Karıncanın Azmi ve Sabrı

Topal karıncaya sormuşlar:
-“Nereye böyle?
Karınca:
-“Hacca gidiyorum.” demiş.
Gülmüşler. Ve;
-“Bu topal ayakla mı?” demişler.
Karınca:
-“Ben de biliyorum bu topal ayakla oraya varılmaz ama hiç olmazsa yolunda ölürüm.” demiş.
Allah’ın Rasulü:
-” Ameller niyete göredir.” buyurdular.
Bir fikri yücelten taşıdığı ulvi amaçlarıdır. Yapılan iş ne kadar büyük olursa olsun amacı süfli ise, onun hiç bir değeri yoktur.
************************************************************************************************************************************************
 Hazreti Süleyman Peygamber padişah idi. Ona her yerden hediyeler gelirdi. Bir karınca da bir çekirge bacağını kapmış, Süleyman ‘aleyhisselamın’ sarayına gitmiş. Karıncaya;
-“Nereye gidiyorsun?” demişler.
Karınca:
-“Hediyemi götürüyorum.” demiş.
-“Sen dalga mı geçiyorsun? Herkes büyük hediyelerle gelirken, sen bu çekirge bacağını mı götüreceksin.” demişler.
Karınca:
-“Oraya gidince bacağa bakmayacaklar, kimin hediye getirdiğine bakacaklar. Hediye getirenlerin listesine girmek için gidiyorum.” demiş.
Hiç bir hayrı küçük görmemeli zira yere saçılan hangi tohumun yerden biteceği belli olmaz. Okyanusları oluşturan su damlaları değil midir?

(Visited 530 times, 2 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın