Aşure Günü ve Gecesi

Aşure Gecesi ve Günü Nedir?
Arabî aylardan Muharrem ayının 9. gününün ikindisiyle başlayıp fecir vaktine kadar süren sürece Aşûre gecesi, Muharremin 10. gününün gündüzüne ise Aşure günü denir. Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını (nafile) oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:  

-“Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Müslim)

Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem’in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh’un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus’un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim’in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris’in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub’un oğlu Hazret-i Yusuf’a kavuşması, Hazret-i Yusuf’un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb’ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa’nın Kızıldeniz’i geçmesi, Hazret-i İsa’nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:  
-“Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.” (Taberani)

 

Allah Resûlü Mekke müşriklerinin zulmünden uzaklaşıp Medine’ye hicret etti. Müminler Medine tepelerinde toplanıp Resûlulluh’ı (sallallahu aleyhi ve sellem) karşılama mutluluğuna erdiler. Ve o gün aşure günüydü. Yani Muharrem ayının onuncu günü. Resûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem), o gün Yahudilerin bayram ettiğini, oruç tuttuğunu fark etti. Sebebini sahabeler anlattı:

“Ey Allah’ın Rasûlü! Yahudiler ve Hıristiyanlar bu güne hürmet ediyorlar!…
”Vahy-i ilâhî, Rasûlullah’ın (sallallahu aleyhi vesellem) gönlünde ictihad olarak yer etti ve şöyle buyurdu:

-“Ben Musa’ya daha yakınım.”

Ve o gün oruca niyetlendi. (Buhârî; Müslim)

Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] başka bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu:

“Aşure orucunu bir gün önce ve bir gün sonra tutmak suretiyle yahudilere muhalefet edin” (Ahmed b. Hanbel).

“Ramazandan sonra en üstün oruç, Allah’ın ayı olan muharrem ayında tutulan oruçtur” (Müslim; Ebû Davud).

 

(Visited 60 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın