YOLCULUKTA ve MİSAFİRLİKTE NAMAZ

YOLCULUKTA ve MİSAFİRLİKTE NAMAZ

Üç günlük (9o-108-126 km) yola niyet edip yola çıkan kimse seferidir. Üç günlük yola çıkıp varacağı yerde 15 günden az kalmaya niyet eden kimse, yolda seferî vardığı yerde misafirdir. 4 rekatlı farz  namazları yolcu(seferi) veya misafir olan kimse ikişer rekat olarak kılar.  Yola çıkan kimse, gideceği istikametteki  kenar evlerden ayrıldığı andan itibaren yolcu sayılır. Fina denilen yerlerde geçilmiş olmalıdır.  Gözden kaybolması şart değildir. Deniz yolunda da 18 saatlik yola niyet eden seferidir. Deniz yolculuğunda  normal bir havada,  seyir eden bir yelkenlinin hızı ölçü alınmıştır.

Bir kimse vaktin sonunda seferi olup, o vaktin namazı kazaya kalmış bulunsa, o namaz dört rekatlı ise, onu iki rekat olarak kaza etmesi gerekir. Yine seferi olan bir kimse vaktin sonunda mukim olsa, o kimse dört rekatlı namazı kazaya kalsa, dört rekat olarak o namazı kaza etmesi gerekir.  Zira itibar vaktin sonunadır.

Vatan: Vatan üç kısımdır. Asıl Vatan, İkamet vatanı, Sükna(geçici)Vatandı.

Asıl Vatan: Bir kimsenin doğup büyüdüğü, evlenip yaşamak istediği yerdir.

İkamet Vatanı : Bir kimsenin içerisinde,  onbeş gün veya daha fazla bir süre  kalmaya niyet ettiği yerdir.

Sefer Vatanı (Vatan-ı Sükna): Bir kimsenin doğduğu veya evlendiği yer olmayıp, içerisinde on beş günden az kalmaya niyet ettiği yerdir.

Bir kimse asıl vatandan başka bir yere göçüp oraya yerleşse, sonra bir iş gereği asıl vatanına gelse ve on beş günden az kalmaya niyet etmiş bulunsa , o kimse orada mukim değil misafirdir. dörtlü farz namazları ikili kılar.

Fıkıh konularındaki kaynaklarımız: (Mülteka, S.Ebediye, İslam İlmihali)
NOT: Namaz ve diğer konulardaki sorularınızı sitemize yazabilirsiniz.

DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“YOLCULUKTA ve MİSAFİRLİKTE NAMAZ” üzerine 10 yorum.

 1. Izmir’e dedemin evine misafirliğe geldim. Uygun olmadığı için baazı günler namaz kılamıyorum. İleride kaza yapabilir miyim?

  1. Evin bir köşesinde veya camilerde kılınız. Namazı kazaya bırakmak büyük günahtır.

  1. Şafiye göre seferi olmak için gidilecek yer 80 km 650 metreden fazla olmalı.
   4 rekatlı farz namazlar 2’er kılınır.

  1. Fıkhın hükmüne göre yolculuk veya misafirlik durumu oluştuğunda bir sıkıntı olmaz ise, sünnetleri kılmak sünnettir. Şayet zaruret durumu olur da sıkıntı hasıl olursa, sünnetler terk edilebilir.

  2. farzı düşürüp sünneti tam kılmak doğru mu? seferi olmak durumu bir sıkıntı sayıldığı için namaz ikiye düşürülüyor. bir sıkıntı kabul ediliyorsa sünnet niye kılınıyor. sünnet kılınacak kadar rahat isek farz niye eksiltiliyor

  3. Seferi ve misafirlik zamanında Allahın verdiği ruhsatı sorgulamak hangi dengesizin haddine düşmüştür. Bunun hikmeti sorulacak olunursa, seferilik ve misafirleikte meşakkat olduğu için bu Allahu tealanın kullarına rahmetidir.
   Sünnetleri seferilikte kılmak zorunda değilsiniz. Ama isterseniz kılabilirsiniz. Diğer zamanlarda da sünnetleri kılmak farz değildir. Farz olmayan ibadetleri yapmayanlar da ondan dolayı azab da görmeyecektir. Ancak, sünnetler farzların zırhıdır. Sünnetleri tamamen terk edenlere farzları kılmak çok ağır gelir ve zaman içinde farzları kılamaz olur.
   Bu da onun helakı olur.

  4. maalesef bazı kişilerde yolculuk esnasında sünnetleri kılmak için insanları öyle bir zorluyorlar ki insanları isyan raddesine getiriyorlar. selam ve dua ile

  5. Onlar aslında riyakar insanlar. Kendilerini farklı göstermek peşinde olan nasipsizlerdir.

Bir cevap yazın