Budizm ve Hinduizm

Budizm Nedir?

CEVAP: Budizm, Hindistan taraflarında milattan önce Buda isminde bir kimse tarafından kurulmuş bir inançtır. Budizm’in Hiyana, Mahayana, Vajrayana ve Karuna isminde 4 kolu bulunmaktadır :
Hinayana; “(küçük taşıt) adı da verilen Theravada Budizmi (eskilerin yolu), bireyleri bu Dünya’nın sıkıntı ve ızdı­raplarından kurtarmayı amaçlar.  Buna göre, acı çekmekten kurtulmanın tek yolu, yaşamdan el etek çekerek, Nirvana‘ya ulaşmakla elde edilebilecek olan ahlak yetkinliğidir.”
Mahayana Budizmi; (büyük taşıt),” bireyden çok tüm insanlığı, yani bütünü dikkate alır. Bu anlayışa göre, büyük borç gerçekte tüm insanlığa hizmet ettikten sonra ödenmiş olacaktır ve bireyin yalnızca kendisini kurtarmasının hiçbir önemi yoktur.”
Vajrayana;üçüncü büyük mezhep olan Vajrayana, Mahayana’dan türemiş tantrik bir okuldur. Felsefî açıdan Mahayana’dan çok farklı değildir ancak uygulamada yepyeni yöntemler ekler.”
Karuna; “adı verilen Budist merhamet anlayışı da tüm okullarda ortaktır.
Bütün Budist mezhepler “yeniden doğum” (reankarnasyon) ve karma inançlarını kabul eder. Bundan başka bütün Budist mezhepleri ve okulları Dört Yüce Gerçek, Sekiz Aşamalı Asil Yol, 12 halkalı nedensellik yasası gibi temel Budist öğretileri kabul eder.”

Hinduizm Nedir?

CEVAP: Milattan önce Hindistan’da kurulmuş Budizm gibi temeli putperestliğe dayalı, tevhit inancının olmadığı ineklere, farelere tapılan uyduruk bir inanç sistemidir.

Hinduizm‘de tanrı sayısı akıl almaz derecede çoktur. Tanrı Brahma‘nın dünyayı meydana getirdiğine inanılır. Tanrı Şiva ve Vişnu Brahma ‘dan sonra gelir. Hindulara göre bütün bunlar tek olan Brahman’ın tezahürleridir).  Hinduizm’de saygı gösterilen bazı varlıklar Kaylasa, Himalaya Dağları, Ganj, Yamuna Nehri ( Hindu geleneklerine göre Ganj Nehri‘nin bir kolu olan Yamuna‘yı arındırmak için Hindu rahipleri gümüş maşrapalar içinde 850 litre süt dökmüşlerdir) vardır. Güneş Tanrısı  Surya, Ay  Tanrısı Soma, Rüzgar Tanrısı Vayu, Su Tanrısı Varun, Yağmur Tanrısı İndra, Ateş Tanrısı Agni, Ölüler aleminin Tanrısı Yamadır.

      A-Hinduizm’de Kast Sistemi:  Hinduizm’de halkın ayrıldığı sınıflardan her birine Kast denir. Kimse kendi isteği doğrultusunda Kast seçemez, belli bir Kast ‘ta dünyaya gelir. Bununla beraber sonradan Kast terk eden, Kast dışı sayılan gruplar da vardır. Başlıca 4 Kast vardır: 1 – Brahmanlar (rahip ve alimler) 2 – Kşatriya (prensler ve askerler) 3 – Vaişya (tüccar, esnaf ve çiftçiler) 4 – Şudra (işçiler, sanatkarlar)

      B-Parya Sınıfı: CKarmaD-Reenkarnasyon: E-Hulul (Reenkarnasyon-Avatar): Arapça bir kelime olan hulul Tanrı Vişnu’nun insan şeklinde kendini göstermesi anlamına gelir. Hinduizm’e göre tanrı her döneminde çeşitli şahsiyetlere bürünerek kendini göstermiş, kötülüğü yok ederek, insanların ihtiyacı olan kanunları bildirmiştir. Böylece tanrısal mesajlar sonsuza kadar devam edecektir.

(Visited 512 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Budizm ve Hinduizm” üzerine 2 yorum.

  1. Budizm , Hinduizm’ e karşı tepki olarak ortaya çıkmış olup, Hindistan kökenli iki farklı inanç sistemi..

    1. Budizm, Hinduizm’e karşı tepki olarak ortaya çıkmış olup, Hindistan kökenli iki farklı inanç sistemi olması doğrudur.
      Her ikisi de batıl dindir. Bizim bu batıl dinler hakkında yazı yazmamız, onları tanıtmak için değil, bilakis İslam ile alakası olmadığı halde, “İslam Tasavvufu Hinduizm ve Budizm’den alınmıştır” diyen sapıkların yalanını ortaya çıkarmak içindir.

Bir cevap yazın