Hoca (Öğretmen) Hakkı

Ö Ğ R E T M E N (Hoca) H A K K I

Peygamberimiz(aleyhissalatü vesselam) muallimler hakkında,
-” Ümmetimin alimlerine hürmet ediniz. Zira onlar yeryüzünün yıldızlarıdır.” buyurdu.

(Hadis-i Menâvi -201)
İnsanın, gerek dinine ve gerekse dünyasına yarayacak işleri öğreten öğretmenine (hocasına) karşı saygılı olması bir vefa borcudur.
İlim öğrenen talebe, hocasının hakkını gözetip ona edepli davranmadıkça, öğrendiği ilimden bir fayda göremez.
Günümüz eğitim sisteminde maalesef öğrencilerin bir çoğu öğretmene karşı kaba, alaycı ve ukala bir tavır takındığı, şuursuz velilerinde bu hoyratları desteklediği görülmektedir.
Öğrencilerin bir çoğunda milli ve manevi duygular can çekişirken lâkayıt dizilerin etkisiyle idrakleri hayvanlar gibi yeme, içme ve cinsellikten öteye ulaşamayan bir nesil gelmektedir. Böylesine terbiyesizce yetişen bir nesilden ne vatana, ne de millete bir fayda gelmeyeceği gibi dış güçlere kölelik yapacak maymunlar yetişir ancak.
Bekir CANBAY 24 Kasım 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir cevap yazın