BEDDUA, MÜBÂHELE VE MÜLÂENE İLE AYNI ŞEY MİDİR?

Ö- Öfkeli AdamBeddua: Birilerinin helak olması için Allah’a yalvarmaktır.
Mülâene: Doğru söyleyenin ortaya çıkması için karşılıklı lanetleşmektir. Mülanenin konusu, karısının zina yaptığını iddia eden bir adamın Peygamberimize şikayete gelmesi ile alakalı bir konudur. Nur Suresine bakabilirsiniz. 
Mübâhele konusu ise Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan Necranlı Hıristiyanlarla Peygamber Efendimiz arasında geçmektedir. (bak; Elmalı Tefsiri) Necranlı Hıristiyanlar İslamı hak din olarak kabul etmeyince âyet nâzil oldu.
Bu mübâhele aslında Kur’an’ın hak din olduğuna, Hıristiyanlık ve Museviliğin hükmünün kaldırıldığına atfen bir meydan okuyuş tarzıdır.. İlgili ayette Allahu Teala şöyle buyurmaktadır, mealaen:
– Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa, de ki: Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da lanetleşelim; Allah’ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim.” (Al-i İmran – 61)
Nazil olan bu ayet üzerine Necranlı Hıristiyanlar korkup mübâheleye girişemediler ve vergi vermeyi kabul edip gittiler. Görüldüğü gibi mübâhele İslam dinini kabul etmeyenler için yapılmak istenmiştir. 
Müslümanlar muhatap alınarak mübâhele yapmak Kur’an’ı yanlış anlamaktır…
Herkese hidayet Allahu Tealadandır.

(Visited 140 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın