Elli Dört Farz

Lafza-Allah İsmi Bez ÜzerindeELLİ DÖRT FARZ
Her Müslümanın öğrenmesi ve uyması gereken dînî emirlerden meşhur olanları. Çocuk bâlig olunca, inanmayan biri Kelime-i tevhîdi (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah) söyleyince, bunun mânâsını bilip, inanınca, Müslüman olur. Bunların her Müslüman gibi, İslâmiyetin hepsine, yâni Muhammed aleyhisselâmın söylediği emirlerin ve yasakların tamamına, Allahü teâlânın bildirmiş olduğuna inandım, demeleri lâzımdır. Daha sonra karşılaştığı bütün işlerde, emirleri ve yasakları öğrenmesi, inanması ve yapması lâzımdır. Farzlardan meşhur olan elli dört adedini seçmişlerdir.
Elli dört farz şunlardır:
1) Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak,
2) Helâl yemek ve içmek,

3) Abdest almak,
4) Beş vakit namazı kılmak,
5) Cünüplükten gusletmek,
6) Rızkın Allah’tan olduğuna inanmak,
7) Helâl, temiz elbise giymek,
8) Hakka tevekkül etmek,
9) Kanâat etmek,
10) Nîmetlerinin mukâbilinde, Allahü teâlâya şükretmek,
11) Kazâya râzı olmak,
12) Belâlara sabretmek,
13) Günahlara tövbe etmek,
14) Allah rızâsı için ibâdet etmek,
15) Şeytanı düşman bilmek,
16) Kur’ân-ı kerîmin hükmüne râzı olmak,
17) Ölümü hak bilmek,
18) Allah’ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak,
19) Babaya ve anaya iyilik etmek,
20) Mârûfu (iyiliği) emr, münkeri (kötülüğü) nehy etmek,
21) Sıla-i rahm, akrabâyı ziyâret etmek,
22) Emânete hıyânet etmemek,
23) Dâimâ Allahü teâlâdan korkup, ferahı(şımarıklığı ve azgınlığı) terk etmek,
24) Allah’a ve Resûlü’ne itâat etmek,
25) Günâhtan kaçıp ibâdetlerle meşgûl olmak,
26) Müslüman devlet başkanına itâat etmek,
27) âleme, ibret nazarıyla bakmak,
28) Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek,
29) Dilini, fuhşa âit kelimelerden korumak,
30) Kalbini temiz tutmak,
31) Kimseyi maskaralığa almamak,
32) Harama bakmamak,
33) Sözüne sâdık olmak,
34) Kulağını münkerât (günah olan şeyler) dinlemekten korumak,
35) İlim öğrenmek,
36) Tartı ve ölçü âletlerini, hak üzere kullanmak,
37) Allah’ın azâbından dâimâ korkmak,
38) Müslüman fakîrlere zekât vermek ve yardım etmek,
39) Allah’ın rahmetinden ümid kesmemek,
40) Nefsinin isteklerine tâbi olmamak,
41) Allah rızâsı için yemek yedirmek,
42) Kifâyet miktarı rızık kazanmak için çalışmak,
43) Malının zekâtını, mahsûlün uşrunu vermek,
44) âdetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak,
45) Kalbini, günâhlardan temizlemek,
46) Kibirli olmaktan sakınmak,
47) Bâlig olmamış yetimin malını muhâfaza etmek,
48) Genç oğlanlara yakın olmamak,
49) Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazâya bırakmamak,
50) Zulümle kimsenin malını yememek,
51) Allahü teâlâya şirk koşmamak,
52) Zinâdan kaçınmak,
53) Şarabı ve alkollü içkileri içmemek,
54) Yok yere yemin etmemek.

(Visited 174 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Elli Dört Farz” üzerine 2 yorum.

 1. SELAMÛN ALEYKÜM, Sayın Hocam,

  Namazda Son Oturuşta Şahadet Parmağının Kaldırılmasının Hükmü ve Uygulanışı Nasıldır. Bu Konuda bi Sohbetiniz, tavsiyeniz Olurmu ? Saygı ve Hürmetler. Hayırla İnş.

  1. Aleykümselam muhterem Oğuz.
   4- NAMAZIN SÜNNETLERİ:

   1- Beş vakit namaz için ve cuma namazı için ezan okumak ve her farz namaz için kamet getirmek sünnetttir. Ayrıca her farz namazın kazasından önce ezan ve kamet sünnettir. Bir çok namaz cemaatle kaza edileceği zaman ilk kılınacak için ezan okunur, sonrakiler içinse, birer kametle iktifa edilir. Kendi evlerinde yalnız başlarına farzların kılacaklar için ezan ve ikamet müstehaptır. 2- İftitah tekbiri alırken elleri yukarı kaldırmak sünnettir. Tekbir için ellerin baş parmaklarının uçları kulak yumuşağına değecek kadar kaldırılmalıdır, kadınlar içinse, parmaklarının uçları omuzlarına kavuşacak kadar ellerini göğüs hiazasına kaldırıp, o durumda “Allahu Ekber” derler. Ellerin içi kıbleye yönelik bulunmalıdır. 3- Tekbir için eller kaldırıldığında parmakların arasının biraz açık kalması sünnettir. 4- İmamın tekbirleri ve ve rükudan kıyama kalkarken “semiallahu limen hamideh” sözünü ve ve namazın sonunda her iki tarafa vereceği selamı cemaate işttirecek kadar sesli söylemesi sünnettir. Cemaatinde tekbirleri ve rükudan kalkarken“Allahümme Rabbena ve lekel hamd”sözünü ve selamları gizli yapmaları sünnettir. Yalnız kılan bunların her ikisinide söyler. 5- İlk tekbirden sonra gizlice “sübhaneke allahümme“yi sonuna kadar imam olsun cemaat olsun okunması sünnettir. 6- Sübhanekeden sonra euzü besmeleyi fatihadan önce okumakta sünnetdir. İmamla birlikte ise fatihayı okmayacağı için, euzü besmele okumayabilir. Fatihanın sonunda gizlice “amin” demesi de sünnettir. Yalnız kılanların her rekatta fatihadan önce besmele okuması vacibtir. 7- Erkeklerin sol ellerini göbeklerinin altına koyup sağ ellerini sol ellerinin üzerine koyup, baş ve serçe parmaklarını sol elin bileğini kavramalrı, diğer üç parmaklarınıda sol bileğin üzerine düz olarak uzatmalrı sünnettir. Kadınlarda sağ ellerini sol ellerinin üzerine getirip, halka yapmaksızın göğüslerinin üzerinde bulundurmaları sünnettir. 8- Rükuda en az üç kere “Sübhâne Rabbiyel Azîm” demeleri secdelerde de en az üç kez “Sübhâne Rabbiyel A’lâ ” demeleri sünnettir. 9- Rükuda erkeklerin ellerinin parmaklarının açık tutarak dizlerini tutmaları sünnettir. Kadınlar rükuda parmaklarını açık tutmazlar dizlerini kavramayıp ellerini dizlerinin üzerine koyarlar. 10-Bir özür yoksa kıyamda iki ayağın arasını dört parmak açık tutmak 11-Ka’de(tahıyyata oturuş) ve celse(secdeden doğrulup beklemek)hallerinde erkeklerin sol ayaklarını yere döşeyerek üzerlerine oturmaları ve sağ ayaklarını güçlerinin yettiği kadar kıbleye doğru diklemeleri, kadınlarda sol ayaklarını sağ taraflarına yatık tutarak yere oturmaları(teverrük oturuşu) sünnettir. 12-Rükuda erkeklerin inciklerini dik tutmaları, sonra elleri, sonra yüzü, yere koymak ve secdeden kalkarkende önce yüzü, sonra elleri dizleri üzerine koyduktan sonra dizleri yerden kaldırmak sünnettir. Buna gücü yetmeyen el ile yere dayanarak da ile kalkabilir. 13-Ka’de(tahıyyatta) ve celselerde(iki secde arası)eller kıbleye yönelik olalarak oyluklar üzerinde konulup dizlerin tutması sünnettir. 14-Ka’delerdeki teşehhütlerde “Lâ ilâhe “denirken , sağ elin şehadet parmağı kaldırılıp “illallâh” denirken indirmesi sünnettir. Bunu yaparken baş parmak ve orta parmak halka yapılıp, diğer iki parmak bükülmelidir. Bu sünnetin gereği gibi yapamaması sebebi ile terkedilmesini daha evla gören alimlerde vardır. 15-Farz vacib ve müekked sünnetlerin son oturuşlarında diğer gayri müekked ve nafile namazların her oturuşlarında salli barik salavatlarını okumak sünnettir. 16-Bütün namazların sonunda salli bariklerden sonra “rabbena atina ve rabbenağfirlena” düalarını okumak sünnettir. 17-Namazların sonunda selam verirken önce sağa sonra sola selam verilmesi sünnettir. 18-Sütre edinilmesi sünnettir. Açık yerlerde namaz kılan kimse en az 60-70 santim uzunluğunda iki çubuk sağ ve sol kaşı hizasına dikmelidir. Bu müm kün değilse önüne o çubuğu önüne parelel olarak uzatmalı, bu da mümkün değilse iki omuz hizasında bir çizgi çizmelidir. Masa sandalye direk gibi şeylerde sütre olarak kullanılabilir. Cemaatle kılındığında imamın kendi önüne sütre koyması yeterlidir. 19-Musalli namazda iken önünden geçeni uyarmak için “Sübhanallah”diye uyarabilir veya eli ile başı ile veya gözü ile işaret edebilir.

Bir cevap yazın