SAPKINLARDAN KİM KENDİNİ HAKSIZ GÖRMÜŞ Kİ..?

hadis- ehli sünnet hakkındaİblis, gurura kapılıp Hz. Adem’e secde etmedi. Allah’a rağmen o kendisini haklı bulmuştu. Hâşâ, Allah’a karşın kim haklı olabiliri ki iblis hiç haklı olabilsin?
Ebu Cehilde kendini haklı bulmuştu. O; “Neden peygamberlik bizim sülaleye gelmedi de bir yetime geldi?” dedi. O da kendini kendince haklı buldu. Hem de Allah’ın Rasulüne rağmen.
Hâşâ, Allah’ın elçisine rağmen Ebu Cehil hiç haklı olabilir miydi?
Tabi ki asla haklı olmazlardı…
Şimdi; sapık din adamlarına, kanunsuz iş yapanlara, vatan hainlerine, teröristlere sorsalar onlar da kendilerini haklı gösterecek bir sürü sebep uyduracaklardır.
Hâşâ, bunlara haklıdır diyebilir miyiz?
Hem de sapık din adamlarının onca yaptıkları bidatlere rağmen, kanunsuzların haksızlıklarına, canilerin cinayetlerine, zalimlerin zulümlerine rağmen..!
Allah, başını kuma sokup avcıyı görmek istemeyen deve kuşu gibi gerçeklere kör ve sağır kalanlardan eylemesin bizleri.
Yazan: Abdullah Bekir

(Visited 119 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın