İman ve Nikah Yenileme Duası

nikah- ayet.. Tecdid-i İman Duası:
Ya Rabbi! Büluğa erdiğim andan şu an’a gelene dek, benden küfür, şirk veya bozuk inanç, büyük veya küçük günah sâdır olduysa ben onların hepsine pişman oldum, tövbe ettim. İnşâallah, bir daha yapmayacağıma azm ile, cezm ile kast ettim.
Ben Allah’ın varlığına, birliğine, eksik sıfatlardan münezzeh olduğuna inandım. Allah’ın meleklerinin erkek ve dişilik cinsiyetinin olmadığına ve nurdan yaratılmış masum varlıklar olduğuna ve Allah’ın kitaplarına ve peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına, biz aciz kullarına bunlardan birini tercih edecek iradeler verdiği için yaptıklarımızdan sorumlu olduğumuza, öldükten sonra tekrar diriltileceğimize, şeksiz şüphesiz inandım iman ettim.
Âmentü billâhi ve bimâ câe min ındillâhi alâ murâdillâh.
Âmentü bi Rasûlillâhi ve bi mâ câe min ındi Rasûlillâhi alâ murâdi Rasûlullâh.

Allahumme innî urîdü en üceddîdel imâne ve’n-nikâhe tecdîden bi kavli lâ ilâhe illallâh Muhammedün rasûlullâh.

NOT:
Sadece Nikah duasını okumakla nikah yenilenmez.
Lütfen yazıyı okuyunuz:

SORU: Her tür küfrü işleyenler yeniden iman sahibi olabilmeleri için ne yapması lazımdır?
CEVAP:
Ehl-i küfür, veya bilerek ve ya bilmeyerek küfre veya şirke düşen kadın veya erkeğin nikahı düşer. Bunlar bozuk ve yanlış inancını düzelterek doğru inanca sahip olduktan sonra, küfür ve şirke bir daha dönmemek üzere sonsuz bir pişmanlıkla tövbe edip imanlarını o tür küfür ve benzeri şeylerden korumaları icab eder. Bu kimseler evli iseler nikahlarını da yenilemeleri gerekir.
İman Yenilemek İçin;
“Ey Rabbim Allah. Bilerek veya bilmeyerek benden küfür ve şirk zuhur etti ise ben onları işlediğime sonsuz pişman oldum. Bir daha yapmamak için tövbe edip Sana söz veriyorum. Tübtü ve reca’tü. 

1) Ben Allah’ın varlığına birliğine ve eksik sıfatlardan ve her türlü ayıp ve kusurdan temiz olduğuna iman ettim, 
2) Alah’ın Meleklerine, onların günahsız olduğuna erkek ve dişi olmadığına iman ettim 
4) Allah’ın Kitaplarına, şu durumda sadece Kuran’ın bozulmamış olduğuna iman ettim 
5) Allah’ın Peygamberlerine iman ettim, 
6) Kadere iman ettim. Hayrı ve şerri kul iradesi ile seçtikten sonra Allah’ın yarattığına iman ettim, 
Öldükten sonra (kabir hayatına ve) kıyamet günü tekrar diriltileceğime ve hesap vereceğime iman ettim.”

(Ehl-i Sünnet Akaidi)

SORUNİKÂH NASIL YENİLENİR..? 

CEVAP: Nikâh tazelemek demek, yeniden nikâh kıymak demektir. Bunu bir hocanın nezaretinde yapmak gerekmez. Yalnız birinin nikâhı tazelemesi yetişmez. Erkek ile hanımının, iki erkek veya bir erkekle iki kadın şahit yanında nikâhı tazelemeleri lazımdır.

Kolaylık olması için, nikâhını yenilemeye, hanımından vekâlet almalı.

Nikâh tazelemek için hanımdan vekâlet aldıktan sonra, iki erkek şahit yanında, 

(Öteden beri, nikâhlım olan hanımımı, onun tarafından vekâleten ve tarafımdan asaleten kendime nikâh ettim) denirse nikâh tazelenmiş olur. Eğer önceki nikâh sahih değil ise bu nikâh sahih olur.

Erkek hanımından vekâlet almadan kendi kendine şahitler huzurunda nikâh tazeleyemez.

Kadının nikâh tazelemek için eşine (Nikâhımızı kıymak üzere seni vekil ettim) demesi yetişir. Vekillikten azletmedikçe ömür boyu bu vekâlet geçerlidir. Vekâlet verirken şahit gerekmez.

Hanımdan vekâlet alarak, tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh duası fâsık da olsa iki Müslüman şahit yanında okunursa, o iki kişi de, bu duanın nikâh tazelemek duası olduğunu bilirlerse, nikâh yine tazelenmiş olur. İki erkek veya bir erkek ile iki kadın şahit olmadan sadece bu duayı okumakla nikâh tazelenmez.

Erkek ve kadın şahitlerin müslüman, akıllı ve baliğ olmaları şarttır. Nikâhı tazelenecek erkek ve kadını tanımaları da gerekir. Dede, nine, baba, anne, amca, hala, dayı, teyze, evlat, torun, kardeş, yeğen de şahit olabilir.

Camide imam efendi, tecdid-i iman ve nikâh duasını cemaatle birlikte okursa, cemaat birbirlerine şahit olmuş, nikâhları da tazelenmiş olur.

Tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh duası şöyledir:
(Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah.)


VEKÂLETEN NİKÂH TAZELEMEK NASIL OLUR..?

SORU: Evli olan karı kocanın, ikisinin de vekâletini alan kişi, onlar yokken nikâhlarını nasıl tazeler?
CEVAP: Nikâh tazelemek, yeniden nikâh kıymak demektir. Vekil, nikâhları tazelenecek karı kocayı tanıyan, iki erkek Müslüman şahit yanında, (Vekili olduğum filan kadını, vekili olduğum filan kimseye tezvic ettim) derse, nikâhları tazelenmiş, yani yeniden nikâhları kıyılmış olur.

EK:1
Küfre düşmek de, küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese de, her gün bir kere, (Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledim veya bir iş yaptım ise, pişman oldum. Beni affet) diyerek tevbe eden, Cehenneme gitmekten kurtulur. Küfre düşürücü söz söyleyenin imanı gidince, nikâhı da gider. İman gidince, tecdid-i iman, nikâh gidince de, tecdid-i nikâh gerekir. Küfre sebep olan sözü, hata ederek, yanılarak veya tevilli olarak söyleyenin, imanı ve nikâhı bozulmaz. Yalnız tevbe ve istiğfar etmesi, imanını tazelemesi ihtiyatlı olur. Nikâhını tazelemek gerekmez. (Berika, Hadika, Mecma-ul-enhür)

(Visited 3.417 times, 4 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“İman ve Nikah Yenileme Duası” üzerine 2 yorum.

  1. Orada yazılanlara uygun olarak uyguladınsa olur.
   Yani şunları okuyup ona göre işlem yapınız:
   SORU: Her tür küfrü işleyenler yeniden iman sahibi olabilmeleri için ne yapması lazımdır?
   CEVAP:
   Ehl-i küfür, veya bilerek ve ya bilmeyerek küfre veya şirke düşen kadın veya erkeğin nikahı düşer. Bunlar bozuk ve yanlış inancını düzelterek doğru inanca sahip olduktan sonra, küfür ve şirke bir daha dönmemek üzere sonsuz bir pişmanlıkla tövbe edip imanlarını o tür küfür ve benzeri şeylerden korumaları icab eder. Bu kimseler evli iseler nikahlarını da yenilemeleri gerekir.
   İman Yenilemek İçin;
   “Ey Rabbim Allah. Bilerek veya bilmeyerek benden küfür ve şirk zuhur etti ise ben onları işlediğime sonsuz pişman oldum. Bir daha yapmamak için tövbe edip Sana söz veriyorum. Tübtü ve reca’tü. 
   1) Ben Allah’ın varlığına birliğine ve eksik sıfatlardan ve her türlü ayıp ve kusurdan temiz olduğuna iman ettim, 
   2) Alah’ın Meleklerine, onların günahsız olduğuna erkek ve dişi olmadığına iman ettim 
   4) Allah’ın Kitaplarına, şu durumda sadece Kuran’ın bozulmamış olduğuna iman ettim 
   5) Allah’ın Peygamberlerine iman ettim, 
   6) Kadere iman ettim. Hayrı ve şerri kul iradesi ile seçtikten sonra Allah’ın yarattığına iman ettim, 
   Öldükten sonra (kabir hayatına ve) kıyamet günü tekrar diriltileceğime ve hesap vereceğime iman ettim.”

   (Ehl-i Sünnet Akaidi)

   NİKÂH NASIL YENİLENİR..? 

   CEVAP: Nikâh tazelemek demek, yeniden nikâh kıymak demektir. Bunu bir hocanın nezaretinde yapmak gerekmez. Yalnız birinin nikâhı tazelemesi yetişmez. Erkek ile hanımının, iki erkek veya bir erkekle iki kadın şahit yanında nikâhı tazelemeleri lazımdır. Kolaylık olmak için, nikâhını yenilemeye, hanımından vekâlet almalı.

   Nikâh tazelemek için hanımdan vekâlet aldıktan sonra, iki erkek şahit yanında, (Öteden beri, nikâhlım olan hanımımı, onun tarafından vekâleten ve tarafımdan asaleten kendime nikâh ettim) denirse nikâh tazelenmiş olur. Eğer önceki nikâh sahih değil ise bu nikâh sahih olur. Erkek hanımından vekâlet almadan kendi kendine şahitler huzurunda nikâh tazeleyemez.

   Kadının nikâh tazelemek için eşine (Nikâhımızı kıymak üzere seni vekil ettim) demesi yetişir. Vekillikten azletmedikçe ömür boyu bu vekâlet geçerlidir. Vekâlet verirken şahit gerekmez.

   Hanımdan vekâlet alarak, tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh duası fâsık da olsa iki Müslüman şahit yanında okunursa, o iki kişi de, bu duanın nikâh tazelemek duası olduğunu bilirlerse, nikâh yine tazelenmiş olur. İki erkek veya bir erkek ile iki kadın şahit olmadan sadece bu duayı okumakla nikâh tazelenmez.

   Erkek ve kadın şahitlerin müslüman, akıllı ve baliğ olmaları şarttır. Nikâhı tazelenecek erkek ve kadını tanımaları da gerekir. Dede, nine, baba, anne, amca, hala, dayı, teyze, evlat, torun, kardeş, yeğen de şahit olabilir.

   Camide imam efendi, tecdid-i iman ve nikâh duasını cemaatle birlikte okursa, cemaat birbirlerine şahit olmuş, nikâhları da tazelenmiş olur.

   Tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh duası şöyledir:
   (Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah.)

   VEKÂLETEN NİKÂH TAZELEMEK NASIL OLUR..?

   SORU: Evli olan karı kocanın, ikisinin de vekâletini alan kişi, onlar yokken nikâhlarını nasıl tazeler?
   CEVAP: Nikâh tazelemek, yeniden nikâh kıymak demektir. Vekil, nikâhları tazelenecek karı kocayı tanıyan, iki erkek Müslüman şahit yanında, (Vekili olduğum filan kadını, vekili olduğum filan kimseye tezvic ettim) derse, nikâhları tazelenmiş, yani yeniden nikâhları kıyılmış olur.

   EK:1
   Küfre düşmek de, küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese de, her gün bir kere, (Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledim veya bir iş yaptım ise, pişman oldum. Beni affet) diyerek tevbe eden, Cehenneme gitmekten kurtulur. Küfre düşürücü söz söyleyenin imanı gidince, nikâhı da gider. İman gidince, tecdid-i iman, nikâh gidince de, tecdid-i nikâh gerekir. Küfre sebep olan sözü, hata ederek, yanılarak veya tevilli olarak söyleyenin, imanı ve nikâhı bozulmaz. Yalnız tevbe ve istiğfar etmesi, imanını tazelemesi ihtiyatlı olur. Nikâhını tazelemek gerekmez. (Berika, Hadika, Mecma-ul-enhür)

Bir cevap yazın