Allah’ın Nuruna Dayanamayan Küçük Kızın Hikayesi

Hacca gitmeye niyet eden bir karı-kocanın kendi aralarında şöyle bir konuşma geçer;Mescidi Nebi-4
-“ Gidip Allah’ın evini ziyaret edelim..!” derler.
Evin küçük kızları anne ve babasının bu sözlerini duyunca;
-“ Anne siz Allah’ın evine mi gideceksiniz?” diye sorar.
-“ Evet yavrum.. Allah’ın evini ziyaret edeceğiz..”
-“ Peki o halde Allah’ı da görecek misiniz?”
-“ Hayır yavrum biz Allah’ı göremeyiz.. O bizi görür ama biz onu göremeyiz.”
Küçük kız şaşırır;
-“ Ama nasıl olur anne? Allah’ın evine giden Allah’ı nasıl göremez? Ben de sizinle geleceğim, ben de Allah’ı görmek istiyorum.” der. Annesi;
-“ Hayır yavrum Allah (c.c.) görünmez. Hem senin yaşın daha çok küçük.” der. Küçük kız;
-“ Hayır lütfen beni de götürün. Ben de Allah’ı görmek istiyorum.” diye diretir.
Küçük kızın ısrarına dayanamayan anne-baba, sonunda onu da götürmeye karar verirler. Kervan yola çıkar ve günler sonra Kâbe’ye varırlar. Kâbe’yi gören küçük kız, Allah’ı görme heyecan ve muhabbetiyle beytullaha doğru koşmaya başlar ve beytullaha vardığında küçük bedeni yere düşer. Bir kuş gibi çırpınmaya başlar. Kızın annesi, olanları görür ve hayretle kızının yanına koşar. Yerde çırpınan kızına sarılarak;
-“ Kızım ne oldu sana böyle” diyerek ağlamaya başlar.
Küçük kız titrek bir sesle ;
-Anne..! Ben Allah’ı gördüm..!” der ve ruhunu teslim eder..
Olup bitenlerin şaşkınlığı içindeki anneye o an gizliden gelen bir uyarı;
-” Siz Kâbe’yi görmeye geldiniz, o ise Beni görmeye geldi.” der.
Allahu Teala’yı müminler dünyada değil, cennette görebileceklerdir. Ancak; O’nun İlahi nurunun ölmeden önce görülmesi caizdir.. Bir çokları Allah’ın emri olan haccı O’nun rızası için yapmak yerine, Kâbe’yi görmek, yeni yerler keşfetmek ve hatta alışveriş yapmak niyeti ile gittikleri için elleri boş dönmektedirler. Şunu iyi bilmek gerektir ki, her ibadette gerçek mükafat, Allah’ın rızasını kazanmaktır.

Yazan: Abdullah Bekir  08.01.2015

(Visited 611 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Allah’ın Nuruna Dayanamayan Küçük Kızın Hikayesi” üzerine 1 yorum.

  1. Yüce rabim bize o mübarek topraklar allah rızası
    için gitmeyi nasıp etsin amin o mübarek topraklarda
    peygamber Efendimiz (s.a.v ) bastıgı topragı ve peygamberimize yakışır
    bir ümmet olmayı nasip etsin bizim gibi aciz kullarına AMİN

Bir cevap yazın