Musa (a.s.) Ve Fakir

PapağanMusa (aleyhisselam) bir gün sahrada yol alırken giyecek elbisesi olmadığı için kumlara gömülmüş fakir bir adam rastlar.
Fakir:
-” Ya Musa, bana dua et. Cenab-ı Hak bana yetişecek kadar dünyalık versin, zira yoksulluk beni tüketti.” der.
Fakirin haline merhamet eden Hazreti Musa, onun için Rabbine dua eder.
Allahu Teala Hazreti Musa’nın duasını kabul eder ve fakire bir miktar dünyalık verir.
Bir süre sonra Hazreti Musa bir yerden geçerken kalabalık bir topluluk görür. Ne oluyor diye yaklaştığında, o fakirin kalabalığın ortasında olduğunu görür ve sorarak:
-” Bu ne haldir, burada ne oluyor böyle?” der.
O, fakir olduğu için kendisine zengin olması için Rabbine dua ettiği adam şarap içmiş, kavga etmiş, kavga ettiği adamı da öldürmüş, şimdi ona kısas uygulanacak olduğunu öğrenir.
Biz insanlar neyin hakkımızda hayırlı olup olmayacağını bilemeyiz. Nitekim Allahu Teala Kur’an’da şöyle buyurur, mealen:
-“Sevmediğiniz bir şey sizin için iyi ve sevdiğiniz bir şey de sizin için kötü olabilir. (Gerçeğin ne olduğunu) siz bilmeseniz de Allah bilir.” (Bakara- 216)
Bu yüzden Allah’tan hakkımızda hayırlı olacak şeyleri vermesini istemeliyiz.
“Allahu teala alemleri merkezinde yaratmıştır.” sözü ne kadar yerinde ifade edilmiş bir cümledir. Denilir ki, “Allah eşeğe boynuz verseydi öküzün karnını yarardı”.
Yani; Allah bazı insanlara bazı imkanlar verseydi, alemde yapmayacağı kötülük kalmazdı.
Hamd ve sena alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
Vesselam.

(Visited 500 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın