Emr-i Maruf ve Kötülükten Nehiy Etmek

Emr-i Maruf ve Kötülükten Nehiy Etmek
Emri maruf yapabilmek için önce söyleyeceğimiz şeyi kendi nefsimizde yaşamamız lazım. Misal:
* Namaz kılmayan birisi başkalarına namaz kılmayı tavsiye ederse alay konusu olur.
* Tesettürlü olmayan bir bayan başkalarına tesettürlü olmanın gereğini tebliğ ederse etkili olmaz.
* Sigara içen imam başkalarına sigaranın zararını anlattığında sadece alaya alınır.
* Dinin emirlerini yapanlar da emri marufun(iyiliği emretmenin) uslubünü bilmeli, zamanını kollamalıdır. Aksi halde kaş yapayım derken göz çıkarmak olur durum.
* Bir şahsa toplum içinde, “şu günahtır, bunu yapma, şunları yapmalısın” denilirse o kimseyi belki de istemeden İslamdan uzaklaştırmış oluruz..
* Hiç tanımadığımız birisine emri maruf yaparsak inandırıcı olamayız.
* Öyle ise emri marufa en yakın akrabalarımızdan ve arkadaşlarımızdan başlamalıyız.
* Önce imani konuları anlatmalıyız.
* Yaratılış amacımızın Allahı tanımak ve Ona kulluk olduğunu anlatmalıyız.
* Ateist ise ona canlı cansız varlıkların eylemsiz, bilinçsiz, sağır, iradesiz ve kör maddeden yaratıldığını bu yaratılışın kör, sağır, eylemsiz iradesiz ve bilinçsiz tabiat(doğa) tarafından yaratılamayacağını ancak; gören, bilen, işiten, irade ve sonsuz güç sahibi Ezeli ve Ebedi bir mimar tarafından yaratılacağını anlatmalıyız.
* Peygamberlerin, evliyaların güzel ahlakından, onların ibretli kıssalarından anlatmaya başlamalıyız.
* Emri maruf yapacaklarımız kimselerin hatalarını kusurlarını affetmeliyiz onlara mülayim davranmalıyız.
* Doğruluktan asla ayrılmamalıyız.
* Şunu yap şunu yapma demek yerine Falanca şöyle yaptı kurtuldu filanca şunları terk ettikten sonra huzuru buldu demeliyiz.
* ..ve sabırlı olmalıyız…

(Visited 143 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın