yapılanları hor görmek, kınamak oluyor. Esas cezaları ise dehşetli bir şekilde ahirette onları bekliyor.

Bakara Suresi 89. Ayet: Önceden kendisi vasıtası ile kâfirlere karşı zafer istedikleri ve ellerindekini (Tevrat’ı) doğrulayıcı bir Kitap Allah tarafından gönderilince; işte o tanıdıkları (Peygamber) kendilerine gelince onu inkâr ettiler. Allah’ın laneti kâfirler üzerinedir.

Daha önceki yazımızda 47. Ayetin sonrasında yazdıklarımla alakası yönünden ikinci diziye eklenmiştir. İsrailoğulları her ne kadar hala üstün olduklarını düşünseler de inkârlarından dolayı Allah’ın laneti onlar üzerine olmuştur.

Bakara Suresi 114. Ayet: Allah’ın mescitlerinde Allah’ın isminin anılmasını yasaklayanlardan ve onların harap olmalarına çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Böyleleri oralara ancak korka korka girebil(melid)irler. Onlara dünyada horluk vardır. Ahirette de en büyük azap yine onlaradır.

Dünyanın pek çok yerinde maalesef Müslümanların elinden ibadet hakkı alınmakta ve ibadet yerleri yıkılıp yağmalanmaktadır. Bu ayette de belirtildiği gibi Müslümanların üzerinde büyük bir zulüm devam etmektedir. Bu kimseler yaptıklarının cezasını dünyada görmeyecektir. Çünkü azapların en şiddetlisi ahirette onları beklemektedir.

Bakara Suresi 212. Ayet: Dünya hayatı kâfirlere pek süslü gösterilmiştir. Onlarsa (buna aldanarak) müminlerle eğleniyorlar. Hâlbuki o takva sahipleri kıyamet gününde onlardan üstündürler. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

İnançsız, dini değerleri ayaklar altına alan ve aşikâr bir şekilde günah işleyen insanların nasıl gösterişli ve şatafatlı bir hayat yaşadığını çevremizden ve televizyon ekranlarından görebiliyoruz. Lakin ayet-i kerimede de beyan edildiği gibi bu dünyada üstün görünseler de esas üstün olan takva sahipleridir ve kıyamet gününde bu gerçek onlara da gösterilecektir. Bu ayetin en son cümlesinde rabbimiz bizi verdiği nimetleri ve rızkı sorgulamamız konusunda bizi uyarmakta ve istediğine sonsuz rızık verebileceğini ifade etmektedir. Unutulmamalıdır ki bu dünya bizim imtihan yerimizdir. Allahu Teâlâ kimini bol rızık vererek, kimini de az rızık vererek imtihan etmektedir.

Bakara Suresi 219. Ayet: Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “İkisinde de hem büyük günah hem de bazı faydalar vardır. Ama günahları faydalarından daha büyüktür.” Yine sana neyi infak (ve tasadduk) edeceklerini sorarlar. De ki: “İhtiyacınızdan arta kalanını”. Allah ayetlerini size böyle (güzelce) açıklar iyice düşünesiniz diye.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, Türkiye’nin de dâhil olduğu 30 ülkede yaptığı araştırma sonuçlarına göre;Dünya’daki

Cinayetlerin………………………………….%85
Tecavüzlerin…………………………………..%50
Şiddet Olaylarının………………………………%50
Ölümcül Trafik Kazalarının…………………….%65
Aile içi kavga ve geçimsizliklerin……………….%70
Sonradan Olan Akıl Hastalıklarının……………….%60

En etkili unsuru ya da sebebi alkol’dür. Buna karşın yararlarına baktığımızda zararlarının yanında lafı bile olmaz.

Kumarın da insanların evine, malına, ailesine, canına mal olabildiği pek çok örneklerle çevremizde mevcuttur. Şüphesiz rabbimizin yasaklamasında da izin vermesinde de bizler için büyük bir hayır vardır. Allahu Teâlâ bizim bilmediğimizi bilir. Bizim kullar olarak üzerimize düşen O’nun emirlerine sorgulamadan itaat etmektir.

Ayetin ikinci bölümünde Allah yolunda malını harcamaktan bahsedilmektedir. Burada bile rabbimizin “ihtiyacınızdan arta kalanını” ifadesi mümin kullarına karşı ne kadar merhametli olduğunu göstermektedir.

Kur’an-ı Kerim’deki hiçbir ayet önemsiz değildir. Her biri insanlığa sonsuza dek rehberlik edecek bir mesajın ayrılmaz parçalarıdır. Bu yazı dizisindeki amacımız bazı seçme ayetlerle bugün keşfedilen ve şahit olunan pek çok gerçeğin aslında Kur’an-ı Kerimde mevcut olduğunu gösterebilmektir.
Bakara suresinin diğer ayetlerinde miras, ticaret, evlilik ve boşanma hukuku, infak, sadaka, öldükten sonra dirilme ve faiz gibi çeşitli konularda takva sahiplerine çeşitli uyarı ve nasihatler yer almaktadır.

(Visited 81 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın