Hz. Muhammed (s.a.v.) Adına Çizilen Karikatürler

Bismillâhirrahmânirrahîm.  Allahu Teala buyurdu ki;MEVLANA- BEN MUHAMMEDİN AYAĞININ T...

        (Kalem Suresi, âyet: 4)             “و إنك لعلى خلق عظيم “

       Mealen:
-“ (Ey Muhammed!) Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin.” (Kalem, Âyet: 4)     
       Allahu Tealanın ahlakını övdüğü insin ve cinnin peygamberi Muhammed Mustafa(s.a.v.) efendimizin ahlakının güzelliğini tam olarak vasfetmeye ne bizim gücümüzün yeter ve ne de inkârcılar O’nu anlayabilirler..
       On yaşında yanına alıp büyüttüğü büyük sahabe Enes (r.a.), O insin ve cinnin peygamberini bize şöyle anlatıyor:
-“ Allah’ın Elçisinin(s.a.v.) elinden daha yumuşak ne atlas ve ne de ipek tutmadım; onun kokusundan daha hoş bir rayiha da koklamadım. On yıl Peygamberimize hizmet ettim de bana bir kez olsun of demedi. Yaptığım bir iş hakkında; bunu niçin yaptın veya yapmadığım bir iş hakkında, böyle yapsaydın olmaz mıydı?” demedi. (Hadis-i Buhari R.S.624)

       Allah’ın Rasulü(s.a.v.) bir gün Kâ’be’de bulundukları bir esnada Kureyşliler kendisine sözlü sataşmalarda bulundular. Bunların içlerinden Ebu Cehil daha da ileri giderek :
-“ Ey Muhammed! Sen ne kadar çirkin bir adamsın! Dünyada senden daha çirkin bir kimse görmedim.” dedi.         
        Rasul-i Ekrem(s.a.v.):
-“ Doğru söyledin ya Ebu’l-Hakem” dediler.
        Biraz sonra Ebu Bekir(r.a.) hazretleri çıka geldi ve :
-“ Anam baba sana feda olsun ey Allah’ın Rasulü! Sen ne kadar güzelsin böyle. Dünyada senden daha güzel bir kimse görmedim” dedi.
        Rasul-i Ekrem(s.a.v.) ona :
-“ Doğru söyledin ya Eba Bekir” dediler.       
        Orada bulunanlar:
-“ Ey Muhammed! Size çok çirkinsin diyene de, size çok güzelsin diyene de “doğru söyledin” dediniz. Bunun hangisi doğrudur?” dediler.     
        Allah’ın Rasulü(s.a.v.):
-“ Ebu’l-Hakem bana bakınca kendi inkârının çirkinliğini bende gördü ve beni çirkin sandı. Ebu Bekir’de bana bakınca kendi imanının güzelliğini bende gördü ve sen en güzel insansın dedi. Şüphesiz ben herkes için bir(mânevi) aynayım. Herkes kendi (mânevi) durumunu bende görür” buyurdular.   

    Hazreti İsa(a.s.) bir gün havarileri ile bir yerden geçerken bir yahudi ona sataşır. Yahudi en ağır küfürlerle ona hakaret etikten sonra Hz. İsa:
-“ Sözün bittiyse ey Yahudi bize selam” dedi ve oradan ayrıldı.      
        Bu duruma içerleyen havarilerden birisi :
-“ Ey Allah’ın Elçisi! O yahudi size her türlü küfrü saydı durdu, siz ise ona hiç cevap vermediniz” dedi.      
        Hz. İsa(a.s.):
-“ Herkes cebindekini harcar. O yahudinin gönlünde küfür ve hakaret vardı onu söyledi. Bizde ise ilim ve edep var. Biz de, bizde olanı sarf ederiz” dedi.       

        Ateizmin, içki, kumar, fuhuş ve uyuşturucunun, lezbiyenlik ve homoseksüelliğin pençesinde kıvranan bazı hasta Avrupalılar, ahlaksızlıkta ileri giderek gelmiş geçmiş en üstün insan Peygamberimize(s.a.v.) baktıklarında onun pak aynasında kendi çirkin ahlaksızlıklarını görürler ve Rasulullah’ı gördüklerini sanarak karikatür adında bazı acâib ve garâib resimler çizerler. Buna da bu homoseksüel hastalar, -haşa- “Muhammed’in karikatürünü çizdik” derler. Aslında o çizdikleri acâib ve garâib çizgiler, kendi hasta ruhlarında cereyan eden küfürlerinin ve homoseksüelliklerinin bariz görüntüleridir.       
         Allahu Teala Rasulünü(s.a.v.) o çukurların her türlü çamurlarından muhafaza kılmıştır. Elbette Cennet kolay değil, Cehennemde lüzumsuz değil. Hatırlatmak bizden.

Selam olsun Allah’ın Rasulüne salat ve selam edenlere.

(Visited 431 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın