Harici Mezhebi ve Rafizilik

Hariciler: Hz. Osman, Hz. Ali, Hz.Talha, Hz.Zübeyir, Hz. Aişe ve bazı sahabeleri kafir saydıklarıLogo Güneş
ve Bize Kur’an yeter, hadisleri kabul etmiyoruz “ dedikleri için, ehli küfürdür. Çünkü Allah’ın Rasulü (s.a.v.):
-” Bir Müslümana kafir diyenin kendisi küfre girer.” (Hadisi İbn-i Ebid-Dünya)” buyurmuşlardır.
Bunlar Hazret Osman ve Hazreti Ali’yi de şehit etmişlerdir.

Rafiziler; reenkarnasyona inanırlar. Bunlar ölen kimselerin  ruhu başka cesetlere geçerek dünyaya tekrar tekrar geleceğine inandıkları için ehl-i küfürdür.
Reenkarnasyonun olmadığına dair Kur’an’dan delil:

-“ Orda ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar ve (Allah da) onları cehennem azabından korumuştur.
(Duhan/56)   

 

Kaynak: Maturudiyye İtikadı

(Visited 214 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın