DİN İLİMLERİ

Mescidi Nebi-4DİN İLİMLERİ HAKKINDA:

Allah’ın Rasulü (salat ve selam üzerine olsun) şöyle buyurarak ilmi ikiye ayırmıştır:

– “El-ilmü ilmân, ilmü ebdâ ve ilmü edyâ”  Mealen: “İlim ikidir, beden ilmi(fen,tıp gibi vs. akli ilimlerdir.) ve din ilmidir.(naklî ilim)
Din İlmi: 8’e ayrılır: Tefsir, Kelam Usulü, Kelam, Hadis Usulü, Hadis İlmi, Fıkıh Usulü ilmi, Fıkıh ilmi, Tasvvuf İlmidir.
1- Tefsir İlmi

2- Usul-i Kelam İlmi: kelam ilminin ayetlerden ve hadislerden nasıl çıkarıldığını gösteren ilimdir.
3- Kelam İlmi: Kelim-i şehadet ve buna bağlı olan imanın altı şartını öğreten ilimdir.

4- Hadis usulü ilmi: hadis-i şeriflerin çeşitlerini öğreten  ilimdır.

5- Hadis İlmi: Rasulullah’ın (aleyhisselatü vesselam) ef’al(amellerini), akval(sözlerini) ve ahvalini(davranış ve hallerini) öğretir.

6- Fıkıh Usulü İlmi: Fıkıh bilgilerinin ayet ve hadisi şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğretir.

7- Fıkıh İlmi: Ef’al-i mükellefini öğretir. Yani bedenen yapılması ve yapılmaması gereken bilgileri ve mübahları öğretir. Fıkıh ilmi dörde ayrılır:

İbadetler, münakehat (nikah bilgileri), Mu’amelat (muamele ilmi) ve ukubât

8- Tasavvuf İlmi: Kalb ile yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri ve kalbin, ruhun temizlenmesi yollarını öğretir. Tasavvuf ilmine ahlak veya ihlas ilmide denir.

(Visited 1.686 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın