İslam Akıl ve Mantık Dini Demek

Bazı kimseler art niyetli olmadıkları halde, “İslam akıl mantık dinidir” derler. Bu söz çok yanlıştır hatta küfür belirtisi vardır.
Şunu iyi bilmek gerekir ki, İslam akıl ve mantık dini değil vahy-i İlahi olan bir dindir. Lakin İslam selim akla ve salim mantığa ters de düşmez.
Bazı anlayış yoksunları bunu yanlış anlayıp aklı dışladığımızı sanmasınlar.
İslamın aklın eseri olduğu sanılmaması için bu ayrıntının önemine değindik. Aksi halde dinin insanın eseri olduğu inancı hasıl olur. Oysaki dini Allah göndermiştir.
İslama akıl ve mantık dini demek, -haşa- Peygamberimizin kendi akıl ve mantığına dayanarak bu dini uydurduğu inancını ihdas eder. Böylesi bir inanç ise insanı bilmeden küfre düşürebilir.
Allahu Teala bu kainatı “kün(ol)” emri ile yarattı. Allahu tealanın bir şeyi yaratması için bir şeylere ihtiyacı yoktur. O dilediğinde yoktan var edendir.
Allahu tealanın varlığına kanıt isteyen, “Nefsini bilen Rabbini bilir” hadisi şerifi gereği kendi varlığını tanıması yeterlidir…
İnsanın kendisinin hiç bir şeyin sahibi olmadığını her şeyin sahibinin Allah olduğunu bilmesi en büyük kanıttır.
Tasavvuf hakkında ilmi olmayanların eleştiri yapması,
hayatında Hindistan’ı hiç görmemiş merkebin rüyasında Hindistan’ı görmeye çalışması gibidir…
Tasavvuf, Kuran ve Sünnete teslimiyetle yapılan ibadetlerin semeresidir.
Nefsini masivadan temizleyip gönül aynasının pasını silenler ancak İlahi nurların sarhoşlatan güzelliklerini ve âlem-i melekûtun esrarını keşfedebilir.
Ehli keşif birine “Kabe’yi kanıtla” demek, Kabe’nin içinde Kabeyi soran adamın ahmaklığı gibidir.
Neymiş efendim, şimdi insanların bir çoğu dine inanmıyormuş. Ne yani?
Ebu cehillerin, firavunların çocukları inanmıyor diye Allah’ın dini tebliğ edilmesin mi.?!
Bekir ABDULLAH…04.04.2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir cevap yazın