Firavunun Cesedi

Firavunun CesediFiravunun Cesedi Londradaki ünlü Britsh Müzesinin Mumyalar bölümünde sergilenen bir ceset 3000 yıl evveline aittir. Mumyalanmamıştır. Secde eder vaziyettedir. Bütün iç ve dış organları tamdır. Başındaki sararmış saçları ve sakalları rahatlıkla görülmektedir. Bu cesetle birlikte buna benzer şekilde on, on beş tane daha bulunmaktadır Bu cesetler mumyalanmadan 3000 yıldır nasıl kalabildiğini ilim adamları araştırmakla birlikte Kur’an’ı Kerim’de  Firavun  cesedinin aleme ibret olması için bozulmadan asırlarca korunarak insanlara gösterileceğine dair ayeti kerime  bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere Musa aleyhisselâmın davetini kabul etmeyen Firavun’u, Cenâb-ı Hak Kızıldenizin suyunda boğarak cezalandırmıştı. Cenab-ı Hak Teala buyurdu ki, mealen;
“(Ey Firavun) Bugün senin boğulan cesedine kurtuluş vereceğim. Ta ki, senden geridekilere ibret olasın. Ve şüphe yok ki, insanlardan birçokları bizim âyetlerimizden elbette gafildirler.” (Yunus Suresi 92)

Cesedin bulunduğu yer, Firavunun denize gark olduğu yer olan Kızıldeniz’in kenarındaki Cebelein mevkiidir. İngiliz araştırma ekibi, cesedi 1850’li yıllarda  kumlar arasında bulmuş ve ülkelerine götürmüşlerdir. İlim adamlarının tesbitine göre, bu ceset 3000 yıllıktır ve Firavun da 3000 yıl evvel yaşamıştır. Ayrıca 1144 yılında vefat eden Zemahşeri, bu âyet-i kerîmeyi tefsir ederken:
“Seni, deniz kenarında bir köşeye, atacağız… Cesedini tam, noksansız ve bozulmamış halde, çıplak ve elbisesiz olarak, senden asırlar sonra geleceklere bir ibret olmak üzere koruyacağız” ifadesinde tefsir etmiştir. Bir cesedin 3000 yıl muhafaza edilmesi, mukaddes kitabımızın sahibi olan Rabbimizin kudretidir.
Bazı Müslüman olmayan kimseler Müslümanların, İslamiyetin Allah’ın dini olduğunu isbat etmek için bu cesetten medet umduklarını sanmasınlar. İslamiyetin, Hak Dini olduğunu isbat etmek için bu tür şeyler ihtiyacı yoktur. İslamiyetin Hak Dini olduğunu isbat etmek için Kur’an yeter. Rasulullah’ın örnek yaşantısı ve hadisi şerifleri ve O’nun izinde yürüyen Eshabın ve Ulemanın örnek yaşantıları yeter.
Vesselam.

DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın