Namazları Cem Etmek

rabıta yapan gençSORU: Sayın Hocam, reformist bir ilahiyatçı Prof. Kur’an’da beş vakit namazın olmadığını, üç vakit olduğunu ve namazların bu üç vakitte cem yapılabileceğini iddia etmektedir. Bu iddiaları cevaplandırır mısınız?
CEVAP:
Namazları cem yapmak üç vakitte değil aşağıda açıklanan iki vakitte cem yapılabilir. İlgili şahıs, Ehl-i Sünnet dışında yapmış olduğu açıklamalarla kendi sapık yoluna göre fetvada bulunuyor olabilir. Ehli Sünnetin dışına çıkmış bu şahsın namazları cem etmek hakkındaki sorusuna cevaben:
Dört ehli sünnet mezhebine göre ( Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli) bir kimse, sabah namazını öğle ile, öğleyi sabah ile, yatsıyı sabahla, sabahı yatsı namazı ile cem edemez.
Namazları cem etmek; cem öğle vaktinde yapılırsa, önce öğle kılınır, sonra ikindi. Şayet cem ikindi vaktinde yapılırsa, yine önce öğle kılınır, sonra ikindi. Cem, akşam vaktinde yapılırsa önce akşam, ardından yatsı, şayet cem yatsı vaktinde yapılırsa, yine önce akşam, sonra yatsı kılınır.

Namazları cem etmek:

Şafi Mezhebi’nde; yolculukta ve yağmurda caizdir.
Hanbeli Mezhebi’nde; yolculukta, hastalıkta, mal ve can tehlikesi olduğu durumlarda caizdir.
Maliki Mezhebi’nde; yolculukta, yağmurda çamurda, hastalıkta caizdir.
Hanefi Mezhebi’nde; sadece Hacıların Müzdelifede ve Arafatta cem etmeleri caizdir.
Hanefi Mezhebinde olanlar, yolculukta Şafi mezhebini,
asker, doktor, öğrenci, işçi, memur
gibi işlerinden ayrılmaları mümkün olmayanlar da Hanbeli Mezhebinin şartlarını gözeterek (abdest alırken o mezhebin şartları ve abdesti o mezhebe göre bozan durumlar) yukarıda bahsedilen vakitlerde namazlarını cem edebilirler.
Kaynak: (El-Fıkh-u alel-mezahib-il-erbea)

(Visited 88 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın