İlâhî Aşk

kelebekBir kimse Kur’an ve Sünnete göre iman ettikten sonra buna göre amel eder ve ehil bir mürşidin terbiyesinden geçerse, yakînin üç aşamasının ilk basamağı olan fenafişşeyhe, daha sonra fenafirrasule, sonra fenafillaha erer. Böylece gölge varlığının ilmini yok etmiş olur ve ikilikten kurtularak gerçek tevhide erer..
Bu mertebede başkalarına perdeli olan ilahi ışık, ona ayan olur. Bu ahvalde İlahi ışığın güzelliği kişiyi sevginin derinliğine uçurur. Kişi burada da bu ışığın güzelliğine ve zevkine değil de, onu halk edene teveccüh ederse, aşkın en ulvi olanı, derin Allah sevgisinin en ileri derecede bulunanına erer..
Buna İlahi aşk denilir. Bu tür aşk, Peygamberlerde ve Evliyada bulunur. Bunlar, Hakk’ın rızası için gerektiğinde mallarını ve canlarını büyük bir minnetle feda ederler.. Bunlar da kendi araların da üçe ayrılır:
1- İlahi aşkın başlangıcı: Bu hal ağır bir cezbe halidir. Bunlarda ne korku, ne de ümit hali mevcut değildir. Bunlarda haya ve rıza hali de yoktur. Bunlarda sırf sevgi olduğu için bunlar taşkınlıkta bulunabilen velilerdir. Bunlar da sekr (sarhoşluk) vardır. Peygamberler ve Eshapları ve bu ümmetin en seçkin velileri hariç, her veli bu İlahi zevkin sarhoşluğu haline tutulur. Bu velilere meczup derler. Bunların akılları geçici bir süre bu sevginin zevki ile örtülür.
2- İlahi aşkın orta hali: Sekr halinden sahv haline geçen her mürşidi kamilde bulunan bir muhabbet halidir. Bunlar da tam ayık olmadıkları için ara ara bunlarda da muhabbet taşkınlıkları olabilmektedir. Bunlarda da muhabbetle birlikte ümit, korku, haya ve rıza halleri vardır ancak, Peygamber ve eshaplarına ve en seçkin velilere oranla daha düşük durumdadır…
3- İlahi aşkın en ileri hali: Peygamberler ve eshapları ve bu ümmetin en seçkin velileri bu hale sahiptirler. En başta Peygamberimiz olduğu halde derecelerine göre diğerlerinde ümit, korku, haya, rıza ve muhabbetullah en üst seviyelerdedir. Bunlarda sekr yoktur..
Bunlar Kur’an ve Sünnet dairesinin dışına bir milim dahi çıkmayan aşk ehli büyüklerdir

(Visited 366 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın