Kimlerin Gıybeti Olmaz

akrep
Gıybet ayet ve hadislerle yasaklanmasına karşın her aleyhte söylenen sözler de gıybet olmamaktadır. Bunun sınırını yine Allah’ın elçisi Peygamber (s.a.v.) efendimiz mübarek hadisi şerifleri ile belirlemiştir. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz buyurdular ki:
-“ Leyse lilğayabeti fâsıkîn.” meali; “Açıktan günah işleyip bundan dolayı utanıp üzülmeyenlerin kötülüklerini söylemek gıybet değildir.”  (Hadis-i Camiüs-Sagîr)
Peygamber (s.a.v.) efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:
-“ Üzkürul fâcira bimâ yahderahunnâsi.” meali; “Fasıkları fıskı (işledikleri kötülük) ile yâd ediniz ki, insanlar onların kötülüğünden korunsun.” (Hadisi Menavi)

Bu hadisi şeriflere göre; Müslüman gençlerin itikadını bozmak isteyen mezhepsiz neo selefiyecilerin bozuk itikatlarını, terki namazları, küfürbaz yalancı, iftiracı, dolandırıcı, ırız düşmanlarını ve zulmü ile tanınmış kimseleri ve alkoliklerin ve uyuşturucu kullananların durumunu soran kız babalarına bunların kötülüklerini söylemek gıybet değildir.

(Visited 304 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Kimlerin Gıybeti Olmaz” üzerine 4 yorum.

  1. Bazi insanlar benimle alay ediyor dense ama isim sahis kim oldugu soylenmese ama bu lafi soylenen isinin tanima imkani varsa giybet olurmu

    1. Birisi hakkında üstü kapalı aleyhte konuşmak gıybet değildir. Ancak onu dinleyene ip uçları vermemek lazım. Büyük günahları açıktan işleyenlerin işledikleri günahları anlatmak günah değildir. Mesela; Dini bozmaya çalışan sapkın hocalar, sarhoş olup sokakta küfredip nara atanlar, hırsızlık yapanlar, tefecilik yapanlar, iftiralar atanlar yalancılar gibi.

Bir cevap yazın