Abdulbasit El Sarut ABD’nin Körüklediği Mezhep Kavgasının Eli Koludur

Abdulbasit El Sarut İŞİD’in adamıdır. İŞİD(deaş) ise, haçlı ve siyonistlerin İslam aleminde mezhep kavgasını çıkarmak istediği kanlı elidir. Abdulbasit El Sarut denilen kimse de bu fitnenin maşasıdır. Allahu teala bunlara hidayet nasip etsin ve bizleri onların oynadıkları kirli oyuna alet olmaktan muhafaza kılsın.

Ehli Sünnet Mezhebi(Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli) kendinden olmayanlara karşı asla savaş açmamıştır… 1830 yılından bu tarafa İslam aleminin huzurunu bozup yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi sömürmek isteyen haçlı ve yahudiler aramıza fitne sokup bizi birbirimizle savaştırıp zayıf düşürerek yok etmek istemektedirler.
Müslüman ayık olmalı, kafirlerin oy Müslüman ayık olmalı, kafirlerin oyununa gelmemelidir.
Şia’yı yok etmek isteyenler veya Şia’nın diğer mezheplere karşı güttüğü sindirme ve yok etme planı İslam alemi içinde yangın çıkarmak isteyenlerin ekmeğine ancak yağ sürebilir… ununa gelmemelidir.
Şia’yı yok etmek isteyenler veya Şia’nın diğer mezheplere karşı güttüğü sindirme ve yok etme planı İslam alemi içinde yangın çıkarmak isteyenlerin ekmeğine ancak yağ sürebilir…

(Visited 72 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın