Allah’a İsyanda Kula İtaat Yoktur

Cemaat, imama namazı doğru kıldırdığı sürece yani, farzları tam yaptığı sürece uyar. İmam namazın vaciplerinden birisini sehven yapmazsa namazın sonunda art arda iki secde yaparak Allah’tan özür (af) diler.
Şayet imam, namazın farzlarından birisini sehven terk ederse namaz bozulur o namazı yeniden kıldırır.
Eğer imam kasten namazın farzlarından birisini terk ederse dinden çıkar ona tecdidi iman ve nikah lazım gelir.
Hz.Ömer halife olduğunda bir hutbe okur ve:
– Ey müminler! şayet ben Allah ve Rasulünün yolundan çıkarsam bana ne yaparsınız, dediğinde, sahabeler;
– Seni kılıçlarımızın ucu ile doğrulturuz ey Ömer, derler.
Bir tarikat veya bir cemaate intisap eden talipler, tarikat veya cemaat liderlerine ancak Allah ve Rasulüne itaat ettiği sürece itaat ederler.
Küfür ve şirk üzere olan bir şeyhe veya cemaat liderine itaat küfür ve şirktir.
Bekir Abdullah………28 Haziran 2011

(Visited 278 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın