İslam Dergisi Hakkında

A- Hallac-ı Mansur Hz.İslam Dergisi bir elektronik internet dergisi olup,
Güncel Yazılar, Sohbetler, Fıkıh, İtikat, Rüya Yorumları ve Tecvit kategorileri ile on bin sayfanın üzerinde yazı ve yüzlerce değişik konularda makaleler içermekte ve her hafta sitemize yeni bir kaç makale yazılarak eklenmektedir.
Dergimizin okuyucuları sitemizi; her gün başta Türkiye, Kuzey Amerika, Danimarka, Almanya, Fransa, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, vd. ülkelerden takip etmekle okuyucularımızın sayıları yüz binleri geçmiştir.
Dergimizin amacı, ateizmin, dinde reformculuğun, selefiyeciliğin karşısında olup gerçek tasavvufu savunan, sırat-ı müstekım olan EHL-İ SÜNNET inancını ve bilgilerini, hiç bir maddi yarar gözetmeksizin sırf  Allah rızası için inananların temiz gönüllerine ulaştırmaktır.
Allahu Teala doğru müminlerin yardımcısıdır…

(Visited 76 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın