Allah’a İsyanda Kula İtaat Yoktur

Cemaat, imama namazı doğru kıldırdığı sürece yani, farzları tam yaptığı sürece uyar. İmam namazın vaciplerinden birisini sehven yapmazsa namazın sonunda art arda iki secde yaparak Allah’tan özür (af) diler.
Şayet imam, namazın farzlarından birisini sehven terk ederse namaz bozulur o namazı yeniden kıldırır.
Eğer imam kasten namazın farzlarından birisini terk ederse dinden çıkar ona tecdidi iman ve nikah lazım gelir.
Hz.Ömer halife olduğunda bir hutbe okur ve:
– Ey müminler! şayet ben Allah ve Rasulünün yolundan çıkarsam bana ne yaparsınız, dediğinde, sahabeler;
– Seni kılıçlarımızın ucu ile doğrulturuz ey Ömer, derler.
Bir tarikat veya bir cemaate intisap eden talipler, tarikat veya cemaat liderlerine ancak Allah ve Rasulüne itaat ettiği sürece itaat ederler.
Küfür ve şirk üzere olan bir şeyhe veya cemaat liderine itaat küfür ve şirktir.
Bekir Abdullah………28 Haziran 2011

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir cevap yazın