Hakkı Tavsiye (kıssadan hisse)

 

Abbasi hükümdarlarından Hârûn Reşîd, büyük alim İmâm-ı Mâlik hazretlerinden her gün evine gelip, oğullarına ders vermesini istedi. İmâm-ı Mâlik hazretleri halîfeye şöyle cevap verdi:
– “Ey müminlerin emiri, uygun olanı çocuklarınızın bizim eve gelip gitmesidir. Allahü Teâlâ, sizi daha aziz kılsın! İlmi aziz ederseniz aziz olursunuz; zelil ederseniz zelil olursunuz. İlim bir kimsenin yanına gitmez, o ilmin yanına gelir.”
Bunun üzerine Halife Harun Reşid İmâm-ı Mâlik’ten özür diledi ve her gün çocuklarını İmâma göndererek ders aldırttı.
O devirlerde talebe ilmi arıyordu. Ancak bu zamanda durum tamamen farklı hale döndü. Merhum İstanbul vaazlarından H.H. Fahreddin Hoca Efendi (rahmetullahi aleyh) bir vaazlarında şu konuya değindi;
“Bir gün merhum Gönenli Mehmet Efendi’yi ziyarete gitmiştim. Bana:

 -“Ne yapıyorsunuz?” dedi. KURAN-~1
Ben;
-“Camilerde vaaza devam ediyorum” dedim.
Bana;
-“Camilerde cemaat bekleyerek vaaz etme devri gerilerde kaldı. Şimdi kahvehaneleri, meyhaneleri dolaşıp Hakkın emrini tebliğ etme zamanıdır. “dedi.
O günlerden sonra köprülerin altından çok sular geçti. Teknoloji o günlere nazaran çok yollar aştı. Şimdi iletişim hızlandı ve yaygın hale geldi. Zamanımızda ilim, teknoloji sebebiyle her eve, her cebe ulaştı. Tabi ilmin faydalısı olduğu gibi zararlısı da  aynı hızla her tarafa yayıldı. O sebepledir ki insanların kimileri neye inanacaklarını bilemez oldular.
Asr Suresinde belirtilen kurtuluşa ermek için postun başında tesbih çekmek de güzeldir ama tam kurtuluş için yeterli değil. İlim sahibi kimseler bu manevi yangını söndürmek için Hakkı tavsiye yolunda bir çaba göstermiyorlarsa onlarda vebaldedir. Unutmayalım ki komşudaki yangın kısa zamanda diğer komşuya da sıçrayacaktır. Gerçek alim ve veliler insanları manevi hastalıktan kurtarmak için hiç bir özveriden kaçınmamışlardır. Allahu Teala onların ruhlarının kudsiyyetini artırsın. Kaddes Allâhu Teâlâ ve esrârahüm ilâ ervâh.
Vesselam..

(Visited 180 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın