Kur’an Tek Kaynak mıdır?

A-ALLAH LAFZIKur’an tek kaynaktır.” diyen ve bunu savunanlar Hazreti Ömer’in vefatından sonra Hazreti Osman devrinde Mısır’da Hariciler adı altında meydana çıkmışlardır. Bunlar “Bize Kur’an yeter. Biz Kur’an’dan başka dinde kaynak kabul etmiyoruz” diyerek hadisleri ve Eshabın icmasını ve akabinde bunlara dayalı müçtehid alimlerin içtihatlarını reddetmişlerdir.  Hazreti Osman’ı katleden bu sapkınlar hakkında Hazreti Ali Haricilerin hadis-i şerifleri kaynak kabul etmemeleri sebebiyle “Hariciler ehl-i küfürdür” diye fetva vermiştir. Bu Harici sapkınları daha sonra Hazreti Ali’yi de şehid etmişlerdir.
Günümüzde bazı sözde alimler gerek televizyonlarda ve gerekse her türlü basın ve yayın araçları ile   Harici sapkınlarının sözlerini yeni bir fikirmiş gibi DİNDE TEK KAYNAK KUR’AN‘dır diyerek, temiz Müslümanların zihinlerini bulandırmaya çalışmaktadırlar.
İslam dinin kaynağı şu dört şeydir:
1- Kur’an,
2- Sünnet,
3- İcma-i Ümmet
(eshabın icması)
4- Kıyas-ı Fukaha (müçtehid alimlerin içtihatları)

KONUYU BİR BAŞKA ŞEKİLDE İZAH EDECEK OLURSAK;
Kur’an; şeriat ağacının gövdesi,
Hadisi şerifler kolları,
Eshab-ı Kiramın İcması o ağacın dalları,
Kıyas-ı Fukaha (Müçtehid alimlerin içtihatları) o ağacın yaprakları çiçekleri ve meyveleridir.

Bir ağacın meyve ve çiçeklerine ulaşılmadan o ağacın tam olarak anlaşılıp tanınması imkansızdır.
Hangi ağacın dalları ve yaprakları gövdeye bağlı değil ki, aklı selim bir kimse o ağacın gövdesini kabul etsin de kollarını, dallarını, yaprak ve meyvelerini kabul etmesin?

Bu 4 delilden birini reddedenler Kur’an’ın gösterdiği hak mezhep; SIRAT-I MÜSTEKÎM’den AYRILMIŞ VE DALALETE SAPMIŞLARDIR.. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz  SIRAT-I MÜSTEKÎM hakkında şöyle buyurdular:
Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır, biri müstesna geri kalanları cehennemlik olacaklardır.”
Bunu duyan Eshab-ı Kiram (Allah Onlardan Razı olsun) sorarlar:

“Ey Allah’ın Rasulü bunlardan, kurtulacak olanlar hangisidir?”  Peygamberimiz (s.a.v.): “Benim ve eshabımın yolunda gidenlerdir.” diye cevap verirler. (Kaynak: İbn-i Mace, Tirmizi , Ebu Davud)

Hadisi şerifleri inkâr edenler bilsinler ki, “hadis yoktur” ifadeleriyle şu ayeti inkâr etmiş olurlar, mealen:
“ (Ey Rasulüm) İnsanlara açıklayasın diye Kur’an’ı sana Biz indirdik.” (Nahl – 44)
Allahu Tealanın Peygamberine; ”Kur’anı insanlara açıkla” emri gereğince Rasulullah’ın sözleri, Kur’an’ın açıklamaları olan hadis-i şeriflerdir. Kim ki ”Hadis yoktur, tek kaynak Kur’an “ diyorsa, Hazreti Ali’nin (r.a.) fetvasına göre o kimseler küfre girmiştir. Hadis-i şerifleri kabul etmeyen bazı sözde naylon din adamları bu kategorinin içine girdiklerini bilmelidir. Allahu Teala bir hususta ihtilafa düşüldüğünde onu Allah ve Rasulüne götürmemizi buyurmaktadırKur’an’da, mealen:
“ Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz Allah’a ve Ahirete gerçekten inanıyorsanız onu, Allah ve Rasulüne götürün. Bu hem güzeldir ve hem de netice bakımından daha hayırlıdır.”   (Nisa Suresi 59.)
Allahu Teala, Rasulüne tabii olmamızın önemini şu ayette, belirtmektedir:
– “
Lekad kâne leküm fî rasûlillâhi üsvetün Hasenetün limen kâne yercüllâhe velyevmel âhira ve zekerallâhe kesîran

Mealen:
– “
Gerçekten Allah’ı ve ahiret gününü ümit edenler ve Allah’ı çok ananlar için,  Allah’ın Râsulünde sizin için çok güzel örnekler vardır. .” El-Ahzab/21

Hazırlayan:
Bekir Abdullah

 

(Visited 557 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Kur’an Tek Kaynak mıdır?” üzerine 6 yorum.

  1. ALLAH (C.C) razı olsun, günümüzde bu tipler türedi gençlerin ayağı kayıyor,bu yazıyı birde kopyalayıp paylaşabilseydik ,başka insanlara da anlatsaydik çok daha güzel olurdu öyle değil mi hocam ?

    1. Allahu Teala sizden de razı olsun Ali kardeşim.
      Bir istismardan dolayı kopyaya engel koyduk. Ama sizin gibi ihlaslı kardeşlerimiz hangi yazıyı isterlerse facebook hesabı veya facebook sayfası verirlerse oraya mesaj olarak gönderebiliriz. Oradan Dergimizin adını kaynak olarak verdiklerinde istedikleri kadar paylaşabilirler.

  2. Hadis yada sünneti inkar edenler Cehennemlik kafirdir.. Dinin kaynağı Kur’an, Sünnet, İcma-i Ümmet, Kıyas-ı Fukahadır, bu asla değişmez..

  3. Dinin kaynağı edille-i şeriyyedir(Kur’an, Sünnet İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukahadır).
    Bu site tartışma sitesi değildir.

    1. Değildir kuramdır peygamber sadece elçidir ve kuran apaçıktır hadisler peygamber ait mi acaba sonra kıyasla İCMA kurana ters

    2. Ey sapıklara aldanmış adam! Kuran madem herkesin anlayacağı kadar açık ise şu ayet niçin nazil oldu:
      – Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Peygamberim! Sana da Kur’ân’ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler. Nahl/44
      Allahu teala Peygamberine, “Ey Peygamberim! Sana da Kur’ân’ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın.” diye buyurur muydu?
      Kuranda beş vakit namaz cuma namazı farz kılındı ayetle ama nasıl kılınacağı kaçar rekat olacağı açık olarak bildirmedi.
      Kafirlerin sözüne inanıp, hadis yok diyor Kuranı inkar ediyorsun. İcma Kurana ters diyor isbat edemiyorsun. Sana tavsiyem hemen şehadet getir Müslüman ol ve küfrüne tövbe et yoksa canın cehenenmin gayya kuyusuna yuvarlanacaktır bilesin…

Bir cevap yazın