GÖSTERİŞ (Riya)

fib-33

 Dinimiz, bir şeyi olduğunun tersine göstermeyi kötü bir huy saymıştır. Hele ahirete yarayan ibadetleri ve diğer hayırlı işleri yaparak, ahiret yolunda olduğunu göstererek, dünya arzularına kavuşmak çok büyük günahtır. Çünkü bu, dünya kazancına dini alet etmek demektir. İbadetlerini göstererek, insanların sevgisini kazanmaktır.

Gösterişin zıddı, aksi ihlastır. İhlas, dünya faydalarını düşünmeyip, ibadetlerini yalnız Allah rızası için yapmaktır. İhlas sahibi, ibadet yaparken başkalarına göstermeyi hiç düşünmez. Bunun ibadetlerini başkalarının görmesi, ihlasına zarar vermez. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: (Allahü teâlâyı görür gibi ibadet et! Sen O’nu görmüyor isen de, O seni görmektedir).

Başkalarının sevgisine ve övgüsüne kavuşmak için, dünya işleriyle onlara iyilik yapmak da gösteriş olur. İbadet ile olan gösteriş bundan daha fenadır. Allah rızasını hiç düşünmeden yapılan gösteriş, hepsinden daha fenadır. Şöhret için va’z vermek, nasihat etmek, din kitabı yazmak da gösteriş olur. İbadetlerde gösteriş yapmanın fenalığını bildiren hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan, Allahü teâlâyı tahkir etmiş, O’na saygı göstermemiş olur.)

(Dünyada riya, gösteriş ile ibadet edene, kıyamet günü; Ey kötü insan! Bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise, sevaplarını onlardan iste, denir.)

(Allahü teâlâ buyuruyor ki, benim şerikim, ortağım yoktur. Başkasını bana ortak eden, sevaplarını onlardan istesin, ibadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allahü teâlâ, ihlas ile yapılan işleri kabul eder).

İbadet Allahü teâlânın rızasına kavuşmak için yapılır. Başkasının sevgisine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet, ona tapınmak olur. Allahü teâlâya ihlas ile ibadet etmemiz emir olundu. Hadîs-işerifde, (Allahü teâlânın birliğine iman edenden, namazı ve zekatı ihlas ile yapandan, Allahü teâlâ razı olur) buyuruldu.

(Visited 611 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın