Beyazıdı Bestami Hazretleri ve Mecusi

ALİ PAŞA CAMİİEvliyanın büyüklerinden Beyazıd-i Bistamî hazretleri bir gün yağmurlu bir havada Cuma namazına gitmek için evinden çıktı. Sağnak olarak yağan yağmur, yolu çamurlatmıştı. Yağmur bitinceye kadar bir evin çardağının altında bekledi. O esnada ayakkabılarına bulaşan çamurları duvarın taşlarına sürerek temizledi. Yağmur yavaşlayınca câmiye doğru yürüdü. Bu sırada aklına bir mecûsînin duvarını kirlettiği geldi ve üzülerek; “Onunla helâlleşmeden nasıl Cumâ namazı kılabilirsin? Başkasının duvarını kirletmiş olarak nasıl Allahü teâlânın huzûrunda durursun?” diye kendi kendine düşündü ve geri dönüp o mecûsînin kapısını çaldı. Kapıyı açan ateşperest adam;
-“Buyurunuz?” diye sorunca; Beyazıdı Bestami:
-“Sizden özür dilemeye geldim.” dedi.
Ateşperest hayretle;
-“Ne özrü, benden niçin özür dilemeniz gerekiyor?” diye sordu. 
Beyazıdı Bestami hazretleri:
– “Biraz önce duvarınızı elimde olmadan çamurlu ayakkabılarımı temizlemek için kirlettim. Bu doğru bir hareket değil. Yağmurun şiddeti bana bu inceliği unutturdu.” deyince, Ateşperest adam hayretle;
– “Peki ama ne zararı var? Zâten duvarlarımız çamur içinde. Sizin ayağınızdan oraya sürülen çamur bir çirkinlik veya kabalık meydana getirmezki.” dedi.
Bâyezîd-i Bistâmî;
-“Doğru ama, bu bir haktır ve sâhibinin rızâsını almak lâzımdır.” dedi.
Ateşperest ;
-“Size bu inceliği ve insan haklarına bu derece saygılı olmayı dîniniz mi öğretti?” diye sorunca; Bâyezîd-i Bistâmî;
-“Evet dînimiz ve bu dînin peygamberi olan Muhammed aleyhisselâm öğretti.” dedi.
Ateşperest mecusi;
– “O hâlde biz niçin bu dîne girmiyoruz?” diyerek kelime-i şehâdet getirip müslüman oldu.
Allah’ın veli kullarını bu kadar ince düşünmeye yönlendiren hiç şüphesiz ki, İslam dininin getirmiş olduğu  sorumluluktur.

(Visited 382 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın