Çağdaşlık ve Örtünme

ÇAĞDAŞLIK ,  ÖRTÜNMEK ve CAZİBEYİ KAYBETMEK
Örtünmek emri, Allahu Teala’nın mü’mine kullarına bir lutfu ve rahmetidir… Evet Bir sıkıntı değil, Allah’ın bir lutfu ve merhametinin gereğidir… Çünki açıkta kalan ve süerekli kendisine bakılan şey,  bir süre sonra çekiciliğini kaybeder ve göz doyuma ulaştğığı her şeyi terkeder. Bu durumun sonunda da insanın nefsi başka arayışlara girer. Bu arayışların sonu gelmeyince kişi farkında olmadan felaketlere sürüklenir. Bu ve bunu benzerleri felaketlere düşmemizi istemeyen Allah(c.c.), mümine kullarına acıyarak örtünmeyi emretmiştir.   “Kadınlara sıkıntı veren şey nasıl lutuf olur?” denirse, Bunun cevabı büyük alim ve veli İmam-ı Rabbani hazretlerinin şu ifadesi ile verilmiş olunur: “Hiç bir şeye muhtaç olmayan Allahu Teala, kullarının ibadetlerine de muhtaç değildir. Buna rağmen O, kullarına bir lutuf ve ikram olarak emir ve yasaklar koymuştur. Her kim bu emirleri uygular, yasaklardan kaçınırsa, ahirette, bu vesile ile o kullara sonsuz lutuf ve ikramlarda bulunacağını vaad etmiştir.”
Hiç bir kulunun ibadetine ihtiyacı olmayan Allah (c.c.), iman eden kullarını ödüllendirmek için, emirlerini yapmayı, yasakladığı şeylerden sakınmayı sebep kıldığından dolayı örtünmek emri, kadınlarımıza Allahu Teala’nın bir lutfudur. Hem kadınlar bu örtünme sebebi ile erkeklerin rahatsız edici bakışlarından korunmuş oluyorlar ve gözlerini bu gibi görüntülerden korumaya çalışan mü’min erkeklerin de gönül safiyetlerinin bozulmamasına yardımcı oluyorlar. Dünyada bulunan her şey gelip geçici olduğu gibi kadınların güzelliklerde geçicidir. Her kadın belli bir yaşı geçmeye başladımı, güzelliğide değişmeye başlar. İşte bu durumda da örtünmek, kadının manevi güzelliğini ön plana çıkarır.. Tabi gerçek örtünme, Allah rızası için yapılıyorsa, örtünme sayılır.
Şimdi sadede gelelim. Televizyonlarda, şurada, burada milletin karşısına çıkan birileri çıplaklığını, çağdaşlıkla bağdaştırmaya çalışıyor ve bunu bir üstünlük sebebiymiş gibi “Ben çağdaş bir kadınım, bundan dolayı çıplaklığım benim çağdaşlığımı simgeliyor” diyerek kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Çıplaklık çağdaşlıksa Afrika’da, Amerika’da,  Avsturalya’da yaşayan, anadan doğma çıplak dolaşan, yamyam orman adamları nedir? Bunlardan insan eti yiyenler dahi bulunmaktadır. Şimdi bunlar, yarı çıplak gezinen içimizdeki çağdaş kadından daha mı çağdaş oluyorlar?
“Bu çağdaşlık acaba yüksek tahsil ve kültürdenmi kaynaklanıyor.” denilirse… Bunun cevabı şudur: Bu gibi iddialarda bulunanlar varsa aldırma. Zira bu iş tahsille alakalı değil, ahlakla alakalıdır. Bu kimseler emanet bedenlerinin Allah’ın bir emaneti olduğunun bilincinde değiller. Bu gibilerin tahsillerinide pek önemseme. Çünki bir kaç Yunan felsefesi ve mitolojisi okumakla, bir de bir kimsenin kendi mesleğinin yüksek tahsilini yapmakla, gerçek manada çağdaş sayılması olası değildir. Gerçi biz çağdaşlıkla yetinmemeliyiz. Allah’a iman edenler çağdaş değil, çağlar üstü olmalıdır. Çünki bugün yeni sayılan her çağ, yarının eskisidir. Eskimeyen çağlar, ancak esenlik, huzur, mutluluk ve sevgi yurdu olan cennetlerdedir.Vesselam.

 

(Visited 92 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın