Kaderiye ve Kessaniye Mezhebi

Kaderiyeciler “Şer Allah’ın yaratması değildir, kul yaptığının yaratıcısıdır.” dedikleri için sırat-ı müManzara- Gül Bhçsistekîmden ayrılmışlardır ve Zümer Suresi 62. ayetinde belirtilen Allah’ın her şeyi yaratmasını inkar ettikleri için kâfir olmuşlardır. İlgili âyet, mealen;
“Allah her şeyin (hayır ve şerrin) yaratıcısıdır, O her şey üzerine vekil de.” (Zümer: 62)

Kessaniye Mezhebi ise, Allah’ın yanılması veya pişman olması inancını benimsedikleri için bunlar da sırat-ı müstekîmden ayrılmış ve küfre girmişlerdir… Bunların bu inancını çürüten Kur’an’dan deliller:

-“ O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O Hayy’dır, Kayyûm’dur. Kendisine ne uyku gelir ne de bir dalgınlık. (Bakara-155)
Yâsîn Suresinde ise;
-” (O Allah ki) Çok yüce ve  her noksanlıktan, yanılmaktan münezzehtir. O ki, her şeyden çiftler meydana getiriyor; yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmeyecekleri neler, nelerden!
(Yâsîn Suresi-36)

 

Kaynak: Maturidiyye Akaidi

(Visited 240 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın