Ateist Filozofu Susturan Hoca

Bir gün merhum Nasreddin Hocanın nasreddin-hoca ve mutassarrıf
bulunduğu şehre dinsiz ateist bir filozof gelir.
Etrafında toplanan kalabalığa hitaben:

-” Ey insanlar şu ağaçları görüyor musunuz?
der. Halk hep birlikte:

– “Evet” der. Filozof tekrar sorar: 
– ” Peki şu evleri görüyor musunuz? Halk:
-” Evet” der. Filozof:
-” Şu dağları görüyor musunuz?” der. Halk:
-” Evet” der. Filozof:
-” Peki, Tanrı’yı görüyor musunuz?” der. Bu ani soru ile şaşkına dönen halktan hiç ses çıkmaz.. Bunun üzerine Ateist filozof taşı gediğine koyduğunu sanarak pis pis sırıtır ve; 
-” Tabii ya! Yok ki göresiniz” der.

    Bütün bu olanları sükunet ve vakarla dinleyen merhum Nasreddin Hoca, bir kaç adım öne çıkarak şaşkınlıktan dillerini yutmuş halka yönelerek:
-” Ey ahali! Şu dağları görüyor musunuz?” diye sorar.
    Şaşkınlıktan dilleri tutulan halktan:
-” Evet” diye bir uğultu kopar.  Bunun üzerine Hoca tekrar sorar:
-” Peki şu evleri görüyor musunuz?” der.
Halk yine:

-“Evet” der. Hoca:
-“Peki bu adamı görüyor musunuz?” der. Halk:

-” Eveeet” derler. Taşı gediğine koyma sırası Hocaya gelmiştir artık. Hoca kalabalığa sorar:
-” Peki bu adamın aklını görüyor musunuz?” der. Kalabalık hep bir ağızdan:
-” Haayır!!!” derler. Merhum Hoca filozofun başına ağır bir kaya bırakır gibi şu  muhteşem cevabı verir:
-“YOK Kİ GÖRESİNİZ…” der.
    Evet kendisini bir damla meniden yaratıp onu şekillendiren ve sonra da ona işitme, görme ve idrak veren Yüce Kudret sahibini yok sayan kimsede gerçek anlamda akıl yoktur. Olsa olsa o tür kimselerdeki akıl, akıl-ı meaştır. O akıl ise, hayvanlarda da bulunur. Ona da akıl denmez. Zira gerçek anlamda akıl, akl-ı meadtir. O akıl ise, niçin yaratıldığını düşünen, kendisinin iradesiz, cansız, eylemsiz, bilgisiz, kör ve sağır atomlar tarafından değil, bilen, gören, işiten, kudret ve irade sahibi bir varlık tarafından yaratılmasının mümkün olacağını akleden bir akıldır. 

(Visited 489 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın