Hoca (Öğretmen) Hakkı

Ö Ğ R E T M E N (Hoca) H A K K I

Peygamberimiz(aleyhissalatü vesselam) muallimler hakkında,
-” Ümmetimin alimlerine hürmet ediniz. Zira onlar yeryüzünün yıldızlarıdır.” buyurdu.

(Hadis-i Menâvi -201)
İnsanın, gerek dinine ve gerekse dünyasına yarayacak işleri öğreten öğretmenine (hocasına) karşı saygılı olması bir vefa borcudur.
İlim öğrenen talebe, hocasının hakkını gözetip ona edepli davranmadıkça, öğrendiği ilimden bir fayda göremez.
Günümüz eğitim sisteminde maalesef öğrencilerin bir çoğu öğretmene karşı kaba, alaycı ve ukala bir tavır takındığı, şuursuz velilerinde bu hoyratları desteklediği görülmektedir.
Öğrencilerin bir çoğunda milli ve manevi duygular can çekişirken lâkayıt dizilerin etkisiyle idrakleri hayvanlar gibi yeme, içme ve cinsellikten öteye ulaşamayan bir nesil gelmektedir. Böylesine terbiyesizce yetişen bir nesilden ne vatana, ne de millete bir fayda gelmeyeceği gibi dış güçlere kölelik yapacak maymunlar yetişir ancak.
Bekir 24 Kasım 2014

(Visited 873 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın