Meleklerin Secdesi Aslında Hz. Ademe Değil Allahu Tealaya idi

Allahu Teala buyurdu ki;
Şeytanın Hileleri“Ve o zaman meleklere: “Âdem’e secde edin!” dedik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu.” (Bakara-32)

Burada yapılan secde zahirde Hazreti Adem’e, hakikatte ise Allah’a yapılmıştır. Secde yapmak sadece yere kapanmak değil, emri verenin emrini saygı ile kabul etmektir. Meleklerde bu emrin sahibi Allahu Tealaya  secde etmişlerdir. Cenab-ı Hak Teala’da aslında emrine ve doalysı ile Zatına secde edilmesini murat etmiştir.
İblis bunu bildiği halde Allah’ın emrine secde etmemiştir. Kendince, kendisinin ateşten yaratılmasını topraktan yaratılan Adem’e  bir üstünlük sebebi sayarak böyle bir bahaneye sığınmıştır. Böylece Allah’ın emrine karşı kibre kapılıp küfre düşmüştür.
Burada Allah’ın varlığından başka kendine de varlık payesi biçtiği için şirke düşmüştür.
Allah’ın yarattığı şerlerden yine O’nun muhafazasına sığınırız…

(Visited 143 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın