Cennet ve Cehennem Şu Anda Mevcuttur

ayet- adem ve havvanın cenneten kovuluşu..

 


“CENNET ŞU ANDA MEVCUT MUDUR?

Cennetler şu anda bütün ihtişam ve güzellikleri ile hem madde olarak hem ruhani olarak mevcuttur. Bu konuda hem Kur’an’da ayetler var hem de Rasulullah’ın(ona salât ve selam olsun) beyan ettiği hadis-i şerifler vardır. Esasında cennetlerin henüz yaratılmadığını iddia eden sapık mutezile mezhebidir. Günümüzün mutezile mensubu bazı naylon ilahiyatçılar, geçmişteki sapıkların sapkınlığını ısıtıp Müslümanların önüne kafaları karıştırmak ve medyatik olmak için getiriyorlar. Bunların bu iddiaları yeni bir fikir değil unutulmuş bir sapkınlıktır.
Bunların esas amacı peygamberimizin miracını inkar etmektir. Çünkü Peygamberimiz miraçta bizzat cennetleri teşrif ettiklerini buyurmuşlardır. Cennetler henüz yaratılmasaydı Rasulullah(salat ve selam olsun ona) nereyi gezecekti.?
Âl-i İmran Suresinde  Rabbimiz şöyle buyurmaktadır, mealen:
– “Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah’ın muttakkîler için hazırladığı cennete koşun!”
(Âl-i İmran-133)
Allah, bu sakat zihniyetlilerin iddia ettiği gibi  henüz yaratılmamış cennet için muttakilere, genişliği göklerle yer arası kadar olan cennete  “koşun” der miydi?

Bedayül-Ahbar’da ve diğer muteber kaynaklarda nakledildiğine göre Cenab-ı Hakk’ın cenneti Adem’den iki bin yıl önce yarattığını belirtmektedir. Adem aleyhisselam Mekke ile Taif arasında yaratıldı ve 40 yıl kalıpta bekletildi. Sonra ona ruh verildi. Melekler secde ettiler iblis isyan etti. Daha sonra melekler ona gökleri gezdirdiler ve cennete getirdiler. Cennetin her yerinde “Lâ ilahe illallah Muhammedun Rasulullah” yazılı olduğunu gördü. O bir uyku esnasında Allah onun sol eğe kemiğinden Havva’yı yarattı. Bundan sonra Cenabı Hak Adem’e şöyle buyurdu, mealen:

– “Dedik ki: “Ey Âdem, sen ve eşin cennette oturun, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.” Bekara-35

– “Bunun üzerine şeytan onları(n ayağını) oradan kaydırdı, içinde bulundukları (cennet yurdu)ndan çıkardı. Biz de: “Birbirinize düşman olarak inin, orada belirli bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir nasib vardır.” dedik. ” Bekara-36

Allahu teala Adem’e(aleyhisselam) hitaben:
“Ey Âdem, sen ve eşin cennette oturun, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin,” buyurmaktadır. Bu da, cennetin Adem’den çok önce yaratıldığını ve şu anda da halen var olduğunu gösteren açık bir belgedir.

HADİS-İ ŞERİFLERDE CENNET:
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Cebrail aleyhis selamdan haber vererek buyurdular ki:
-“ Allahu Teala Cennet ve Cehennemi yarattığında Cebrail’i Cennete gönderdi:
-“ Git cennete bak, cennetlikler için neler hazırladığımı gör. “ buyurdu.
Cebrail, bütün o zinet ve ihtişamıyla Cenneti görünce:
-“ Ya Rabbi bunu gören veya işiten bir kimse bundan geri kalmaz.” dedi.
Bundan sonra cennetin etrafını bir takım engellerle çevreleyen Allahu Teala Cebrail’e:
-“ Şimdi git, gör orayı” diye buyurdu.
Bu kez Cennetin etrafındaki engelleri gören Cebrail (a.s.):
-“ Ya Rabbi, korkarım ki bu engelleri aşıp kimse cennete giremeyecektir. Hidayet ettiklerin müstesna.” dedi.
Allahu Teala bu kez de, Cebrail’e cehenneme bakmasını emretti. Cehennemi gören Cebrail:
-“ Ya Rabbi aklı başında olan hiçbir kimse buraya yaklaşmaz” dedi.
Allahu Teala bu kez de cehennemin etrafını süslü ve yaldızlı şeylerle süsleyip, Cebrail’e, oraya tekrar bakmasını emretti. Cehennemin etrafında ki bu çekici şeyleri Cebrail görünce:
-“ Ya Rabbi..! Korkarım ki bundan kimse kurtulamaz, ancak senin rahmetinin eriştikleri müstesna.” dedi.
İnsanlar cehennemi paraları ile satın alırken hiç bir sıkıntı ve zorluğa rastlamazlar. Cennete götüren yollar ise nefsin ilgisini çeken zinetlerle süslenmiştir. Şeytanlar ve nefis, cennete giden yoldaki o sahte zevk ve güzellikleri insanın önüne çıkararak kişinin cennete ulaşmasına engel olurlar.
İnsanların bir çoğu ne yazık ki sanki imanları yokmuş gibi cenneti kazanma yolunda pek gayretli değillerdir.

El-Ukaylî(r.a.), Peygamberimizden(salât ve selam olsun) şöyle rivayet etmiştir:
“ Cennette cennet ehlinin çocukları olmaz.”
Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“ Cennette mü’min, çocuk arzu ettiğinde, hamli, doğumu ve yaş alması bir anda oluverir.” (Tirmizî, Cenneh, 23;)

 

(Visited 274 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın