Azrail’in Bir Bakışıyla (hikaye)

19707_429486187128764_596929620_nSüleyman aleyhisselam zamanında Süleyman peygamberin bir hizmetçisi vardı. Bu adam birgün kapıda, hiç tanımadığı bir yabancı ile karşılaştı. Bu yabancı o hizmetçiye şöyle bir nazar etti. Hizmetçinin aklı başından gidecek gibi oldu. Sonra o yabancı, Süleyman Peygamber ile görüştü ve çıktı gitti. Hizmetçi adam onun ardından koşa koşa Süleyman Peygamberin huzuruna çıktı ve Ona sordu:

-“ Ey Allah’ın Elçisi biraz önce gelen o adam kimdi? Zira o adam bana bir kez dönüp baktı, canım çıkacak gibi oldu.” Dedi.
    Süleyman Peygamber:
-“ O Azrail(aleyhisselam) idi. Beni ziyarete gelmişti.”dedi.
    Bunun üzerine adam; Hindistan’da ölümün olmayacağı düşüncesinde olmalı idi ki,  Süleyman Peygambere yalvardı:
-“ Ey Allah’ın Elçisi, ne olur şu rüzgara emrette beni Hindistan’a götürsün.”
    Süleyman Peygamber hizmetçinin ölümden korktuğunu ve bu sebeple Hindistan’a gitmeyi istediğini anladı. Ancak bunun ölümden kurtuluş için faydasının olmadığını bildiği halde hizmetçiye bunu belli etmedi ve onun dediğini yaptı. Rüzgar Süleyman Peygamber’in emriyle adamı Hindistana’a indirdi. Ancak Azrail hizmetçiyi orada beklemekte idi ve derhal adamın canını oracıkta alıverdi.
    Bir süre sonra Azrail, Süleyman Peygamber’in yanına döndü ve Azrail’e sordu:
-“ Ey Azrail, kapıdaki hizmetçiye niçin öyle korkutucu olarak baktınız?
     Azrail:
-“ Ya Süleyman, her yıl olduğu gibi bu yıl bana yıl içinde öleceklerin listesi Levh-i Mahfuz’dan verildiğinde, o listede o hizmetçinin Hindistan’da ruhunu kabzedeceğim yazılı idi. Ancak sizin ziyaretinize geldiğimde o adamın ölümüne çok az bir süre kalmıştı. Ben ise, bu adamın bu şartlarda çok kısa bir süre sonra buradan Hindistan’a nasıl varabileceğine hayret ettiğm için o hizmetçiye o niyetle bakmıştım. Meğer bu vazifeyi yapmak için Hindistan’a gittiğimde Allah’ın hikmeti o ki, adamın rüzgarla oraya geldiğini gördüm ve ben de görevimi yaptım.

(Visited 973 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın