Hocaya mı, Eşeğe mi İnanırsın ?

N- Nasrettin Hoca Ve Komşunun EşeğiMerhum Nasreddin Hoca’dan komşusu ödünç eşek istemiş. Merhum Hoca’da:
– “Yoktur!” cevabını verince, tam o esnada Hoca’nın ahırından geldiği sanılan bir eşek anırtısı duyulmuş.
Komşu adam :
– “Hocam ayıp be! Günah be! Niye yalan söylüyorsun? Bak eşeğin sesi ahırdan geliyor ya! ”demiş.
Hoca:
-”Sana ayıp be komşu! Hocanın sözüne inanmıyorsunda eşeğin sözüne mi inanıyorsun? O ses, bitişikteki komşunun eşeğine aittir.” diye çıkışarak o önyargılı adamı paylamış.
Allahu Teala sui zan hakkında şöyle buyurmaktadır, mealen:
-“Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bazısı günahtır.” (Hucûrât, 49/12)

Kıyametle ilgili bir hadisi şerifte; ahir zaman da hain kimsenin emin, emin kimsenin ise hain sayılacağı belirtilmektedir.
Önyargılı kimseler hiç bir zaman hata ve kötü zandan kurtulamaz. Bunların psikolojik durumları öküzün altında buzağı arayan kimselerin konumuna uygun düşmektedir. Önyargılı kimselerin isabetli bir karar almaları çok zordur. İnsandaki önyargı ileri safhalara ulaştığında şüphecilik hastalığına dönüşür ki, şüpheciler asla huzura eremez.

Şüphecilik dinde olursa küfürdür. Zira dini inanç; imanî boyutta şüpheyi kabul etmez.
Burada yeri gelmişken şunu da açıklamamız gerekmektedir ki, akla gelen her şey zan değildir. Kalben şey doğru olarak kabul edilmediği sürece o şey zan ve şüphe olmaz. Bu hususta Eshab-ı Kiram Allah’ın Rasulüne (s.a.v.) şu mealde bir sorarlar:
-“ Ey Allah’ın Rasulü kalbimize bazen öyle kötü şeyler geliyor ki, burada onu ifade etmekten utanç duyuyoruz. O durumda ne yapalım?”
Rasululluah (s.a.v.) Efendimiz cevaben:
-“ Kalbe gelen kötü şeyi kötü bilmeniz imandandır.” buyurdular.

 

(Visited 182 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın