Kadir Gecesi

kadir gecesi logoKadir Gecesi Nedir ?
Rasulullaha, kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, Allahü teâlâ O’na bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini ihsan etti. Allahü teâlâ,
– (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibini sevindirdi. (Hadis-i İ. Malik)


KADİR SURESİ MEALİ

1- Doğrusu biz Kur’an’ı kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.
5- O gece tan yerinin ağarmasına dek bir esenliktir.

Allahu Teala şöyle buyuruyor, mealen:
“Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir S.-3)

Bin aydan daha hayırlı bir zaman süreci, 83 yıldan daha fazla bir zaman demektir. Kadir gecesini değerlendiren bir mümin, 83 yıldan daha fazla bir ibadet sevabına kavuşabilmektedir. Bu geceyi yakalamak için ramazanın her günü ve gecesini Kadir Gecesi bilmelidir. O zaman Kadir Gecesi yüzde yüz elde edebiliriz. Kadir gecesine erdiğimizde o günün farz ibadetler ile o günün sünnetlerini yapmak yeterlidir. O halde bir mümin oruç tutuyorsa, beş vakit namazını da kılıyorsa o günün teravih namazını da kıldıysa bu kimse Allah’ın lütfu keremiyle Kadir Gecesini ihya etmiş demektir. Müjdeler olsun o müminlere. Zira en büyük defineyi bulmuş demektir.
BU DEFİNENİN KARŞILIĞI ÖLÜR ÖLMEZ İÇİNDE DÜNYADA EŞİNE BENZERİNE RASTLANILMAMIŞ NİMETLER, UZUNLUĞU YÜZ YILLIK BİR CENNET BAHÇESİDİR. KIYAMETTE İSE Her mümin için EN AZ DÖRT DÜNYA GENİŞLİĞİNDE CENNETTEN yer verilecek, İÇİNDE HER TÜRLÜ NİMETLLER BULUNACAKTIR..

ŞİİR
Hepsinden en âlâsı

Sübhân ALLAH’ın rızası
Bilene gerek bilene
Köre ne gerek görene
Adam o kimseye denir ki
Hakkı bilip öğrene

Hak ile batılı fark edene
Yazan: Bekir Abdullah

KADİR GECESİ VE ORUÇ TUTANLARIN MÜKAFATI:
Ebu Hureyre’nin rivayetinde, Peygamber(sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz:
-“Kadir gecesinde Sidretü’l-Münteha’daki melekler Cebrail ile yere inerler. Ellerinde dört sancak vardır. Birini benim kabrime, birini Kâ’be’nin üzerine, diğerini Kudüs’e ve dördüncüyü de Tûr-i Sinâ’ya dikerler. Sonra evden eve dolaşarak selam verirler. İçki içen, ana ve babası ile ilgilenmeyenlere selam vermezler. Sabah olunca Cebrail meleklere: “Yerlerinize dönünüz “der. Melekler Sidretül-Münteha’ya(Cennetin üzerinde inci gibi beyaz bir semanın ismi) döndüklerinde, Sidre onlara:
-“Nerede idiniz diye sorar. Melekler:

-“Yere indik ve Muhammed ümmetini ziyaret ettik.” derler. Sidre onlara sorar:
-“Allah onlara ne gibi bir ihsanda bulundu? der ve melekler:
-“Allah onların hepsini affetti”derler.
    Bunun üzerine Sidretü’l-Münteha, Adn ve firdevs cennetleri ile Kürsi harekete geçerler.

    Arş:
-“Ya Rab, Kürsi ve Cennet, Senin Muhammed ümmetini affettiğini söylüyorlar, doğru mudur? der.
   Allahu Tela:
-“Evet doğrudur, Ben onları affettim ve onlara gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, hatır ve hayallerinin erişemeyeceği nimetler hazırladım” buyurur.

Peygamber(aleyhisselam) Efendimiz buyurdular ki:
-“Allahu Teala Cenneteri altın ve gümüş işlemeli kızıl yakuttan yaratmıştır. Cennette öyle bahçeler vardır ki, her bahçenin uzunluğu yüz yıllık mesafe kadardır. Her bahçede bin saray ve her sarayda direkleri yakuttan gümüş bir kubbe vardır. Bu bahçelerin ağaçlarında bin çeşit meyve vardır. Her meyvenin rengi, şekli ve tadı ayrıdır. Bu ağaçların dallarında çeşitli sesleri ile ötüşen altın ve gümüşten yaratılmış kuşlar vardır. Bu ağaçların dibinden durmadan berrak sular akar. İşte bunlar Ramazan ayında oruç tutanlar içindir.”

Resulullah efendimiz, (Benî İsrail peygamberlerinden 80 yıl hep ibadet eden oldu) buyurunca, Eshab-ı kiram hayret etti. Cebrail aleyhisselam gelip, (Ya Resulallah, ümmetin o peygamberlerin, [diğer işlerin dışında] 80 yıl hep ibadet etmesine şaşıyorlar. Allah sana ondan iyisini verdi) diyerek, (Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır) mealindeki âyeti okudu. (Rıyad-ün-nasıhin)
     Bir mü’min Kadir  Gecesinde, Allah’ın emirleri olan farzları ve Rasulünün sünnetlerini yaparsa, yani; ramazan orucunu tutar ve  o günün farzlarını ve teravih namazlarını cemaatle kılar ve başka bir nafile ibadet yapmasa da o kimseye, 83 yıl Ramazan ayında ibadet yapmış gibi sevab verilir. Bu kimse 10 kadir gecesini ibadetle geçirmiş olsa, 830 yıl Ramazan ayında ibadet yapmış gibi olur. Akıllı bir mü’min Kadir gecesini  yalnız bazı gecelerde aramaz. Ramazan ayının tamamını farz ve sünnetleri yaparak geçirmiş olsa, Kadir Gecesini kesinlikle bulmuş demektir. Allah’ın Rasulü buyurdular ki:
-“Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.” (Deylemi)
Kadir gecesi ramazanın 27. gecesidir.) [Ebu Davud]

-“Sevabını Allah’tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.” (
Buhari, Müslim)
Kadir gecesini ramazanın son on gününde arayın!) [Müslim]
Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur.) [İ. Ahmed]

     Ramazan ayının 27. gecesi
SORU: Kadir gecesinin 27. gece olduğu kesin midir?
CEVAP: Hayır, kesin değildir. Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir. Kadir gecesinin hangi gece olduğu, kesin olarak belli değildir. Âlimlerimiz, (Allahü teâlâ, rızasını taatte, gazabını günahlarda, orta namazı beş vakit namazda, evliyasını halk arasında, Kadir gecesini Ramazan ayı içinde gizlemiştir) buyuruyorlar.

O halde Allahü teâlânın rızasına kavuşmak için, hiçbir iyiliği küçük görmemeli! Gazabı günahlar içinde saklı olduğu için, hiçbir günahı küçük görmemeli; orta namazı kaçırmamak için, beş vakit namazı vaktinde kılmalı; evliya halk arasında gizli olduğu için herkese iyi muamele etmeli. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmelidir.

İmam-ı a’zam hazretleri, Kadir gecesinin, ramazanın 27. gecesine çok isabet ettiğini bildirmiştir. (Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevab kazanır) hadis-i şerifini düşünerek, sık sık vaki olan 27. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur. Kadir gecesini soran bir zata, Peygamber efendimiz, (Bu yıl Kadir gecesi ramazanın ilk gecesiydi, geçti. 27. geceyi ihya et! Ramazanın 27. gecesini ihya edene, vücudundaki kıllar sayısınca, hac, umre, şehid ve gazi sevabı verilir) buyurdu. Başka birisine de, (Bu yıl Kadir gecesi geçti, fakat Ramazanın 27. gecesini ihya et! Kadir gecesi sevabına kavuşursun. Şefaatten nasipsiz kalmazsın) buyurdu. Hazret-i Âişe validemize de, (13. geceydi, geçti. Kadir gecesini kaçırdıysan, 27. geceye kavuşursun. O geceyi ihya edersen, ahiret yolculuğu için, azık olarak, o geceki ibadet sana yeter) buyurdu. Hazret-i Âişe validemiz de, (Resulullah, ramazanın son on gününde çok ibadet ederdi) buyuruyor.   (V. Necat)

Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur.

Bu geceyi ihya için ilim öğrenmeli, mesela ilmihal okumalı, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölü diri bütün müminlere göndermeli! Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabul olanın, bütün günahları affolursa da, namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Bunları kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak gerekir.

Resulullah efendimiz, Kadir gecesinde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî) duasını okumayı bildirmiştir. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabul olanın, bütün günahları affolursa da, namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Bunları kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak lazımdır. (Hadika)

Günahların affolması için Ehl-i sünnet itikadına sahip olmak, bid’at işlememek lazımdır. Bu geceyi ihya için kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölü diri bütün müslümanlara göndermelidir!

     Kadir Gecesinde Neler Yapılır ?
Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
1- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.
2- Kadir gecesi okunacak duayı okumalı onu bilmeyen ise bildiği bir duayı okumalı.
3- Bir iki sayfa Kur’an-ı kerim okumalı.
4- İlmihalden bir iki sayfa okumalı.
5- Az da olsa sadaka vermeli.
6- Gece seher vakti, yani; imsaktan evvel kaza namazı borcu olanlar kılabildiği kadar kaza namazı kılmalı, kaza borcu olmayanlar ikişer rekat kılabildiği kadar teheccüd namazı kılıp günahlarına pişmanlık duymalı ve çokça dua etmelidir,

7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.
8- O GÜN VE O GECE ELDEN GELDİĞİNCE GÜNAH İŞLEMKTEN KAÇINMALIDIR.
ZİRA 83 YILLIK SEVAP YAZILDIĞI GİBİ 83 YILLIK DA GÜNAH YAZILIR.


Kadir gecesin alametleri
Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
-“Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.” (Taberani)

-“Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.”
(Taberani)

-“Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.”
(Müslim)

(Visited 1.951 times, 246 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın