İslam Akıl ve Mantık Dini Demek

Bazı kimseler art niyetli olmadıkları halde, “İslam akıl mantık dinidir” derler. Bu söz çok yanlıştır hatta küfür belirtisi vardır.
Şunu iyi bilmek gerekir ki, İslam akıl ve mantık dini değil vahy-i İlahi olan bir dindir. Lakin İslam selim akla ve salim mantığa ters de düşmez.
Bazı anlayış yoksunları bunu yanlış anlayıp aklı dışladığımızı sanmasınlar.
İslamın aklın eseri olduğu sanılmaması için bu ayrıntının önemine değindik. Aksi halde dinin insanın eseri olduğu inancı hasıl olur. Oysaki dini Allah göndermiştir.
İslama akıl ve mantık dini demek, -haşa- Peygamberimizin kendi akıl ve mantığına dayanarak bu dini uydurduğu inancını ihdas eder. Böylesi bir inanç ise insanı bilmeden küfre düşürebilir.
Allahu Teala bu kainatı “kün(ol)” emri ile yarattı. Allahu tealanın bir şeyi yaratması için bir şeylere ihtiyacı yoktur. O dilediğinde yoktan var edendir.
Allahu tealanın varlığına kanıt isteyen, “Nefsini bilen Rabbini bilir” hadisi şerifi gereği kendi varlığını tanıması yeterlidir…
İnsanın kendisinin hiç bir şeyin sahibi olmadığını her şeyin sahibinin Allah olduğunu bilmesi en büyük kanıttır.
Tasavvuf hakkında ilmi olmayanların eleştiri yapması,
hayatında Hindistan’ı hiç görmemiş merkebin rüyasında Hindistan’ı görmeye çalışması gibidir…
Tasavvuf, Kuran ve Sünnete teslimiyetle yapılan ibadetlerin semeresidir.
Nefsini masivadan temizleyip gönül aynasının pasını silenler ancak İlahi nurların sarhoşlatan güzelliklerini ve âlem-i melekûtun esrarını keşfedebilir.
Ehli keşif birine “Kabe’yi kanıtla” demek, Kabe’nin içinde Kabeyi soran adamın ahmaklığı gibidir.
Neymiş efendim, şimdi insanların bir çoğu dine inanmıyormuş. Ne yani?
Ebu cehillerin, firavunların çocukları inanmıyor diye Allah’ın dini tebliğ edilmesin mi.?!
Bekir ABDULLAH…04.04.2018

(Visited 500 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın