HADİS ALİMLERİ

Hadis âlimleri, çok yüksek insanlardır. Râvîleri ile beraber, yüz bin hadîs-i şerîfi ezbere bilene hâfız denir. Kur’ân-ı kerîmi ezberleyene hâfız denmez kâri denir. Bugün,...

ÎSÂ ALEYHİSSELÂM

İsrâiloğullarına gönderilen ve Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden. Peygamberler arasında en yüksekleri olan ve kendilerine Ülülazm denilen altı peygamberin beşincisidir. Annesi hazret-i Meryem’dir. Allahü...

MEVLİD

Rebî’ul-evvel ayının onbirinci ve onikinci günleri arasındaki gecedir. Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed Mustafâ aleyhisselâmın doğduğu gecedir.Âlemlerin...

KALP HUZURU

Murâd-ı Münzâvî hazretleri buyurdu ki: Îtikâdda ehl-i hak, yâni Ehl-i sünnet ve cemâat îtikâdı üzere bulunup, bilinmesi zarûri olan fıkıh bilgilerini öğrenerek onlara uygun...

Fıkıh Konusu

İslâm dîninde, Müslümanların bedenle yapmaları veya sakınmaları lâzım olan işleri bildiren ilmin adı. Fıkıh kelimesi Arapçada, dördüncü bâbdan olunca, “bilmek, anlamak” mânâsına gelir. Beşinci...

Elli Dört Farz

ELLİ DÖRT FARZ Her Müslümanın öğrenmesi ve uyması gereken dînî emirlerden meşhur olanları. Çocuk bâlig olunca, inanmayan biri Kelime-i tevhîdi (Lâ ilâhe illallah Muhammedün...

İnsan

İNSAN Canlıların en üstün yaradılışlı olanı. İnsan; akıl sâhibi olması, sosyal hayat içinde yaşaması, yüksek bir zekâ seviyesinin olması, ruh denilen cevhere sâhib olması...

İmamı Maturidi

Ehl-i sünnetin iki îtikat imâmından biri. İsmi, Muhammed bin Muhammed’dir. Künyesi Ebû Mansûr olup, Mâtürîdî ismiyle meşhur olmuştur. Doğum târihi kesin bilinmemekte olup, Semerkand’ın...

Derviş

Hacı Abdullah Balgalmış  23 Haziran Tasavvuf tâbirlerinden. Bütün İslâm dillerine Farsçadan geçmiştir. Lügatta “kapı kapı dolaşan” ve “fakir” mânâlarına gelen bu kelime Arapçaya da...

HUZEYFETÜL YEMANİ

Hacı Abdullah Balgalmış Eshâb-ı kirâmdan. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin sırdaşı olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Babasının ismi Huseyl olup, Yemânî lakabı ile meşhurdur....

İslam Hukunda Defineler

   Hacı Abdullah Balgalmış Toprak altına saklanmış mâdeni para, külçe altın, gümüş ve kıymetli eşyâlar. Çeşitli hukuklar, târihi seyr (gelişim) içinde yeraltı mâdenleri ve...

RECEB AYI

Hacı Abdullah Balgalmış 29 Nisan RECEB AYI Mübârek üç ayların ilki olan Receb ayıdır. Receb, “Tercîb” kelimesinden gelmektedir. Bu da ta'zîm ve hürmet manasına...

MÜBAREK AYLAR VE GÜNLER

Hacı Abdullah Balgalmış 29 Nisan · Düzenlendi MÜBAREK AYLAR VE GÜNLER Dinimiz, mübârek aylara, günlere, gecelere önem vermiştir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için,...

GÖSTERİŞ (Riya)

 Hacı Abdullah Balgalmış 21 Mayıs 2013  Dinimiz, bir şeyi olduğunun tersine göstermeyi kötü bir huy saymıştır. Hele ahirete yarayan ibadetleri ve diğer hayırlı işleri...

Hud Peygamber

Hacı Abdullah Balgalmış HÛD ALEYHİSSELÂM Yemen’de bulunan Âd kavmine gönderilen peygamber. Nûh aleyhisselâmın oğlu Sâm’ın neslindendir. Bir ismi de Âbir olup, lakabı Nebiyyullahtır. Kur’ân-ı...

Şifalı Bitkiler

Yazan: Hacı Abdullah Balgalmış SAĞLIK - EVDEKİ KOZMETİKLER : Havuç: Cilt sertliklerini normalleştirir, sağlıklı bir görünüm ve renk verir. Salatalık: Cildi nemlendirici ve yağdan...