Abdesti Bozan ve Bozmayan Şeyler

Logo-Namaz Kılan Çocuk

ABDESTİ BOZMAYAN ŞEYLER:

1-Tahtakurusu, sivrisinek gibi haşereler kan emse abdest bozulmaz.
2-Ağızdaki kan ve kanı yutmak; ağzın içi, abdestin bozulmasında, iç organ sayılır. Orucun bozulmasında, bedenin dışı sayılır. Bunun için, dişten ve ağızdaki yaradan çıkıp ağızdan dışarı çıkmayan kan abdesti bozmaz.
3-Ağız bazen bedenin içi sayılır. Bunun için, oruçlu kimse, tükürüğünü yutarsa, orucu bozulmaz. İnsanın içindeki necasetin mideden bağırsağa geçmesi gibi olur. Ağızdaki yaradan yahut mideden ağza kan çıkması, abdesti ve orucu bozmaz. Bu kanı tükürünce veya yutunca, tükürük kandan çok ise, yani sarı ise, yine bozulmaz. Mideden gelen başka şeyler ağza geldiği zaman da böyle olup, abdest ve oruç bozulmaz.
4-Sümük içindeki kan pıhtısı, abdesti bozmaz.
5-Burundan gelen katı kan abdesti bozmaz
6-Toplu iğnenin başı kadar çıkan kan
çevresine yayılmazsa,, abdesti bozmaz.

7-Kaşıdığımız yaralardan su çıkınca, mayasıl, parmak arası pişinti, kabarcık, uyuz, çiçek suları ve yakı konulan yerden çıkan sular abdesti bozmaz diyen âlimler vardır. Zaruret halinde buna göre amel olunur. (Redd-ül-muhtar)
8-Abdest alırken sivilcelerin kimi patlıyor ve çok uzun süre kan aktığında, 
Maliki mezhebini taklit ediyorum diye kalbinizden geçirirseniz sivilcelerden çıkan kanlar bu durumda abdestinizi bozmaz

9-Yaradan ağrısız olarak çıkan sarı su veya renksiz su, abdesti bozmaz. Ağrısız gibi, ağrılı çıkan renksiz suyun da, abdesti bozmayacağını bildiren âlimler olduğu için, uyuz, çiçek ve egzamalı olanların bu kavle uymaları caiz olur.
11-Deri altına enjektörle verilen ilâç, dışarı kanama olmaksızın çıkarsa, abdest bozulmaz.
12-Kulağa damlatılan yağ, burundan çıkınca bozmaz,
13-Sandalye veya koltukta sırtımızı arkaya dayamadan, kollarımızı, dizlerimizin üstüne yaslayarak otururken uyumak temkinli olunduğunda bozmaz. Dayandığı şey çekilince düşmezse temkinli uyuyor demektir.
14-Baş ağrısı sebebiyle gözden yaş gelse, abdest bozulmaz.
15-Soğan doğrarken, gözden çıkan yaş, abdesti bozmaz.

16- Yüzdeki sivilceden veya siyah kabarcığın içinden çıkan kuru iltihap gibi olan şey,  yağ bezleri falan ise abdesti bozmaz.
17-Baş dönmesi bozmaz
18-Yüzden kıl çekilince, kıl dibindeki yağ bezesi de kıl ile dışarı çıkarsa abdest bozulmaz.
19-Şeytan tırnağı denilen, tırnak kenarında ete batan kısım koparılınca abdest bozulmaz. Saç, sakal, bıyık, tırnak kesmekle de abdest bozulmuş olmaz. Kesilen yerleri yıkamak lazım olmaz. Derideki yaraya merhem sürülmüş ise, merhemin üstü yıkanır. Yıkamak yaraya zarar verirse, mesh edilir. Yıkadıktan sonra merhem düşerse, altı iyi olmuş ise, altı yıkanır, iyi olmamış ise, yıkanmaz.
20-Bir kimse her namazda yel kaçırdığını hissediyor, başka zaman olmuyorsa, bu konuda hadis-i şerif var. Bunu şeytan yapmaktadır. Rasulullah (s.a.v.) efendimizin bildirdiğine göre: “Bir ses ve koku duymadıkça abdestiniz bozulmuş olmaz” buyuruyor. Demek ki bu vesvesedir, önem vermemek gerekir. Eğer, elinde olmadan gerçekten yel çıkıyorsa, o zaman Maliki mezhebini taklit eder. Çünkü Maliki mezhebinde elde olmadan çıkan gaz abdesti bozmaz.
21-Erkeğin ve kadının önünden çıkan yel, abdesti bozmaz.
22-Alkollü parfüm kullanmak abdesti bozmaz ve namaza da engel değildir.
23-Yabancı kadına şehvetle bakmak Hanefi ve Maliki mezheplerinde abdesti bozmazsa da, şehvetle bakmak haramdır. İbadetlerin sevaplarını yok eder.
24- Kadınların önünden çıkan yel abdesti ve namazı bozmaz.
25-İçinde alkol bulunan cilt kremi veya kolonya abdesti bozmaz namazada engel değildir.

 26-Bikinili kadınlara bakmak haramdır. Bunlara bakıldığı durumda mezi gelmediye namaz abdesti bozulmaz, meni gelmemişse cünüp olunmazsa da,  abdesti yenilemek daha doğrusudur.
 27-Bir bayanın abdest aldıktan sonra, saçlarını erkeklerin görmesi abdestini bozmaz. Günah ayrı abdestin bozulmuş olması ayrı şeydir.

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER:

1- Önden ve arkadan çıkan şeyler. (Kulağa akıtılan ilaç, ağzından çıksa, idrar yoluna konan pamuk, ıslanıp düşse, kadınların rahme koyduğu ilaç, geri gelse abdesti bozar.)

2- Ağızdan çıkan necis şeyler. (Ağız dolusu kusmak, kan tükürmek bozar.)

3- Deriden kan ve irin gibi şeylerin çıkması. (Göz hastalığı sebebiyle, gözünden ağrıyla yaş akması, burnundan veya kulaktan gelen kan ve irinin dışarı çıkması bozar. Maliki’de ise bozmaz.)

4- Uyumak. (Bir yere dayanıp uyusa, dayandığı şey alınınca düşecek gibi olursa bozulur.)

5- Bayılmak. (Sarası tutarsa veya delirse abdest bozulur.)

6- Namazda kahkaha ile gülmek.

7- Mübaşeret-i fahişe, yani karı koca çıplak olarak avret yerlerini sürtünmek.(İmam-ı Muhammed’in ictihadına  göre bir yaşlık olmadığında abdest bozulmaz.) Bazı kitaplar, İmam-ı Muhammed’in kavlini esas almışlarsa da, Halebi, Dürr-ül-Muhtar, Mizan-ül-Kübra gibi kıymetli kitaplarda, Şeyhayn’ın kavlinin müftabih olduğu, bununla amel etmek gerektiği bildirilmektedir.
Fitil: Gündüz oruç iken, içeri tamamen giren şey, orucu bozar. Fitil de bozar. Yarısı dışarıda kalırsa orucu bozmaz. Fitil içeri girdikten sonra, dışarı çıkarsa abdesti bozar. Fitil içeri girip çıkmazsa, abdesti bozmaz. Çubukla konan farklıdır; çünkü içeri girince, çubuğa az da olsa içeriden bir yaşlık bulaşır. Yaşlık, çubukla dışarı çıkınca abdest bozulur.

8-Cenaze namazında ve tilavet secdesinde kahkaha ile gülmek abdesti bozmaz ama, cenaze namazı ve tilavet secdesi bozulmuş olur. (Redd-ül-muhtar, Hindiyye)
9-Ağızdan dışarı çıkınca, tükürükten çoksa bozar.
(Halebi) Ağız dolusu, ağızdan dışarı çıkarsa, ikisi de bozulur. Ağzın içi, bazen de, bedenin dışı gibi olur. Ağza su alınca oruç bozulmaz. (Bahr-ür-râık, Cevhere)

10-Ağız ve dişteki kan, tükürünce tükürükten fazla olduğunda, elde olmadan gelen bu kanlar abdesti bozar.  Maliki mezhebi taklit edilirse, böyle elde olmadan akan kanlar semavi özür olduğu için bozmaz. Yaradan çıbandan kan akması, basurdan kan gelmesi, elde olmadan idrar damlaması birer semavi özür oluyor ve Maliki’de abdesti bozmuyor. Onun için Maliki’yi taklit etmenizi tavsiye ederiz.
11-Sülük, çok kan emerse, etrafa yayılıp abdesti bozar.
12-Elindeki yaradan özürlü olanın, ayağı kanasa, abdesti bozulur .
13-Yaradan ağrılı çıkan renksiz su, abdesti bozar.
14-Kulağa damlatılan yağ, ağızdan çıkarsa bozar.

15-Teşehhüddeki gibi oturup veya bağdaş kurup iki dirseğini iki dizi üzerine koyarak ellerini çenesine dayayıp uyumak veya taburede dirseğini dizine dayayıp uyumak abdesti bozar
16-Gözdeki bir ağrı sebebiyle gelirse bozar.
17-Hap içip başı dönüp hap sarhoş etmişse, abdest bozulur.
18-Kulaktaki akıntı, ağrısız olarak dışarı çıksa abdesti bozar.
19-Kendiliğinden çıkan kıl kurdu ve solucan, abdesti bozar.
20-Müstehcen resim ve porno filmleri izlemek guslü ve abdesti bozmaz, ama bunları seyretmek haramdır, günahtır. Mezi gelirse abdesti, meni gelirse guslü de bozar.

S O R U L A R  ve  C E V A P L A R :

SORU: Şâfiî mezhebinde, genç bir erkeğin çok yaşlı bir kadının eline dokunması abdestini bozar mı? Diğer üç hak mezhepte durum nasıldır?

CEVAP: Şâfiî’de bozar. Hattâ çok yaşlı piri fâni denilen bir erkek, çok yaşlı bir nineye dokunsa her ikisinin de abdesti bozulur. Şehvet kastı olmasa da, nine çok çirkin olsa da, hattâ ölü olsa da yine abdesti bozulur.
*Yedi yaşından büyük kız çocuklarına dokunmak da abdesti bozar. Yedi yaşından küçük ise bozmaz.
*Hanbelî mezhebinin hükmü de bu konuda Şâfiî gibidir. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)Mâlikî mezhebinde ise lezzet kastıyla dokunursa bozulur. Lezzet kastıyla dokunmaz, ama dokununca lezzet alırsa abdesti bozulur. Lezzet kastıyla dokunur, fakat lezzet duymasa da abdesti bozulur.
*Yedi yaşından küçük bir kız çocuğuna veya çok yaşlı kadına dokunmak abdesti bozmaz.
*Kadının saçına lezzet kastıyla dokunmak da abdesti bozar veya lezzet kastı olmadan kadın saçına dokunulur da lezzet duyarsa abdest bozulur. Ama kadın saçları erkeğe dokunursa kadının abdesti bozulmaz. Çünkü kadın, bundan bir şey hissetmez.
*Hanbelî ve Şâfiî’de ise, saça dokunmak abdesti bozmaz. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)
*Hanefî mezhebinde ise, genç de olsa kadına dokunmak abdesti bozmaz. Hattâ şehvetle de dokunsa bozmaz. Dokununca şehvetlense de, şehvetlenmese de, mezi gelmedikçe abdesti bozulmuş olmaz.

(Visited 3.723 times, 5 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Abdesti Bozan ve Bozmayan Şeyler” üzerine 2 yorum.

  1. İyi geceler benim soru. Bende abdest liyken parazit (kil kurdu dükukur. Acaba aptest i bozar mi?

    1. İyi geceler Esme hanım. Abdestli iken dübürden kıl kurdu çıkarsa abdest bozulur. Eczanelerde onun ilacı vardır.

Bir cevap yazın