Kertenkele Öldürmek Sevap mıdır?

Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) hadislerin de “Vezeğa” denilen bir hayvanın öldürülmesinden söz edilir. Bu kelime Türkçe tercümelerde yanlışlık eseri olarak kertenkele olarak geçmiştir. Ancak Vezeğa kertenkele değildir.
Kertenkelegillerden olan bir Keler cinsidir ve buna Boncuklu Keler adı verilmektedir. Bu hayvan insanlara zarar veren zehirleyici ve bir kısım hastalıklara sebep olan mikropları taşıyan bir hayvandır. Bu hayvanın öldürülmesi ile ilgili olarak çeşitli rivayetler hadisler rivayet edilmektedir. Bunlardan bir tanesinde ” Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Boncuklu Keleri fuveysika (fasıkcık) diye isimlendirerek öldürülmesini emrettiği nakledilmektedir (Müslîm, Selâm 144 (2238); Ebû Davud, Edeb 176).

Hazreti Aişe validemiz Boncuklu Kelerin Mescidi Aksa’da yangın çıktığında da ateşi üfleyerek alevlendirmeye çalıştığını ifade etmiştir. Bir çeşit yangın çıkarmaya sebep de olmaktadır bu hayvan. İmamı Nevevî bu hayvanın öldürülmesi ile ilgili olarak iki sebep zikreder. Bunlardan birincisi bu hayvanın zehirli olması ve taşıdığı mikroplar sebebiyle çeşitli hastalıklara sebep olması, İkincisi ise Allâh Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in yukarıda zikredilen sebepten dolayı ona fasıkcık ismini vermesidir.
Burada Rasulullahın fare veya keler gibi bazı hayvanlara fasıkcık demesinin sebebi hikmeti onların günahkar olmasından dolayı değil, insanların zararına sebep olmalarından dolayıdır.

Kendilerine fasıkcık adı verilen ve insanlara zarar veren benzeri diğer hayvanlar gibi Boncuklu Keler de Harem bölgesinde de Hil (Haremin dışında ki) bölgede de olsa öldürülmesi caiz olan hayvanlardandır. İhramlının öldürmesinin caiz olduğu hayvanlar: Kuduz köpek, yılan, akrep, fare ve Boncuklu Kelerdir. Ulema, Boncuklu Kelerin de insanlara zarar veren gurupta  olduğunda ittifak etmişlerdir .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir cevap yazın