Küfür ve Küfrün Hükmü Nedir?

 

 Küfür: Şüphe, cehalet ve inkar gibi sebeplerle dinen inanılması gereken şeylere iman etmemek veya saygısızlık yapıp alay etmektir. Küfür üç çeşittir. Cehli küfür, inkar ve inatla yapılan küfür, hükmi küfür.

1- Cehli Küfür: Kafirlerin,  ve cahillerin küfrü.  

2- İnkari ve inadi küfür. Firavn ve Ebu Cehillerin küfrü.

3- Hükmi küfür: İnanılması şer’an gerekli olan şeylere inanmamak ve onu hafife almaktır

4- Cuhudi küfür: İblisin küfrü.

 

Tövbe Farzdır:

Bir kimse Allah’a doğru iman eder de küfür olan söz ve inancına tövbe ederse , Allahu Teala Tevvâb ve Rahîmdir. Bütün tevbeleri kabul edici ve çok merhametlidir. Ölüm anı gelmeden tövbeleri her zaman kabul edicidir. Yüce Kur’an’da buyuruluyor ki, mealen:
“De ki:  “Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah’ın rahmetinden     ümid kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (Zümer-53)

– “Onun için     ümidi kesmeyin de başınıza azab gelmeden önce tevbe ile Rabbinize yönelin     ve O’na teslim olun. Sonra kurtulamazsınız. (Zümer-54)

 

EL-FÂZI-I KÜFRÜN HÜKÜMLERİ :

1- Küfre giren bir kimsenin amelleri toplu olarak ile yok olur.  
– And olsun ki, sana da, senden öncekilere de şu vahyedildi: “Yemin ederim     ki, eğer şirk koşarsan bütün çalışmaların boşa gider ve mutlaka kendine yazık     edenlerden olursun.”  (Zümer-65)
-” Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü     de gecenin üzerine sarıyor. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belli     bir süreye kadar akıp gider. Dikkat et! O, azîzdir, ve çok bağışlayandır.” (Zümer-5)

 -“Allah sizi bir tek nefisten (Âdem’den) yarattı, sonra ondan da eşini yarattı.      Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi. Sizi de annelerinizin karınlarında     üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu     yaratıcı, Rabbiniz Allah’tır. Namaz Kılan GençMülk O’nundur. O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken     nasıl oluyor da (O’na kulluktan) çevriliyorsunuz? (Zümer-6)

     Yeniden iman ettiğinde hac yapmış ise yeniden hac yapması gerekir.  Küfrüne devam ettiği süre içinde karısı nikahsız ve ciması zina olur. Bu sebeple doğan çocuğu veled-i zina sayılır. Laf olsun adet yerini bulsun diye tövbe ve şehadet getirmekle tekrar imana gelinmiş olmaz.

2- Yapılan şeylerde küfür kokusu hissedilen söz ve davranışlarda bulunanlar o tür söz ve davranışları terk edip önceki yaptıklarına pişman olduktan sonra, imanlarını ve nikahlarını da yenilemelidir.

3- Hata ile söylenen küfür, küfre götürmez. Bunların nikahlarını yenilemeleri gerekmezse de,  bunlara tövbe ve istiğfar gerekir. Kadınlar da küfür işlerse, onların da  tecdid-i imandan sonra nikah tazelemeleri gerekir.

4- Tehdit ile küfür işleyen, küfre girmiş olmaz.

 

Küfür İçeren Sözler ve İşler Nelerdir?

Aşağıdaki adresi tıklayınız:

http://www.islamdergisi.com/akaid/dinden-cikaran-sozler/

 

(Visited 4.299 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın