Hazreti Ali’nin Halifelik Hakkı Gasp Edildi mi?

SORU: (Soran Nuri Rüzgar)
Hz. Ali aleyhisselamın hakkını gasp edenler hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Ebu Bekir’in, Ömer’in, Osman’ın, Muaviye’nin, Yezid’in ve nesilinin; tertemiz pak Allah tarafından övülmüş, seçilmiş, Peygamber torunlarının hakkını yemesi hakkında ??
Maide Suresinin 57. Ayeti hakkında? Resulullah Efendimiz bu alemden göçer göçmez koltuk peşinde koşanlar hakkında ? Ömer’in travih için dediği güzel bidat hakkında? Bidat güzel olur mu adı üzerinde bidat.. Madem bidatten bahsediyorsunuz neden bunu da yazmadınız ? Bu yazınızda bidat işleyenlere itirazım yok. ancak bunları da kaleme alın..

CEVAP:
Nuri Rüzgar!
Ashabın hakkında bu olumsuz düşünceniz tamamen mesnetsiz ve desteksizdir.
Okuduğunuz kaynaklar şia kaynağı yada ehli sünnet düşmanı kafirlerin kaynağıdır.
Ne Hz. Ebu Bekir ne de Hz. Ömer sizin anladığınız gibi koltuk peşinde olmayan büyük sahabelerdi.
Tam tersine Rasulullahın vefatını fırsata çevirip yeni kurulan İslam devletinin yıkılmasına meydan vermeden devlet başkanını seçerek fitneyi önleyen iki yiğit insandı onlar.
Hz. Ali o sırada Rasulullahın cenaze işi ile meşguldü çünkü Peygamberimiz “Benim cenaze işlerimle akrabalarım meşgul olsun” diye buyurmuştu.
Daha sonra Hz Ali’de gelip Hz. Ebu Bekir’in halifeliğini kabul etmiş ona biat etmişti.
Hz. Ömerin halife seçilmesine ise bizzat Hz. Ali önder olmuştur.
Hz. Osman’ın halife seçilmesine ise itiraz etmemiştir. Hatta Hz. Osmanı öldürmek isteyen haricilerden oğulları ile birlikte korumaya çalışmıştır.
Hz. Hasan babasından sonra halife seçilmiş, Hz. Muaviye ile savaşıp müslümanların kanlarının dökülmemesi için halifeliği Hz. Muaviyeye kendi rızası ile devretmiştir.
Hz. Hüseyin sadece Yezid denilen lanetliye karşı çıkmış onunla savaşmıştır ne yazık ki Iraklı alçaklar onu savaş meydanında bırakıp kaçmışlar Yezidin askerleri ile baş başa bırakmışlardır.
Yezit ise sahabe değildir hiç bir ehli sünnet Yezidi asla haklı bulmaz onun ehli beyt katili olduğunu kabul eder.
Sizin iddia ettiğiniz gibi Hz Ömer teravih namazını 20 rekat yapmamıştır. Bilakis Rasulullah teravih namazını 20 rekat kıldığı için kendi halifeliği zamanında teravih namazlarını hep 20 rekat kıldırarak onun bu sünnetinin devamını sağlamıştır.
Peygamberimiz “Ashabıma hakaret etmeyin onlara sövmeyin hiçbiriniz onlar gibi olamazsınız” buyurmuştur.
Sizde sizin hocalarınız da takvada ve İslama hizmette Hz Ebu Bekir ve Hz Ömer’in tırnağı olamazsınız. Edebinizi takının küfürlerinizden dolayı tövbe ediniz.

Maide suresi 57. ayeti kerimeden söz ediyorsunuz. Ama ne demek istediğinizi bilmiyorsunuz. Çünkü kör taklitçisiniz. Sapkın üstatlarınız ne dediyse araştırmadan onlara körü körüne tabi olup cehenneme bilet alıyorsunuz.
İşte o ayet-i kerime (mealen):
Maide/57:
– “Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kâfirlerden, dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. Eğer (gerçekten) iman ediyorsanız, Allah’dan gereğince korkun.”

Görüldüğü gibi bu ayet kafirlerden ve dinimizi alaya alan münafıklardan söz ediyor.
Siz Rasulullahın dostu ve kayın pederi Hz Ebu Bekir ve Hz Ömeri kafir sayıyorsanız Rasulullaha hakaret etmiş oluyorsunuz. Böyle yapanlar ise kafirlerin ta kendileridir.!!!

Yazan: Bekir Abdullah

(Visited 137 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın