Mehdi Hakkında

logo- salavat (2)Mehdî (aleyhisselam): Ehl-i Sünnet alimlerince,  Kıyametin yaklaştığına işaret olacak büyük alametlerin ilki olarak haber verilmiştir. Bu hususta rivayet edilen hadis-i şerifler mütevatür dercesine ulaşmıştır.
Başlangıçta şunu belirtelim ki, tevatür hadisleri inkar eden bir kimse,  küfre girer yani kafir olur.  Ebu Davud ve Tirmizi’nin İbn-i Mes’ud’dan nakl ettiklerine göre, Rasulullah(s.a.v.) şöyle haber vermiştir. :
” Mehdi’nin ismi ismim gibi , babasının ismide babamın ismi gibi olacaktır. ”
İbni-Münadi’nin Ali(r.a) den naklettiği hadis-i şerifte:
” Allah Mehdi olarak Abdullah oğlu Muhammedi getirecektir.” diye haber verilmiştir.
İbnu Mesut’un Rasulullahtan rivayeti(r.a.):
” Dünyanın tek günlük ömrü kalmış olsa bile Allah, o günü uzatıp ehl-i beytimden birini, ki bu zatın ismi benim ismime uyar, babasının ismi de babamın ismine uyar. Bu zat, yeryüzü eskiden cevr ve zulüm doluyken, aksine onu adalet ve hakkaniyetle doldurur.”
( Kütübü Sitte 14.c 275.shf.) (Ebu davud, Mehdi 1.4282), (Tirmizi, Fiten 52, 2231,2232)

Mehdi Ne Zaman Gelecektir?
Hz. Mehdi’nin ne  zaman geleceği kesin bilinmemekle birlikte bazı ehli keşfin bildirdiğine göre Hicri 1500’lü yıllarda olduğu sanılmaktadır. Doğrusunu Allah bilir tabi ki.
 Bu zamanda kendisinin Mehdi olduğunu söyleyenlerin tümü sahtekardır.
Bazı ahmak münkirler: “Mehdi beklemek Müslümanların bir tembelliğidir” derler. Bilakis, Mehdi beklemek Müslümanların bir tembelliği değil, Peygamberimizin(s.a.v.) haberidir.

Bin dörtyüz yıldan beri kendisini Mehdi olarak ilan edenler bir hayli çok olmuştur. Bunların bir çoğu hain ve bir kısmıda akıl  hastası kimselerdir. Delilere bir sözümüz yoktur ancak; aklı başında olup da kasten yalan söyleyenlerin günahı ve vebali çok büyüktür..  Zira deliler akılları başlarında yokken, yaptıklarından sorumlu olmayacaklardır.
Bugün MEHDİLİK iddiasında bulnan  kimselerden hangisinde,  yukarıda açıkca belirtilen alametler vardır?  Kendilerinin Mehdi olmadığını bildiği halde bu iddiadan vazgeçmeyen kimseler,  kendilerini  ne sanıyorlar? Allahu tealanın yardımı ancak doğru olan müminleredir. Allah c.c. ancak doğruları başarıya ulaştırır. O’nun kendilerine  yardım etmeyeceğini ve böylece başarıya asla eremeyeklerini  bildikleri halde, ne diye bu boş hayallere kapılıpta dünya ve ahiretlerini  mahvederler?
SORU: Bazıları geleceği rivayet edilen Mehdi için; “Mehdi Rasul “diyorlar. Peygamber olmayan birine “Rasul” demek doğru mudur?
CEVAP: Geleceği rivayet edilen Mehdi(aleyhisselam) Rasul de değil, nebi de değildir. Peygamber olmayan birine “peygamber” demek küfürdür.

Bugün kimi sapıklar, Mehdi diye bir kimse Kuranda yoktur diyerek hadisi şerifleri inkar ederler. Ey zalimler! Kuran’da cuma namazının da nasıl kılınacağı hatta beş vakit namazın da tam olarak nasıl kılınacağı belirtilmez. Böyle olunca sizler namazı inkar mı edeceksiniz.? Hadisleri inkar ediyorsanız şu ayetleri de inkar etmiş olmuyor musunuz? Necm Suresi 3 ve 4. ayet mealleri:

O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.

O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.

Bazı sapkınlar da, kendi mehdiliklerini imalı olarak müslümanlara anlatmaya çalışmaktadır.  Bir kere bu kimselerin  sünneti yaşamaktan ne kadar uzak  olduğu,  aşikare görülüp bilinmektedir..  Bir kimse söylediği ile değil yaşadığı ile belli olur.  Allahu teala bizleri şöhret afetinden muhafaza kılsın. Keşke,  ahirette  ne şöhretin, ne de servetin bir şeye yaramadığı bilinseydi. Vesselam.

(Visited 168 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Mehdi Hakkında” üzerine 2 yorum.

  1. KOMŞU RAHATSIZ OLUYOR İSE BESLERSEK KUL HAKKINA KOMŞU HAKKINA GİRERMİ HOCAM? ALLAHCC.RAZI OLSUN HOCAM

    1. Apartmanlarda komşuları rahatsız edecek boyutta olan hiç bir hayvanı beslemek doğru olmaz.

Bir cevap yazın