DAİŞ’in (IŞİD’in) KURULUŞ AMACI

ışid

DAİŞ’i yani, IŞİD’i kimler kurdu ..?
Yazan: Bekir Abdullah
Yayınlama Tarihi:
13 Ara 2015 00:13

DAİŞ(IŞİD) denilen dünyanın en kanlı terör örgütünü Siyonist ABD ve Kilise kurmuş ama kendilerini arka planda gizlemişlerdir. O halde bu terör örgütünün kuruluş amacı ve cinayetlerin işleniş sebebi nedir ?
Amerika daha önce El-Kaide terör örgütünü kurarak kendi içindeki İkiz Kuleleri vurup onların bahanesiyle Afganistan ve Irak’ı işgal etmiştir. Şu durumda siyonist Amerika’nın amacı Türkiye ve İran’ı parçalayıp, Filistin, Suriye, Ürdün ve Irak’ı yutup küçük İsrail’e katarak Büyük İsrail’in Arz-ı Mevut rüyasını gerçekleştirerek bölgenin petrollerini ele geçirmektir. Bununla birlikte kilise ile birlikte çalışarak, İslam’ın Avrupa ve Amerika’da hızla yayılışını önlemek için cihat gibi kutsal bir değeri kötü amaçlarına alet ederek bu ve benzeri kanlı terör örgütlerini kurmuşlardır. Maksatları Müslümanları kan dökücü terörist, İslam dinini de terör dini göstermeye çalışarak İslam’ın yayılmasını önlemek ve petrollere sahip olmaktır. Ancak görmezden geldikleri bir gerçek vardır.

“(Kafirler) Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır.” (Sure-i Saf, Âyet: 8)

TRT Belgesel’de Suriye’de yaşayan hıristiyan Kürtlerden olan Ezidi kadınlar IŞİD’in zulmünü şöyle  anlatmaktalar:
DAİŞ(işid), bizleri esir aldı, gençlerimizin, kocalarımızın başlarını kestiler, kızlarımıza tecavüz ettiler, hamile kadınlarımızın karınlarını yarıp bebeklerini çıkardılar. Aç kaldık dağlarda öldü bir çoğumuz.
Bunlardan daha kötüsü çocuklarımızı bile kestiler. Sonra biz görmeden onların etlerini suda pişirip, ateşte kızarttılar, sonra bize yedirdiler. O etleri yedikten sonra “Bu etler lezzetli miydi? Bu yediğiniz etler sizin çocukların etleri idi” dediler. Böyle bir vahşeti Müslümanlar asla yapamaz, hiç kimse yapmazdı…”

Peygamberimizin(s.a.v.), Beni Mustlik Savaşı dönüşünde Hz. Ömer ‘in sucusu Cercah ile Ensardan Sinan bin Vebre arasında çıkan bir tartışma üzerine münafıkların başı Abdullah bin Übey bin Selül’ün Ensar ile Muhacirler arasında fitne çıkarmak istemiştir. Bunun üzerine öfkelenen Hz. Ömer (r.a.), Peygamberimize (s.a.v.):

– Ya Rasulullah ! İzin veriniz şu münafığın başını vurayım.”dedi.
Rasulullah(s.a.v.) :

– Ben Müslümanım diyenin boynu vurulmaz.” Buyurdu.
Münafık olduğu kesin olan bir kimsenin dahi başının vurulmasına izin vermeyen Peygamber(s.a.v.) efendimiz, İslam adına cinayet işleyen bu canilerin yaptıklarını görse ne buyururdu acaba..?

(Kaynak; Peygamberimizin Hayatı. Shf. 237)

 

DAİŞ’in Açılımı Nedir Kime Hizmet Ediyor ?
DAİŞ(IŞİD)’in Arapça Açılımı: Ed-Devlet-ül-İslamiye Fil-Irak   Veş-Şam (DAİŞ).
Türkçe açılımı ile DAİŞ: (Irak Şam İslam Devleti) anlamına gelmektedir.
Cema’at et-Tevhid vel-Cihad grubunun sözde amacı Irak’taki koalisyon güçlerinin geri çekilmesini sağlamak, Irak hükumetini düşürmek, işgal kuvvetleriyle birlikte çalışanları öldürmek, Şia nüfusu marjinalize edip askerî gücünü kırmak ve tamamen şeriat kanunlarıyla yönetilen bir İslâm devleti kurmaktır. Cema’at et-Tevhid vel-Cihad’ı Irak’taki diğer isyancı gruplardan ayıran en önemli özelliğinin uyguladığı taktikler olduğu belirtilmiştir. ABD ve koalisyon güçlerine karşı alışılagelmiş silahlarla ve gerilla taktikleriyle saldırmak yerine daha çok bomba yüklü araçlar kullanılarak gerçekleştirilen intihar bombası eylemlerini gerçekleştirmeleriyle öne çıkmışlardır.
DAİŞ, onca yaptığı cinayetleri, Kur’an ve Sünnet kaynaklı olduğunu şu meallerdeki ayet ve hadisi şeriflere dayandırmaya çalışmaktadır:
“O anda Rabbin meleklere şu vahyi veriyordu: Ben sizinle beraberim. Haydi imanı sağlamlaştırın! Kâfirlerin yüreklerine dehşet bırakacağım, hemen boyunlarının üstüne vurun, vurun onların parmaklarına!” (Enfâl/12).
Şu mealdeki Hadisi şerif ise, onların bu ayeti yanlış anladıklarını göstermektedir:
– “Her kim Allah yolunda bir Gayrimüslimi öldürürse Allah ona Cehennem’i yasak eder”

Görüldüğü gibi bu hadisi şerif ve mezkür ayeti kerime, savaş meydanında gayri müslimlerden kadın, çocuk ve yaşlılardan her kim öldürülürse ona cennetin yasak olacağı haberi verilmiştir. Bunun böyle olduğunu şu mealdeki ayetlerden anlamaktayız;

– “Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız saldırıda bulunanları sevmez.” (Kur’an S:2, ayet:190) şeklinde buyurulmaktadır.
Bir başka ayeti kerime de mealen:

– “Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever.
(Kur’an S:60, ayet:8)

Görülüyor ki DAİŞ yukarıda geçen mezkür hadisi şerifi ve ayete apaçık yanlış anlam vermektedir. Ayet ve hadisi nefislerinin arzusuna göre yorumlayarak işledikleri cinayetlere cihat süsü vermekteler.

 

 

(Visited 470 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“DAİŞ’in (IŞİD’in) KURULUŞ AMACI” üzerine 2 yorum.

Bir cevap yazın