İslam Alimi Olmak

Huzeyfe hz.nin Kabri         İSLAM ALİMİ NASIL OLUNUR?

Din İlimleri: Din ilimleri sekize ayrılır: Tefsir, Kelam Usulü, Kelam, Hadis Usulü, Hadis İlmi, Fıkıh Usulü ilmi, Fıkıh ilmi, Tasvvuf İlmidir.
Kelam, fıkıh, ve ahlak bilgilerini lüzumu kadar öğrenmek ve mes’ul olunan aile fertlerine öğretmek her müslümana farz-ı ayındır. Bu bilgileri öğrenmeyen ve mesul olduğu kişilere öğretmeyen büyük günaha girer. Diğer beş ilmi öğrenmek ve Kur’an-ı ezberlemek farz-ı kifayedir.

         İmam-ı Şafi Hazretleri buyurdular ki:

     -“Ehl-i sünnet itikadını iyi öğrenmeden kelam ilmi ile uğraşanlar bunun zararını bilmiş olsalardı aslandan kaçar gibi bu işten kaçarlardı.
        Günümüzde kitab yazmak moda haline geldi. Meal ilmi ile uğraşanlar, Ehl-i sünnet alimlerinin eserlerini okumayı yasak edip müslümanlara; “ dininizi  Kur’an Hakikatları isimli eserlerden öğrenin. Sadece Kur’an meali okuyun” gibi telkinlerde bulunarak  insanları sapıklığa düşürmekteler. Halbuki bir müslüman dinini öğrenmek için doğru yazılmış bir ilmihal kitabı okumalı ve okutmalıdır.

        Bu sekiz ilmi öğrenmek için lazım olan alet bilgileri 12 tanedir. Bunlar: Sarf, iştikak, nahv, kitabet, iştikak-ı kebir, lügat, metn-i lügat, beyan, meanî, bedi’, belagat, inşa ilimleridir. Din bilgileri böylece toplam 20 olmaktadır.

         Din alimi olmak için sekiz yüksek din bilgisini bütün detayları ile öğrenmek, fen bilgilerinde de gereği kadar bilgi sahibi olmak, gereklidir. Bu ilimleri tahsil etmeyenlere İslam alimi denmez.
         Din alimleri ikiye ayrılır.
Biri din imamlarıdır. Bunlar müfessirin-i izâm, Muhaddisin-i kiram, ve Mütekellimin, Mutasavvifin, ve Fukaha-i Fihamdır. İşte bunlar Kur’an-ı Kerimi açıklamaya salahiyetli alimlerdir. Birazcık arabça öğrenenler, şuradan buradan meal okuyup fetva vermeye kalkanlar değildir.

(Visited 204 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın