Diş Dolgusu ve Gusül Abdesti

Soru: Diş dolgusu gusle mani midir?
Cevap: Bu konuda Hanefi alimleri arasında iki farklı fetva vardır. Bir kısmı dişlere dolgu yaptıranların şafi mezhebini taklid ederek gusül abdesti ve namaz abdesti almaları gerektiğini aksi halde gusül abdesti alacakların gusüllerinin sahih olmayacağına dair fetva verirlerken diğer Hanefi uleması diş dolgusunun zarurete mebni olması hasebiyle caiz olacağına dair fetva vermişlerdir.

Diş dolgusunun caiz olacağını bildiren merhum Ömer Nasuhi Bilmen, 1959 yılında zamanın Gerede müftüsü Kemâleddin Üstün’e cevaben yazdığı ve şu anda Gerede’deki özel kütüphanesinde bulunan, el yazısı bir mektubunda şöyle diyor:

“Diş doldurma meselesi hakikaten mühimdir. Birçok kimseler mücerred (sırf) süs için dişlerini altın ile kaplatıyor veya altın ile yaptırıyorlar. Bu babda (konuda) bir zaruret ve hacet (ihtiyaç) bulunması lâzımdır. Cebîre (sargı) nasıl bir zarurete mebni câiz ise, bunlar da böyle bir zarurete mebni câiz olabilir…”

“…Allah size bir güçlük yüklemek istemez, fakat sizi arıtıp (temizlenmenizi sağlayıp) üzerinize olan nimetini tamamlamak ister. Belki şükredersiniz.” (Mâide, 5/6)

Ayrıca Hacc Suresi’nin 78. ayetinde de “… Allah dinde sizin üzerinize bir güçlük yüklemez…” buyurulmuştur.

Bu sebeplerden dolayı fıkıhta güçlük doğuracak şeylerde hüküm değişikliğine gidilir. Bu, “Güçlük giderilir.” şeklinde bir kaideye bağlanmıştır. Dişlere dolgu, köprü, kaplama vs. yapılması sağlık açısından zarurettir. Gusül abdesti alırken bunları söküp altını yıkamak, sonra tekrar yaptırmak ise büyük güçlüklere yol açtığı için artık bunlara dokunulmaz. Bunların kendilerinin yıkanmasının bir güçlüğü olmadığı için sadece kendileri yıkanır. Hanefî mezhebinin fıkıh kitaplarında gusül abdesti alınırken yıkanmasında güçlük olan yerlerin yıkanmasının farz olmadığı açıkça ifade edilmiştir. (Bakınız, İbn Abidin, Redd’ül-Muhtar, 1307, İstanbul, c.I, s. 141 vd.)

 

(Visited 852 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Diş Dolgusu ve Gusül Abdesti” üzerine 16 yorum.

 1. Bu konuyu lütfen [email protected] adresine yazip sorabilirmisiniz kafa karistiriyor (hasa hic ehli sünnet alimlerin hic birine itirazim yok).
  Hocam, size yazmis oldugum tüm yorumlari silermisiz Tesekkürler. (Kafaa karistiriyor derken = meseleyi kast ediyorum) size yazmis oldum bu yorum dahilin‘de hepsini silebilebilirmisiniz.

  1. Tamam silebiliriz. Dinimiz İslam sitesinde o mesele farklıdır ama yanlış değildir. O durum alimler arasındaki içtihat farkından kaynaklanmaktadır. Ona göre amel etmeseniz de ona da saygılı olmak lazım. Çünkü onlar müçtehid bir alime göre amel etmektedirler. Müçtehidler isbate ederse on sevap, hata ederlerse bir misli sevap alırlar. Bu durumda müçtehid alimlere uyanlara da sevap verilir.

 2. Maliki mezhebini taklid ediyorum. Gusülde saç, kaş ve sakal dışındaki diğer kılların yoğun olduğu yerler (göğüs gibi) hilallenmelimi yoksa ovalayıp geçmek yeterli mi?

  1. Linki okuduysanız orada yazmaktadır. Herhangi bir yerin yıkanmadığı daha sonra hatırlandığında hemen o kısım yıkanmalıdır yoksa gusül geçersizdir ibaresi vardır. Buradan hüküm çıkarmak bizim işimiz değildir.
   Yeniden gusül abdesti almanız daha sağlıklı olur.

 3. Malikiyi taklid ediyorum. Gusül aldıktan saatler sonra bir yerimi yıkamayı unutmuşum, aklıma geldikten sonra hemen değilde 45 sn kadar sonra yıkadım, acele etmedim. bir sakınca olurmu?

 4. Hocam ben keyfi dişlerimin arasını doldurttum görünüş için ama bunun caiz olmadığını sonradan öğrendim ben malikiyi taklid mi etmeliyim yoksa hanefi mezhebine göre yaşamaya devam mı etmeliyim

  1. Keyfi diş dolgusu veya kaplatma yapmak yanlıştır.
   Siz sadece abdestte ve gusülde Şafi’yi taklid etmelisiniz.

 5. Ya Dinimiz İslam sitesi -Tam İslam İlmihali Sadeti Ebediyye- kitabından alıyor ve kafam çok karıştı onlar olmaz diyor taklit lazım geliyor diyor ne yapmamız lazım eğer bunlara uymassak taklit etmezsek namazımız olmaz cünüp gezeriz ? Ne yapmamız lazım? Bu fetvaya uyup devam etsek olur mu?

  1. Anlaşılan siz yazıyı tam anlayarak okumamış olmalısınız. O sitede yazılana da uyabilirsiniz buraya aldığımız kaynağa göre de uyarsanız cünüb olmaz abdestiniz namazınızı makbul olur.
   Biz bunları yetkili imamların eserlerinden alıntı yaparak yazdık kafadan uydurmuyoruz.

   Hacc Suresi’nin 78. ayetinde de “… Allah dinde sizin üzerinize bir güçlük yüklemez…” buyurulmuştur.

   Bu sebeplerden dolayı fıkıhta güçlük doğuracak şeylerde hüküm değişikliğine gidilir. Bu, “Güçlük giderilir.” şeklinde bir kaideye bağlanmıştır. Dişlere dolgu, köprü, kaplama vs. yapılması sağlık açısından zarurettir. Gusül abdesti alırken bunları söküp altını yıkamak, sonra tekrar yaptırmak ise büyük güçlüklere yol açtığı için artık bunlara dokunulmaz. Bunların kendilerinin yıkanmasının bir güçlüğü olmadığı için sadece kendileri yıkanır. Hanefî mezhebinin fıkıh kitaplarında gusül abdesti alınırken yıkanmasında güçlük olan yerlerin yıkanmasının farz olmadığı açıkça ifade edilmiştir.
   (Bakınız, Hanefi Fıkhı İbn Abidin, Redd’ül-Muhtar, 1307, İstanbul, c.I, s. 141 vd.)

Bir cevap yazın