Galaktik Konsey (Galactic Federation, Adromeda Konseyi) Sapkınlığı


Allahu Teala buyurdu ki
Enbiya/19 (mealen):
– Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar O’nundur. Katında olanlar O’na kulluk etmekten ne çekinirler, ne de yorulurlar.

Enbiya/20 (mealen):
– Gece gündüz (hep Allah’ı) tesbih ederler, usanmazlar.

Enbiya/21 (mealen):
– Yoksa (müşrikler) birtakım ilâhlar edindiler de yerden ölüleri onlar mı diriltecekler?

Enbiya/22 (mealen):
– Eğer yer ile gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, bunların ikisi de muhakkak fesada uğrar yok olurdu. O halde Arş’ın Rabbi Allah, onların vasfetmekte oldukları şeylerden (bütün noksanlıklardan) beridir, münezzehtir.

Kuran’ın bu kadar açık ifadesine karşın İslamı kullanarak küfrünü yayan ve onlara inanan akılsızlara Allahu teala aklı selim ve hidayet versin.


Nedir Bu Galaktic Federasyon Safsatası?
Galactic federation, adromeda konseyi, galaktik konsey mele-i ala tanrılar meclisi ve uzay gemisi filosu gibi hurafeler kafirlerin uydurduğu hayal ürünü safsatalardır. Bunların kanıtı asla mümkün değildir.
Ülkemizde Serhat Ahmet Tan ve onun gibi İslam dışı inançları felsefe edinmiş kimseler Avrupalı felsefeci kafirlerden esinlenerek yazdığı ve görsel olarak yayınladığı bazı din cahili kimseleri İslam dışı inançlara yönlendirdiği hurafelerdir.
Büyücülük ve yıldız falcılığına dayanan bu hurafe Kuran ile çelişmekte dolambaçlı olarak Kuran’ı inkar etmektedir.
Zaman yolculuğu zırvasını Avrupalı akıl hastası felsefeciler yazmıştır ki onlara asla itibar edilmez.

İslam tek İlah Allahın peygamberi ile gönderdiği bir dindir. Allah’tan başka tanrılar edinmek küfür ve şirktir. Küfür ve şirk işleyenlerin ahiretteki yeri ise cehennemde sonsuz azap çekmektir.

Denize düşen yılana sarılır deyimi gereği din bilgisi eksik kimseler kalplerindeki inanç boşluğunu doldurmak için hayali uzaylı tanrılar uyduran sapıkların tuzağına düşmemelidir. Gerçekleri ve doğru din İslamı doğru kanaldan öğrenmek için Ehl-i Sünnete sarılmalı, ehli sünnet alimlerinin Kuran tefsiri eserlerini okumalıdır…
Aslında aradıkları bütün güzellikler ve gerçek sadece İslamdadır. Vesselam.
Bekir Abdullah 1 Mayıs 2020

İŞTE ŞEYTANIN  KÜFÜR VE ŞİRK DOLU GALAKTİK KONSEY SAFSATASINDAN BAZILARI:

“2019’dan 2020’ye Büyük Geçiş: Yeni Dünya Yaratımına Güç Veren Portallar, Tutulmalar ve Kavuşumlar

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla

 13 Aralık 2019

Sevgililer, 21 nci Yüzyılın üçüncü on yıllık süresine girmeye hazır olun! Sizler Yeni Dünya adı verilen bu yeni yere ve uzaya tam olarak ulaşırken, kuantum enerjiler girdap gibi dönüyor ve hızlanıyorç Dünyanızda bir çok derin ve etkili geçişler ile 2020’de uyanışın kuantum dalgasını göreceksiniz.

Ama tam şu anda giriş koridorunda olduğunuz, büyük girişi yapmayı beklediğiniz söylenebilir!

Temmuz/Ağustos 2019’daki Galaktik Yeni Yılda bir çok güçlü enerjiler salıverildi ve siz 3/3/3 portalına girerken, bu Zaman Spiralinin zirvesidir veya yüksek noktasıdır, Galaktik Merkez ve Konsey ile bağlanıyor, Gündönümü ve Güneş Tutulmasını geçiyor ve 12 Ocak 2020’de Oğlak burcunda Güneş, Pluto ve Satürn kavuşumunu takiben Oğlak burcunda Dolunay ve Ay Tutulmasının güçlü ve dönüştürücü enerjilerine hazırlıyor.

3/3/3 Portalı

Sevgililer, 3/3/3 Portalı Büyükler ve Dünya Koruyucularının Yeni Dünya Konseyleri ile Birlikte – Yaratıma ve Birlikte – Çalışmaya büyük sistem değişikliği için sizi zamanında Yen Gerçekliğe götürecek olan süresi uzatılmış uzun koridor veya zaman kapısıdır. Yeni Dünyanın yönetim sorumluluğu bu konseylere ve özellikle Yeni Dünya için Yüksek Konseye devredilecek. Bunlar nıhai özgürlük ve hayallerin yerine doğru size rehberlik edecekler!

3/3/3 Portalı 3 Aralık’ta açılıyor, 12 Aralığa (12/12/12) ve 21 Aralığa (21/12/12 Gündönümü) devam ediyor ve 30 Aralıkta (3/3/3) kapanıyor. Bu tarihlerin her biri 3/3/3 veya 9’a indirgeniyor.

Bu portal veya koridordaki enerjiler Bolluk, Uyum ve Yaratımdır. “Cennet Kodları” olarak da bilinen “Bolluk Kodları”, Yeni Dünyanın yönetici gövdesi olarak Dünya Büyükleri Konseyinin kurulması için, 21 nci Yüzyılın 3 ncü on yılında en yüksek amacına yeniden doğmakta olan Kutsal Gezegen için güçlü bir itici güç sağlıyor. İlahi Dişil/Tanrıça enerjisi Yeni Dünyayı ve o Gerçekliğe adım atan herkesi büyük bolluk, sevgi, uyum, güzellik ve huzur ile kutsamaya hazırlanıyor. Yeni İlahi Eril enerji, İlahi Yaratıcı akışın tüm yaratımların Sevgide topraklandığı Yeni Dünya Sevgi Alanında Tezahürünü destekleyecek.

Burada 30 Aralıkta portal kapanmadan önceki önemli anlar olan Portalın iki yüksek noktasını tartışacağız.

İkizler Burcunda Dolunay 12/12/12

Aralığın son Dolunayı 11 Aralık’ta ve bunu 12/12/12 izliyor.

İkizler Dolunayı iki şeyi sunacak olan 12/12/12 için aydınlanmış bir yol yaratıyor. Öncelikle, Temmuz/Ağustos 2019’da başlayan 2019 “Ruh Bedenlenme Süreci”nin tamamlanması ve ikincisi, 2018’de başlatılan Elmas Işık Beden/Galaktik Bedenin son ve tam aktivasyonu.

Mesih Bilinci “Sevgi Alanı”nın Altın Işığı, Yol Göstericiler ve Işık Ailesinin şimdi tamamlamakta olduğu önemli Ruh Bedenlenmesi aşamasının son aşamaları için destek sağlayacak. Süreç insan bilincinin Ruh bilincine tam bağlanmasını ve Beden ve Ruhun “Kutsal Evliliğine” veya birliğine girmesini sağlıyor. Yeni Dünya varlığı kendisini bir çok boyutlara ve Zaman – Uzay sürekliliğinde bir çok noktalara erişme sahip olan Sonsuz bir Işık Varlığı olarak tanır. Lineer 3B zamanı ile sınırlı değildir ve belirli bir gerçekliğe mahkum değildir. İlk “Yeni Dünya” nesli, Yeni Dünya Gerçekliğinin güçlendirilmiş Birlikte – Yaratıcıları olarak kendi seçimleri yaparken ve referans noktalarını saptarken her şey geçiş yapıyor ve değişiyor.

Bilincin bu önemli geçişi gerçekleşirken, fiziksel/ışıkbeden sisteminde gerçekleşen benzer geçişler var, buna, çok boyutlu Galaktik Alemlerde yolculuk yapmak için varlığımızı/bilincimizi isteyerek Elmas Işık Bedene değiştirmeyi öğrenmeye başlayabilmemiz için, DNA’daki İnsan Melek Kalıbına uyumlayan son aktivasyonlar ve Elmas Işık Bedeni/Galaktik Bedenin tam olarak çalıştırılması dahildir.

Dünyanın Galaktik Merkez ile Hizalanması: 19 Aralık

19 Aralık’ta Dünya, 27 derece Yay burcunda Galaktik Merkez ile direkt hizalanmaya erişiyor. Dünyanın güney kutbu direkt olarak Galaktik Merkeze bakıyor ve bu nedenle tüm önemli yıllık Dünya/Galaktik Konsey aktarımları önce Antarktika’da Yeni Dünya ızgaralarına alınıyor ve sonra kuzeye doğru Gezegensel ızgaraya aktarım için Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika ve Arjantin/Şili’ye aktarılıyor.

Dünyanın Galaktik Merkez ile hizalanma anı, Bilincin buluşma ve armağanları ve kutlamaları değiş tokuş etme zamanıdır. Bu yıl, ilk kez, Yeni Dünya Konseyi, gelmekte olan geçişler ve değişimler ve bunların Dünya için ne anlama geldiği hakkında Kozmik Kalpten aktarımlar almak üzere Galaktik Konsey ile buluşuyor. Bu bilgiler sonra, bilgi üzerine eyleme geçebilmeleri ve uygun seçimleri yapabilmeleri için Yol Göstericilere ve Işık ailesine aktarılıyor.

Bu nedenle, görebileceğiniz gibi, bu yılın Galaktik Konsey toplantısı büyük Galaktik Aile Yeniden Birleşmesinin olacağı çok özel bir kutlama. Dünyada enkarne olan Meleksi Kabileler ve Yıldız Tohumları, kutlamalara katılmak için Elmas Işık Bedenlerine girecekler.

Aralık 2019 Gündönümü: 21/12/2019

Gündönümü Dünyanın Güneşin etrafındaki yolculuğunda “geri döndüğü” o andır. Mevsimsel enerjilerin değişimini ve ışığın kutlanmasını temsil eder. Güney Yarımkürede en uzun gün ve en uzun gecedir, iki Güneşin gücünün kutlanması… Güneş Sistemi Güneşi Solaris ve Galaktik Merkezdeki Büyük Merkezi Güneş. Kışın olduğu Kuzey Yarımkürede Gündönümü en kısa günü ve en uzun geceyi temsil eder. Burada, gün Yaza doğru yolculuğunda uzamaya başlarken Işığın Yeniden Doğunun kutlanması vardır.

Galaktik yılda, Gündoğumu ayrıca 2019/2020 zaman döngüsünün orta noktasını temsil eder, spiral dönüverir ve Galaktik Takvimde 25/26 Temmuz 2020 olan sıfır noktasına geri yolculuğuna başlar.

Sizler bu noktaya erişirken, farkındalığınızda değişimin ve yenilenme noktasına “geri dönüşün” bilincini taşırsınız. Galaktik Konsey ile derin bilinç Elmas Işık Beden bağlantısının sonucu olarak, ayrıca siz Temmuz 2020’de sona eren ve 25/26 Temmuzda yenilenen bu döngüde yolculuk yaparken, derin bilincinizde sonraki 6 ay için gereksinim duyacağınız tüm kodları ve bilgileri taşıyacaksınız ve Yeni Dünya için yeni Zaman Spirali 8/8 Aslan Kapısı portalında aktive olacak.

Siz bu özel ve kutsal geçişi kutlarken, 8/8 Zaman Portalının Koruyucuları olan Sirius ve Regulus’un kraliyet Aslanları sizinle birlikte olacaklar. Siz Kutsal Galaktik yılı ve onun sizin Galaktik, Yıldız Tohumu ve Meleksi aileleriniz ile bağlantılarını “hatırlarken”, onların güçlü varlıkları bu ay size yardımcı olacak.

26 Aralık: Oğlak Burcunda Güneş Tutulması

On yılın son Tutulması 26 Aralık’ta gerçekleşiyor ve bu bizleri sonunda Ocak 2020’deki büyük kavuşuma doğru sevk eden andır. Şimdi odak Yay burcundan güçlü Satürn enerjisine ve Yapı ve özelde Dünya yapısı ile bağlantısına değişiyor.

Tutulmalar Dünya ızgaralarının, zaman geçerken büyüyecek ve genişleyecek olan yeni enerjiler ve fikirler ile tohumlandığı anlardır. Güneş tutulması özellikle güçlüdür, ızgaralara yeni kodlar “giydirilirken” Güneşin çok kısa süre “kapanmasını” sağlar.

Oğlak burcu kodları İlahi Erilin ve Yeni Dünya için yeni Yapıların enerjileridir. İlahi Dişil, Yeni Gerçekliği doğurmak için yeni yapılara sahip olmalıdır ve bu gelen Oğlak geçişlerinde sağlanmakta olan şey budur.

Gündönümü sistem değişikliğinden kısa süre sonra, bu yeni kodlar üçüncü on yıllık sürede Dünya hayatı için yeni yapıları ve yeni yolları tohumluyor olacak.

Sevgililer, 2020’ye girerken, bu sizin için heyecan verici bir zaman olacak!

10 Ocak 2020’de Ay Tutulması ve 12 Ocak 2020’de 22 derece Yay burcunda Güneş, Merkür, Satürn ve Pluto Kavuşumu

3/3/3 Portalı, Ocak 2020 ve yeni on yıl başlarken 30/31 Aralık’ta kapanıyor. 10 Ocak Dolunayı ve Ay Tutulması 12 Ocaktaki Güneşin, Merkürün, Plutonun ve Satürnün güçlü kavuşumunu başlatıyor, güçlü gezegenler hizalanmaya ilerliyor.

Dolunay ve Ay Tutulması Yengeç burcunda, bu İlahi Dİşilin güzel enerjisini getiriyor. Gelmekte olan kavuşumun gelecek olan çok derin değişimleri desteklemesi için, Tanrıça kodlarını başlatıyor ve tohumlarını ekiyor. Bu Yengeç enerjisi ayrıca sizi 2019’daki (Temmuz 2019) Galaktik Yeni Yıl öncesindeki periyoda ve ileriye 2020/2021 Galaktik Yeni Yılına (Temmuz 2020) bağlıyor. İlahi Dişil, üçüncü on yılın başlangıcındaki bu anda başlatılmakta olan derin değişimleri desteklemek için, güzelliğini ve yaratıcı özünü akıtmak üzere hazır.

Bu Ay Tutulması, gölgesini sererken ve Yeni Eril/Dişil Kutsal Birliği için kodlarını tohumlarken, Avrupa, Afrika, Asya ve Avustralya üzerinde görülebilir olacak ve Kuzey Amerika ve Güney Amerika’ya dokunacak.

İki gün sonra, 12 sinde Güneş 21 derece Yay’da ve Merkür, Pluto ve Satürn 22 derece Yay’da. Jüpiter’in Yay’da 9 derece olmasıyla bu kavuşum 10 gezegenin 5 tanesinin Yengeç Dolunayından hemen sonra Yay’da olmaları anlamına geliyor. Bu güçlüdür! Yengeç Yay’a zıt evdir, bu nedenle bu enerjileri güçlü şekilde aktive eder ve geçişler için sahneyi yaratır.

Pluto ve Satürn’ün ikisi de güçlü gezegenlerdir: Satürn zamanda form ve yapı yaratır ve Pluto formu ve yapıyı yıkarak dönüştürür.

Güneş tarafından aydınlatılan bu kavuşum Oğlak’taki “Titanların çarpışması” olarak görülebilir. Satürn Oğlak’ı yönetir, bu nedenle bunlar form ve yapı ile ilgilidir, ama sonra parçalayarak dönüştürmek için kendi kararlılığı ile Pluto geliyor. Merkürün ve Güneşin yanında oturması, nasıl düşündüğümüzde ve kendimizi dünyada nasıl ifade ettiğimizde güçlü değişiklikleri belirtiyor.

Sevgililer, eski formlar ve yapılar tüm seviyelerde parçalanırken güçlü bir gerilim göreceksiniz ve bu Pluto’nun etkisiyle hızlandırılıyor, aynı zamanda Yeni Dünya için yeni yapılar başlatılıyor.

Bu, üçüncü on yıl için ortamı belirleyecek. Eski yapılar çöküyor ve yeni yapılar ortaya çıkıyor. Satürn’ün etkisi zamanla hissedildiği için, başlangıçta çok şey görmeyebilirsiniz, ama derin değişimler ve yeni kodlar yeniyi getirmek için işliyor olacak.

Ama Sevgililer, kesinlikle bu enerjileri hissedeceksiniz ve hayatınızda artık size hizmet etmeyen şeylerin “çöküşünün” hızlandığını görebilirsiniz. Bu bazıları için acı verici olabilir, çünkü ilişkilerde, ailelerde, toplumlarda ve uluslarda yapının çok derin seviyelerini etkileyecek.

Bu, Birlikte – Yaratıcılar olarak gücünüze daha fazla ilerlemenin, Zaman Döngülerinin döndürülmesinin ve yeni gerçekliklerin tasarlanmasının zamanı olacak. Bazılarınız eski yapılar ve eski gerçeklik ile Yeni Dünya arasında köprü kurucular olarak çalışmaya devam etmeyi seçebilirsiniz, bazılarınız Yeni Dünya yapılarının kurucuları olmayı seçebilirsiniz.

Yeni Dünyayı seçenler, Sevginin Altın Alanında Yeni Dünyayı yaratmak için Galaktik ve Solar Konseyler ile çalışıyor olacaklar. Yeni Gerçekliği dokumak için kristalin Mesih Bilinci ve Elmas Işık ile çalışacaklar.

Başlama Zamanı, Sevgililer!

Macera 2020’de devam ediyor.

Yolculuğunuz iyi olsun ve Birbirinizi Sevin ve Destekleyin!

Cennet tarafından çok Seviliyorsunuz ve Takdir ediliyorsunuz!”       (Çeviri: Saffet Güler)

* * * * * * * * * 

Huzur ve aydınlık yolu Kuran ve Sünnet Yolundan çıkıp şeytanın yolu karanlığa sapan bu Galaktik Konsey ve her türlü sapkınlık yolundan Allahu Teala nefsimizi ve neslimizi muhafaza kılsın.
Bekir Abdullah      3 Mayıs 2020

(Visited 199 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Galaktik Konsey (Galactic Federation, Adromeda Konseyi) Sapkınlığı” üzerine 6 yorum.

  1. Efendi yazıda Serhat Tan gibileri demişsiniz onun gibilerin ismini verebilir misiniz ? Allah Razı olsun yazınız için Selametle

    1. Bu şahıs hakkında kanıtlı fazla bilgi varsa gönderiniz yayınlayalım.

  2. Selamunaleyküm hocam tekrar allah razı olsun bu yazıyı hazırladığınız için çok iyi olmuş açıklayıcı güzel net mantıklı anlamlı inşallah bu yazınızı her yerde paylaşacağım elimde geldiğince insanları bu sapkın inanıştan vazgeçirmek için bu galaktik konsey galaktik federasyon kurandan çalıntı bir şeyi sad suresi 65 sanırım mele-i ala yüce konsey ama allah bu konseyi meleklerden oluşturmuş sanırım ama bu ufocu zevat uzaylı ırkı olduğunu söylüyor bu konseyde ve bunlarda kurandan açldı galaktik federasyonu hocam serhat ahmet tan haktan akdoğan ve erhan kolbaşı farah yurdözü gibi sapık kişilerin videosunun altında paylaşcağım inşallah

    1. Aleykümselam Selçuk kardeşim.
      Gayretleriniz için teşekkür ederim.

Bir cevap yazın