Kertenkele Öldürmek Sevap mıdır?

Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) hadislerin de “Vezeğa” denilen bir hayvanın öldürülmesinden söz edilir. Bu kelime Türkçe tercümelerde yanlışlık eseri olarak kertenkele olarak geçmiştir. Ancak Vezeğa kertenkele değildir.
Kertenkelegillerden olan bir Keler cinsidir ve buna Boncuklu Keler adı verilmektedir. Bu hayvan insanlara zarar veren zehirleyici ve bir kısım hastalıklara sebep olan mikropları taşıyan bir hayvandır. Bu hayvanın öldürülmesi ile ilgili olarak çeşitli rivayetler hadisler rivayet edilmektedir. Bunlardan bir tanesinde ” Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Boncuklu Keleri fuveysika (fasıkcık) diye isimlendirerek öldürülmesini emrettiği nakledilmektedir (Müslîm, Selâm 144 (2238); Ebû Davud, Edeb 176).

Hazreti Aişe validemiz Boncuklu Kelerin Mescidi Aksa’da yangın çıktığında da ateşi üfleyerek alevlendirmeye çalıştığını ifade etmiştir. Bir çeşit yangın çıkarmaya sebep de olmaktadır bu hayvan. İmamı Nevevî bu hayvanın öldürülmesi ile ilgili olarak iki sebep zikreder. Bunlardan birincisi bu hayvanın zehirli olması ve taşıdığı mikroplar sebebiyle çeşitli hastalıklara sebep olması, İkincisi ise Allâh Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in yukarıda zikredilen sebepten dolayı ona fasıkcık ismini vermesidir.
Burada Rasulullahın fare veya keler gibi bazı hayvanlara fasıkcık demesinin sebebi hikmeti onların günahkar olmasından dolayı değil, insanların zararına sebep olmalarından dolayıdır.

Kendilerine fasıkcık adı verilen ve insanlara zarar veren benzeri diğer hayvanlar gibi Boncuklu Keler de Harem bölgesinde de Hil (Haremin dışında ki) bölgede de olsa öldürülmesi caiz olan hayvanlardandır. İhramlının öldürmesinin caiz olduğu hayvanlar: Kuduz köpek, yılan, akrep, fare ve Boncuklu Kelerdir. Ulema, Boncuklu Kelerin de insanlara zarar veren gurupta  olduğunda ittifak etmişlerdir .

(Visited 465 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın